kamu işçi maaş

Konu: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  101

  Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  Maden Mühendisi olan bir kişi, gerçek kişi şahıs olarak işyeri açmak istemektedir. Söz konusu şahıs serbest meslek erbabı olarak maden ocaklarının teknik nezaretçiliğini yapacaktır. Aynı şahıs bu işlemin dışında ticaret te yapmak istemektedir. (Alım, satım, ihracat vb.) Sormak istediğim soru şu:

  Serbest meslek erbabı olarak hem mesleki faaliyetlerini, hemde ticari faaliyetlerini bir arada yürütebilir mi? Daha doğrusu vergi mükellefiyet kaydını ne şekilde yapmalıdır.

  İkinci husus serbest meslek faaliyetlerinde %20 oranında stopaj söz konusudur. Ticari faaliyetlerini de aynı zamanda yürüteceği için kendisine faturamı, yoksa serbest meklek makbuzumu bastırılması gerekir.

  Bu mükellefiyet tesisi ve yükümlülüklerimiz konusunda yardımcı olursanız sevinirim.

  Bu dünyada kesin olarak hiçbir şey söylenemez, ölüm ve vergiden başka.

 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  Hem serbest meslek makbuzu bastıracaksınız hemde fatura bastıracaksınız.Serbest mesleki faaliiyetlerinden dolayı s.m.makbuzu kesecek, ticari faaliyetinden dolayıda fatura kesecek.Defter konusunda s.m.defteri ve işletme defteri olarak iki ayrı defter bastırılacağını savunanlar olmuştu, ancak ben sadece s.m.defteri yaptırmıştım.(vergi dairesine sormak gerekir aslında.)
  Dikkat edilmesi gereken konulardan biride; s.m.faaliyetinden dolayı meydana gelen stopaj alacağını geçici vergiden sadece s.m.faaliyetinden oluşmuş g.vergiden düşülebilmesi.Ticari kazanç g.vergisinden indiremezsiniz.

  Kolay gelsin.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  6

  Ynt: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  Ben de şimdi ikilemde kaldım;
  Bizim de bir mükellefimiz bugüne kadar serbest meslek makbuzu kesmekteydi. Biz de serbest meslek defteri tutmaktaydık. Kendisi yapmış olduğu serbest meslek faaliyeti yanında şimdi işiyle ilgili ticaret de yapmak istiyor.
  Ben işletme defteri tasdik ettirecektim ama gördüm ki Sn.Zindan sadece Serbest Meslek Defteri ile yetinmiş. Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilecek var mı?
  Şimdiden teşekkürler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  T.C.

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü  SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20/VUK-1/11666 09/08/2005*5854  KONU:Ticari ve serbest meslek faaliyeti

  bulunan bir mükellefin hem işletme

  hem de serbest meslek kazanç defteri

  tutmak zorunda olup olmadığı hk

  ?????????????  İlgi:??????.. Gelir Müdürlüğüne verilen tarihsiz dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde; ?????.Vergi Dairesinin ???????vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, mühendislik, müşavirlik, eğitim-danışmanlık, taahhüt ve ticaret işleri ile iştigal ettiğinizi, bir kamu kurumuna taahhüt işi yaptığınızda fatura düzenlemeniz gerekeceğinden, fatura bastırdığınızı, bir kamu kurumuna eğitim ?danışmanlık hizmeti verdiğinizi ve karşılığında da fatura düzenlediğinizi, ancak, anılan kamu kuruluşunca ifa etmiş olduğunuz hizmetin serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapıldığından bahisle %22 oranında stopaj kesildiğini belirterek, yapılan işlemin doğru olup olmadığını, eğitim-danışmanlık hizmetinin fatura ile mi, yoksa serbest meslek makbuzu ile mi tevsik edileceğini ve işletme defteri mi, yoksa serbest meslek kazanç defteri mi tutacağınız hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkındaki görüşümüzü sorduğunuz anlaşılmaktadır.  Konu ile ilgili olarak, ??????Gelir Müdürlüğünün ?/07/ 2005 tarih ve ??. sayılı yazılarında belirtilen görüşleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 65. maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış olup; söz konusu maddede:  ?Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.? hükmü yer almış olup, Kanun?un 66. maddesinin 2. bendinde;

  ?Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar;? serbest meslek erbabı sayılmıştır.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ticari Kazancın Tarifi? başlıklı 37. maddesinde ise ?Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.? hükmü yer almıştır.

