kamu işçi maaş

Konu: Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  58

  Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

  Arkadaşlar hepinize kolay gelsin benim merak ettiğim konu bir türk telekom bayii telefon tahsilatlarını kredi kartı ile yapacak ve bu tahsilatlarda makbuz kesecek ancak biz onlara sadece komisyon faturası kestiğimiz için nakitleri kesip diğer kredi kartlı ödemelri ise ayrı fatura edip ......... kadar geçilen kredi kartı telefon tahsilatına ilişkin komisyon faturası mı yapacaz yoksa başka bir yolmu izlemem gerek sizce nasıl yaparsınız yapıyorsanız nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? ???


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

  Sektörü tanımadığım için, bu konudaki bilgisizliğimi giderecek birkaç sorum olacak da.

  Siz kimsiniz,
  Onlar kim?

  Komisyon sistemi nasıl işliyor.?

  Nakit ödemeyle, Kredi kartı ödemelerinde farklı komisyon oranları mı kullanılıyor.?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  58

  Ynt: Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

  biz telekom bayisiyiz
  onlar türk telekom müdürlüğü
  kredi kartla geçillenle diğerinde farklı komisyon uygulanmaktadır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

  Bu mevzuda fatura adedinin önemi yoktur.

  Bilgisayar sisteminiz izin veriyorsa tek bir raporda komisyonu hesaplatıp bir fatura kesebilirsiniz. Bu raporu faturaya ek yaparsınız.

  Ya da turk telekomdan her ay "bizim borcumuz nedir" babında bir mutabakat ile komisyon tutarlarını karşılıklı kontrol edebilirsiniz.

  Tabiiki sizin sistemi ve takıldığınız problemi tam olarak anlayamadığım için böyle genel cevaplar yazdım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  Ynt: Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı

  sayın meslektaşım bu konuda SMMM hasan bozkurtun bir makalesini gönderiyorum..umarım işine yarar..
  TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNDE BELGE DÜZENİ

  213 sayılı V.U.K.nun 227.maddesi uyarınca;bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ait kayıtların belgelendirilmesi zorunludur. Bu belgelerin neler olduğu,hangi bilgileri içereceği,kimlerin hangi belgeleri düzenlemek veya almak zorunda olduğu anılan yasanın 229. ve onu izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca; aynı yasanın mükerrer 242.maddesinde, elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenlemenin esaslarını belirlemeye, mükerrer 257.maddesinde de mevcut defter ve belgeler dışında yeni defter ve belge ihdas etmeye,bunları kaldırmaya, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
  Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak daha önce olmayan yeni iş kolları ve meslekler ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de "Türk Telekom Bayiilik Yönetmeliği" ve "Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi" hükümleri çerçevesinde "İzin Belgesi"nde yazılı telekomünikasyon hizmetlerini sunan Türk Telekom Bayiiliğidir."Türk Telekom Bayiilik Sözleşmesi", Türk Telekomünikasyon A.Ş.(Türk Telekom) adına İl Telekom Müdürlüğü ile Bayiiler arasında düzenlenmekte ve bayiilerin sunacağı hizmetler ve yetkileri İl Telekom Müdürlüğünce düzenlenen "İzin Belgesi"nde belirlenmektedir.
  Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu bu hizmetlerden dolayı hangi belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olduğu konusunda tereddütlerin oluşması nedeniyle bu konunun irdelenmesi yapılması gerekenlerin ortaya konulmasına gerek duyulmuştur.Bayiilerin hangi belgeleri almak,hangi belgeleri düzenlemek zorunda olduğuna geçmeden önce bayiilerin yaptıkları iş ve hizmetlerin neler olduğunu ortaya koymak gerekmektedir.

