V.U.K.177 mad. hadlerin hesabında Bilanço usulüne geçmek için, belirlenen alım, satım, G.Safi hasilat rakamları her bir ortak için ayrı ayrımı yoksa Ortaklığın kendisinimi baz olarak hesaplama yapacağız?