  Ticari kazançlar esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğarlar. Bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece, elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabidir.

  Bu hükümlere göre, mühendislik, müşavirlik, eğitim , danışmanlık faaliyetinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi ve serbest meslek mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir. Taahhüt ve ticaret işlerinden elde edilen kazancın ise ticari kazanç olarak vergilendirilmesi ve mükellefiyetinin ticari kazanç mükellefi olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca, verilen serbest meslek hizmeti nedeniyle elde edilen gelirden , Gelir Vergisi Kanunu 94. madde hükmü uyarınca, yürürlükte bulunan oran üzerinden (%22) tevkifat yapılacağı tabiidir.

  Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172?nci maddesinde anılan Kanuna istinaden defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

  Anılan Kanunun 176?ncı maddesinde ise tüccarlar defter tutma bakımından ; I'inci sınıf tüccarlar, (bilanço esasına göre) ve II'nci sınıf tüccarlar, ( işletme hesabı esasına göre olmak üzere iki sınıfa ayrılmışlardır.

  Defter tutma bakımından kimlerin I?nci sınıfa dahil olacağı hususu Vergi Usul Kanununun 177?inci maddesinde 6 bent halinde, kimlerin II? nci sınıfa dahil olacağı hususu ise aynı Kanunun 178?nci maddesinde 2 bent halinde sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

  Vergi Usul Kanununun 182?nci maddesinde yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri bilanço esasına tabi mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterler arasında sayılmış olup, 193?üncü maddede ise işletme hesabı esasına tabi mükelleflerin İşletme hesabı defteri , tutacakları hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 210?ncu maddesinde ise; serbest meslek erbabının kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan; Vergi Usul Kanununun 227?nci maddesi gereğince, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburi olduğundan, ticaret erbabının 229?ncu madde gereğince, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında, müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere müşteriye ticari bir vesika olarak fatura düzenlemesi gerekmektedir.

  Serbest meslek erbabının ise, Vergi Usul Kanununun 236?ncı maddesindeki hükme göre; mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

  Yukarıda yapılan açıklamalara göre, mühendislik, müşavirlik, eğitim , danışmanlık, faaliyetinden elde edilen kazancınız serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi ve serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirmeniz gerekeceğinden, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerinizin de serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi ve bu faaliyetle ilgili olarak serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirerek kullanmanız gerekmektedir. Taahhüt ve ticaret işlerinden elde edilen kazancınız ise ticari kazanç olarak vergilendirilmesi ve mükellefiyetinizin ticari kazanç mükellefi olarak tesis edilmesi gerekeceğinden, bu faaliyetinizle ilgili olarak fatura düzenlemeniz ve 177?nci maddede 6 bent halinde sayılan şartlardan birini taşımanız halinde bilanço esasına göre, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tutmanız gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  3

  Ynt: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  O halde her ay iki adet KDV beyannamesi mi vereceğiz?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Serbest Meslek ve Ticari Faaliyet

  hayır kdv beyannamesini butun gelırlerı birleştirip tek beyanname olarak vereceksınız
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Meslek Mensubu Olmadan Önce Ticari Faaliyet
  Konu Sahibi Dsmmm Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Şubat.2019, 17:34
 2. Serbest Meslek Kazancı Ve Ticari Kazanç
  Konu Sahibi didem* Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Mart.2015, 10:08
 3. Serbest Meslek Kazancı Ve Ticari Kazanç
  Konu Sahibi setem Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Temmuz.2014, 12:40
 4. Cevap: 5
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2013, 17:41
 5. Serbest Mesl.Mens.Ticari Faaliyet Kapsamları
  Konu Sahibi fbasdemir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Haziran.2005, 09:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36