  A- TÜRK TELEKOM BAYİİLERİNİN YAPTIĞI İŞ VE HİZMETLER :
  Türk Telekom Bayiilerinin yapmakta olduğu işleri üç grupta toplamak mümkündür.
  1- Türk Telekom Adına Tahsilat Yapma ve Sözleşme Düzenleme :
  Bu işlemleri sadece tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen bayiiler yapabilir. Bayiiler, Türk Telekom tarafından aboneler adına düzenlenen;
  - Sabit telefon faturası(abonman taksidi,konuşma ücreti,bağlantı ücreti,damga vergisini içeren)
  - Kablo TV faturası,
  - Turpak faturası,
  - Data faturası,
  - İnternet ( Ttnet Erişim Paketi) faturası bedellerini Türk Telekom adına tahsil ederek engeç tahsilatı izleyen ilk işgünü saat:11.00'e kadar Türk Telekom'un banka hesabına aktarmak zorundadırlar.Ayrıca, Türk Telekom adına hareketle Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenlemektedirler.
  Tahsilat yapma ve Türk Telekom müşterileriyle sözleşme düzenleme yetkisi verilen bayiilere;
  - Türk Telekom'a ait POS cihazları aracılığıyla yapmış oldukları tahsilatlar için % 0,3 (Binde üç ) oranında,
  - Peşin tahsil edilen fatura tutarı üzerinden % 2 (Yüzde iki) oranında,
  - Düzenledikleri her sözleşme için bağlantı ücretinin % 20 'si oranında komisyon ödenmektedir. Bu komisyonlar için her ay Bayii tarafından Türk Telekom adına fatura düzenlenmekte ve komisyonlar bu faturaya istinaden Bayiiye ödenmektedir.

  2- Kontörlü Telefon,Faks ve İnternet Görüşmesi Hizmetleri :
  Türk Telekom bayiileri, kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlardan kontörlü telefon ,faks ve internet görüşmesi yaptırıp görüşme bedellerini müşterilerden tahsil etmektedir.Bu telefon ,faks ve internet görüşmelerine ait Türk Telekom tarafından tahakkuk ettirilen ücretlere ilişkin fatura bayii adına düzenlenmekte ve bu fatura tutarları süresi içerisinde bayii tarafından Türk Telekom'a ödenmektedir.Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu fatura tutarları toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15 oranında komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk Telekom adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.

  3- Jeton ve Telefon Kartlarının ( Smart kart vb.dahil) Satışı:
  Bayiiye jeton,telefon kartı (smart kartlar vb.dahil ) satışları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre bedeli peşin tahsil edilmek kaydıyla satılmakta ve jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10 oaranında indirim yapılarak indirim tutarı Türk Telekom tarafından bayii adına düzenlenen faturada gösterilmektedir.Bayii de jeton ve kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine satmaktadır.

  B- DÜZENLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN BELGELER :
  Yukarıda A/1.maddede belirtilen tahsilat yapma ve sözleşme düzenleme yetkisi verilen bayiilerce tahsil edilen faturalar,Türk Telekom tarafından müşteriler (yani aboneler ) adına düzenlenmektedir. Bu tahsilatlar şekli Türk Telekom'ca belirlenmiş bir "Tahsilat Makbuzu"yla yapılmaktadır. Bayiiler yaptıkları tahsilat ve düzenledikleri sözleşmelerden doğan komisyon alacakları için Türk Telekom adına fatura düzenlemektedirler. Bu işlemler mevzuata uygun yapılmakta ve herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
  A/2.maddede belirtilen kontörlü telefon ,faks ve internet görüşmesi hizmetleri için Türk Telekom Bayiilerinin kendi işyerlerinde kurulu ve adlarına kayıtlı bulunan telefonlar kullanılmaktadır. Bu telefonların aylık görüşme bedellerine ilişkin faturalar Türk Telekom tarafından bayiiler adına düzenlenmekte ve bedelleri bayiilerden tahsil edilmektedir.İsteyen bayiiler bu telefon hatlarına her abone gibi indirimden yararlanmak veya gelecek zamlardan etkilenmemek için Türk Telekom'dan peşin kontör satın alma yoluna da gitmektedir. Türk Telekom tarafından tahsil edilen söz konusu fatura tutarları toplamından KDV ve Haberleşme Vergisi düştükten sonra kalan tutar üzerinden % 15 oranında komisyon Türk Telekom tarafından bayiiye ödenmektedir.Bayiilik komisyonu bayiinin Türk Telekom adına düzenleyeceği faturaya istinaden ödenmektedir.Buraya kadar yapılan işlemler mevzuata uygun olup, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ancak; bayiiler müşterilerden tahsil ettikleri kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel gelir kaydetmekte veya toplu fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda farklı uygulamaların olduğu gözlenmektedir.
  Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde büyük rol oynamakta ise de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri hükümlerine aykırıdır. Çünkü; bayiiler müşterilerden aldıkları kontörlü telefon,faks ve internet ücretleri için her müşteriye ayrı ayrı fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal zorunluluktur. Bu konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye fatura ya da perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu fatura düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu anda yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.

