kamu işçi maaş

Konu: Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  3

  Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında

  merhaba forumdaşlar
  leasingli alışların muhasebeleştirilmesiyle ilgili değişik örneklere rastladım. leasingle alınan malların muhasebe kayıtlarıyla ilgili bilgisi olan arkadaşların bana yazmasını rica ediyorum. kolay gelsin


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: leasing muhasebeleştirilmesi hakkında

  Bu konuyla ilgili biraz ön çalışma yapıp, spesifik (özelliği olan) sorular sorarsanız, siz daha faydalı olabileceğimiz kanaatindeyim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  1

  Ynt: Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında

  Finansal kiralama kayıtları aşağıdaki gibi yapılır

  FİNANSAL KİRALAMA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

  31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Sıra no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 4842 sayılı yasa ile VUK'un Mk. 290. maddesinde düzenlenen Finansal Kiralamada Değerleme ile ilgili muhasebe kayıtları hakkında Vergi Usul Kanununun 175 ve Mükerrer 257. maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

  24.04.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4842 sayılı yasanın 25. maddesi ile VUK'na Finansal Kiralamada Değerleme başlıklı Mk. 290. madde eklenmiştir. Söz konusu maddede getirilen değerleme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak 31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete'de 11 Sıra no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıştır.

  1.TEBLİĞLE YAPILAN DÜZENLEMELER

  Tebliğde VUK'un 175 ve 257. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı açıklamaları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

  1.1.Ticari Alacaklar Hesabı ile İlgili Düzenlemeler

  1.1.1.Hesaplara getirilen açıklamalar

  Hesap Planında 12 ve 22 numaralı hesap grubunda yer alan Ticari Alacaklar hesabının 120, 121, 220, 221 hesaplarının açıklamalarına sırasıyla aşağıdaki hususlar eklenmiştir:

  120-Alıcılar hesabının açıklamasına Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir,

  121-Alacak Senetleri hesabının açıklamasına Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir

  220-Alıcılar hesabının açıklanmasına Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir

  221-Alacak Senetleri hesabının açıklamasına ise Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir

  1.1.2 Yeni Açılan Hesaplar

  12 ve 22 numaralı Ticari Alacaklar hesap grubuna 124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) ve 224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) hesapları açılmıştır.

  Söz konusu hesapların içeriği ve işleyişi tebliğde şu şekilde açıklanmaktadır.

  124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

  Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.

  İşleyişi:

  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu hesaba borç "60- Brüt Satışlar" hesap grubunda ilgili satış geliri hesabına alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olamayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz gelirleri, "64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar" hesap grubunda faiz geliri hesabına alacak olarak kaydedilir.

  224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

  Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.

  İşleyişi:

  Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç "124- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesabına alacak olarak kaydedilir.

  1.2.Mali Borçlar Hesabı ile İlgili Düzenlemeler

  1.2.1.Yeni açılan hesaplar

  Hesap Planında yer alan 30-Mali Borçlar hesap grubuna 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ile 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) hesapları, 40-Mali Borçlar hesap grubuna ise 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ile 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) hesapları açılmıştır.

  Söz konusu hesapların içeriği ve işleyişi tebliğde şu şekilde açıklanmaktadır.

  301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da 302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabına borç kaydedilir.

  302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak 66- Borçlanma Maliyetleri hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.

  401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

  402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar 302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

  2.YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL KİRALAMADA DEĞERLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI


  Finansal kiralama işlemlerinde kiracının (müşterinin) muhasebe kayıtları sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme ekindeki taksitlendirme tablosu dikkate alınarak yapılır.

  - İktisadi kıymetin faiz hariç ana para tutarı 260 – Finansal Kiralama Hakları hesabına,
  - Faiz ödemelerinin ilk 12 aylık kısmı 302 – Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti Hesabına,
  - Sonraki 12 aylık kısmı 402 – Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti Hesabına,
  - Anapara + Faiz ödemelerinin ilk 12 aylık kısmı 301 – