kamu işçi maaş

Konu: tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  vergi denetmeni trfndn yapılan inceleme sonucunda
  işletmemize satın alınan yüklü bir miktarda malzeme alışı var.
  her ne kadar bize malzemeyi satan sahte fatura düzenlemiş olsada
  biz faturadaki malzemeleri gerçekten var olduğunu gösterdik.
  yevmiye kaydımızda 252,191 ve 320 nolu hsplar var.
  fakat kdv yi ödemiş olmamıza rağmen indirdiğimiz kdv vergi ziyaı adı altında almak istiyorlar.uzlaşmaya çağırdılar.yapılan işlem doğrumudur?
  bizim aldığımız malın faturası beyan edildi mi diye her ay uğraşmamız mı gerek bu durumda

  &quot;Vatandaşa,hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için,yorulmamak lazımdır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; K.Atatürk<br /><br />http://ugurmuhasebe.com

 2. #2
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  Merhaba,
  Sizin işlemi yasal defterlerinize doğru olarak yazmış olmanız bir şey değiştirmeyecektir. Ödemeyi nasıl yaptığınızda önemlidir.
  Katma Değer Vergisinde müteselsil sorumluluk ile ilgili olarak 82 no'lu Genel Tebliği okumanı öneririm.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  Sayın Alihsan,

  Sayın Başkan'ın işaret ettiği tebliğ çok önemli bu tebliğe uygun belgelerle ödemeleri tevsik edebiliyorsanız sorunu yargıda çözebilirsiniz.Yargıda diyorum çünkü yazınızdan inceleme tamamlanmış rapor hazırlanmış uzlaşma aşamasına gelinmiş.

  Ancak yazınızdan KDV'nin ödendiğinden bahsediyor diğer taraftan 320 hesaptan bahsediyorsunuz burasıda çok önemli alınan malların bedeli ödendimi yoksa hala satıcının kısmende olsa alacağı varmı? Eğer alacağı varsa ödediğiniz vergi ve cezaları alacağından kestirirsiniz.

  Diğer önemli bulduğum bir nokta var aldığınız mallar işletmede ve satıcı belli vergi denetmeni neden öncelikle satıcıya yönelip onun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamadı ya da onun hakkında vergi ve ceza salınarak KDV'nin tahsili yoluna gidilmesini sağlamadı?

  Bu soruların cevabı sorunun doğru biçimde çözümüne katkıda bulunacaktır.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  Sayın Tamer Başkan

  Yazınızda bahsi geçen 82 sayılı Tebliğ 23.11.2001 tarihinde yayımlanan 84 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sorumluluk müessesesi 84 sayılı Tebliğ ile yeni esaslara bağlanmış, daha önceki katı uygulama yumuşatılmıştır. Eğer tespit daha önceki tarihe dayanmıyorsa soru sahibine buna hatırlatmakta fayda olduğu inancındayım.

  Tebliğin ilgili bölümü aşağıya alıyorum.

  Selamlar.
  .................................................. ...............................................

  Kod:
  III. MÜTESELSİL SORUMLULUK 
  
    Müteselsil sorumluluk müessesesi ile katma değer vergisi iadelerinin doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak müteselsil sorumluluk kapsamında hakkında vergi takibatı yapılan mükelleflerin, diğer alacaklarında olduğu gibi vergi dairesinden olan katma değer vergisi iade alacaklarında da bu husus göz önüne alınarak işlem yapılacağı tabiidir. 
  
    1. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde yer alan, mal alım ve satımı ile hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanların müteselsilen sorumlu olacağına dair hüküm 4369 sayılı Kanunun&#40;8&#41; 81 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  
    "Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar." 
  
    Yapılan bu değişikliğe göre, mal teslimlerinde alım-satıma taraf olanlar, hizmet ifalarında hizmetten yararlananlar, bu safhadaki işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere, Hazine'ye intikal etmeyen katma değer vergisinden aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde müteselsilen sorumlu olacaklardır. 
  
   1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar&#58;
   Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini Hazine'ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine'ye intikal etmeyen vergiden aşağıda, &#40;bu Tebliğin III/2.&#41; bölümünde, belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Ancak alıcılar, katma değer vergisi dahil toplam işlem bedelini; 
    - 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri ve banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının &#40;veya adına hareket edenlerin&#41; adı- soyadı &#40;tüzel kişilerde unvanı&#41; ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, 
    - ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları, halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. 
    Bu çerçevede herhangi bir hesaba bağlı olmaksızın, örneğin kasadan ödeme yapılması şeklinde, gönderilen havaleler sorumluluğu kaldırmaz.
    Ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi ihracata aracılık eden mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin de ödemelerini yukarıda belirtilen şekilde tevsik etmeleri gerekir. 
    Ancak alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarla tespit edilmesi halinde ödeme yukarıdaki şekilde tevsik edilmiş olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmayacaktır.
    Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılan &#40;tarımsal amaçlı kooperatifler hariç&#41; kurum ve kuruluşlar ile sermayelerinin &#40;% 51&#41; veya daha fazlası kamuya ait iktisadi işletmelerin mal teslimi veya hizmet ifalarında taraf olduğu alım-satım işlemlerinde müteselsil sorumluluk uygulanmaması uygun görülmüştür. Buna göre; 
   - yukarıda sayılan kuruluşların mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin bu alışlarla ilgili vergiyi, 
   - bu kuruluşlardan mal ya da hizmet satın alanların ise sözü edilen kuruluşların bu satışlarıyla ilgili vergiyi, Hazine'ye intikal ettirmemeleri nedeniyle müteselsil sorumluluk kapsamında işlem yapılmaz.
  