  A/3.maddede belirtilen jeton ve telefon kartlarının ( Smart kart vb.dahil) satışına gelince; Türk Telekom bu kartları bayiilere "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre bedeli peşin tahsil ederek satmaktadır.Türk Telekom jeton ve kartların brüt bedelleri üzerinden % 10 oranında indirim uygulamakta ve indirim tutarını bayii adına düzenlenen faturada göstermektedir.Bayii de jeton ve kartları "Türk Telekom Ücret Tarifesi"ne göre müşterilerine satmaktadır.Ancak,Türk Telekom'un bayiilere jeton ve telefon kartları için kestiği faturalar mevzuata aykırıdır.Çünkü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 23.maddesinin (f) bendinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 85 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ( C ) bölümünde "ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi "nin uygun görüldüğü açıklanmıştır.Bu genel tebliğ 19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Türk Telekom bayiilere kestiği jeton ve telefon kartı faturalarını eski usule göre düzenlemektedir. Oysa,bu faturaların özel matrah şekline uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Buna göre, perakendeci bayiiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait KDV'nin bayi karına (olayımızda % 10) isabet eden KDV'yi de içerecek şekilde perakendeci bayiilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan toptancı kuruluş (Türk Telekom) tarafından hesaplanıp beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, perakendeci bayiiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca KDV hesaplamayacaklardır. Ayrıca, telefon kartı ve jeton satışları da dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilen perakendeci bayiilerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine ve KDV beyannamesi vermelerine de gerek yoktur. KDV mükellefiyetini gerektirecek başka faaliyetleri varsa, özel matrah şekline tabi işlemler KDV beyannamesinde gösterilecektir. Özel matrah şekli uygulanan işlemlere ait tutar, beyannamenin 6.satırına yazılarak teslim ve hizmet bedeli içerisinde gösterilecek, ancak aynı tutar 7.satıra da ithal edilerek özel matrah şekli uygulanan tutarın KDV matrahına dahil olmaması ve üzerinden KDV hesaplanmaması sağlanacaktır. Bu işlemler nedeniyle toptancı kuruluş (Türk Telekom) 'un kestiği faturada gösterilen KDV ise perakendeci bayiiler tarafından asla indirim konusu yapılmayacaktır. Çünkü, bu işlemlerle ilgili perakendeci bayiiye ait KDV, toptancı aşamada vergi dairesine ödenmektedir. Özel matrah şeklini bir örnekle açıklayalım.

  ÖRNEK: Türk Telekom, tarifeye göre herbirinin perakende satış bedeli KDV dahil 4,50 YTL olan smart kartlardan 100 adet (X No'lu ) Bayiisine satmıştır. Türk Telekom'un düzenleyeceği faturanın aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.

  Malın Cinsi Miktarı Fiyatı (YTL) Tutarı (YTL )
  Smart Kart 100 adet 4,50 450,00

  % 10 Bayii İndirimi (450,00 X 0,10)=45,00 YTL

  Smart Kart Satış Bedeli (405,00 / 1,18 ) = 343,22
  Özel Matrah (450,00 / 1,18 )= 381,36
  Hesaplanan KDV (381,36 X 0,18 ) = 68,64

  TOPLAM 411,86

  Yalnız"DörtYüzOnBir YTL, SeksenAltı Ykr 'dir.

  Bayii de bu kartları satarken herbirini 4,50 YTL dan (KDV Dahil olarak) satacaktır. Bayii kendisine Türk Telekom tarafından yukarıda belirtilen şekilde kesilecek fatura tutarının tamamı olan 411,86 YTL nıı defterine gider kaydedecektir. KDV 'ni indirim konusu yapmayacaktır. Bayii telefon kartı veya jeton satışları için düzenleyeceği fatura veya perakende satış fişlerinde herhangi bir KDV hesaplamayacaktır.Bedelin tamamını defterine gelir olarak kaydedecektir.

  Diğer taraftan; bayiiler sattıkları jeton ve telefon kartları için her müşteriye ayrı ayrı fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi vermeleri gerekirken bu yasal zorunluluğa uymamaktadırlar.Bunlar için genellikle herhangi bir belge düzenlememekte, hasılatını gelişi güzel gelir kaydetmekte veya toplu fatura düzenleyerek muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Bu konuda da farklı uygulamalar söz konusudur.Her ne kadar fiziki şartlar bu durumun meydana gelmesinde büyük rol oynamakta ise de, bu durum 213 sayılı V.U.K.nun 227. ve onu izleyen maddeleri hükümlerine aykırıdır. Çünkü; bayiiler müşterilerine sattıkları jeton veya telefon kartları için her müşteriye ayrı ayrı fatura ya da fatura yerine geçen perakende satış fişi düzenleyip vermeleri yasal zorunluluktur. Bu konuda bayiilere toplu fatura düzenleme hakkı tanınmamıştır. Eğer her müşteriye fatura ya da perakende satış fişi düzenlemenin zorluğu Maliye Bakanlığı'na iletilerek bu konuda toplu fatura düzenleme hakkı sağlanır ise toplu fatura ile belgelendirmek mümkün olabilir. Aksi durumda, şu anda yapılan uygulama yasal değildir.Herhangi bir inceleme veya denetim yapıldığında önemli ölçüde cezaya muhatap olmak veya hasılatın kayıtlara tam olarak geçmesi sağlanmamış ise vergi tarhiyatıyla karşılaşmak da olasıdır. Bu konunun yeni olması ve yeterince denetlenmemiş olması nedeniyle şu ana kadar pek sorun çıkmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar her müşteriye ayrı ayrı perakende satış fişi veya fatura verilmesi gerekir.

  Bilindiği üzere;Türk Telekom Bayiileri, eğer başka faaliyetleri yoksa ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda değildir.Gerek muhasebe kayıt ve belgelerinin yasal zemine oturtulması, gerekse her müşteriye belge düzenlemenin zorluklarından kurtulmaları ve gerekse ceza ve vergiye muhatap olma riskinden kurtulmaları için bayiilerin biraraya gelip sorunu Maliye Bakanlığı'a ileterek toplu fatura vb. bir kolaylığın sağlanmasını istemeleri yararlı olacaktır.
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Türk Telekom E-faturaları Hk.
  Konu Sahibi selbyerol Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Kasım.2014, 13:41
 2. Türk Telekom Bayii
  Konu Sahibi oarslan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Mart.2008, 23:41
 3. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
  Konu Sahibi NİSAN Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Şubat.2007, 11:52
 4. Türk Telekom Faturaların Girilmesi
  Konu Sahibi bymkoksal Forum KDV
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 13.Aralık.2006, 11:39
 5. Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?
  Konu Sahibi guwes Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 25.Ekim.2005, 08:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36