    1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar&#58; 
    Bir mükellefin, mal veya hizmet temin ettiği safhalardan daha önceki safhalarda, bu mal veya hizmetle ilgili katma değer vergisinin Hazine'ye intikal ettirilmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen mükellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyenler arasında; menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarda açıkça belirtilmiş olması zorunludur. 
   
   2. Uygulama Müteselsil sorumluluk uygulaması aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
  
    i. Vergi, mükellef adına tarh ve tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacaktır.
    ii. Müteselsil sorumluluk satın alınan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.
    iii. Mükellef dışındaki kişilerden &#40;müteselsil sorumludan&#41; yapılacak takibe ödeme emri tebliği suretiyle başlanılacaktır. 
    Bu esaslar dikkate alınarak mükellef tarafından beyan edilen ancak, ödenmeyen vergi ile ilgili olarak; 
    - Mükellefe, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edilememiş olması veya 
    - Kendisine ödeme emri tebliğ edilen mükellefin mal beyanında bulunmamış, vergi dairesince de malı tespit olunamamış veya beyan edilen veya vergi dairesince tespit olunan malların amme alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması, hallerinde vergi aslı, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı için mükellef dışındaki müteselsil sorumlu nezdinde ödeme emri ile takibe başlanılacaktır.
    Mükellef tarafından noksan beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi, yukarıda belirtilen şartlara göre müteselsil sorumlu nezdinde ödeme emri ile takibe alınacaktır. 
   
   2. Diğer İade Taleplerine İlişkin Uygulama 
  
   Bu Tebliğin, "II. Özel Esaslar" bölümü, Katma Değer Vergisi Kanununun 13, 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca vergiden istisna olan işlemler ile aynı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden tecil-terkin uygulanan işlemlerden ve 29/2 maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisi iadeleri ve aynı Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden teslim ve hizmet bedelleri üzerinden hesapladıkları vergilerden katma değer vergisi tevkifatı zorunluluğu getirilen ve bu nedenle iade hakkı doğan mükelleflerin özel esaslar kapsamına giren iade taleplerinde de uygulanır.
    Ancak bu iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde ilgili genel tebliğlerle yapılan düzenlemeler dikkate alınır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  Sayın Erol,

  82 numaralı tebliğin konuyla ilgili bölümü 84 seri numaralı tebliğle "iade taleplerine ilişkin olarak" yani şartlı olarak kaldırılmıştır.Bu oldukça karışık bir durumdur ama 82 numaralı tebliğ iade dışında hala geçerlidir.Kaldıki müteselsil sorumlukta öncelikle yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcının üzerine gidilmesi esastır.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi

  Sayın Ekici

  KDV'de müteselsil sorumluluğu düzenleyen tebliğlerde değişiklik yapan 84 sayılı tebliğde münhasıran iade talebinde bulunanlarla ilgili müteselsil sorumluluk düzenlenmiştir. Söylediğiniz gibi, müteselsil sorumluluğu düzenleyen önceki 6 tebliğide esaslı değişiklik yaparak uygulamayı yumuşatan tebliğ 82 sayılı tebliğdir ve bu tebliğde 84 sayılı tebliğle yapılan değişklik kısmi olup, tebliğ iptal edilmeyen bölümüyle halen yürürlüktedir.
  Beni yanıltan 84 sayılı tebliğin dip notlarındaki ifade eksikliği olmuştur.
  Konu hakkındai aydınlatıcı ikazlarınız için teşekkür ederim.
  _____________
  Saygılarımla
  Osman Erol

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Eylül.2016, 10:24
 2. Tarhiyat Öncesi Uzlasma
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Kasım.2012, 10:55
 3. Tarhiyat öncesi uzlaşmadan sonra beyanname vermeme cezası
  Konu Sahibi SİBEL Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2010, 15:50
 4. Uzlaşma Sonrası İkinci Kez Resen Tarhiyat Mümkün Müdür?
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Nisan.2009, 14:10
 5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hakkında
  Konu Sahibi saliha Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 29.Mart.2006, 21:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36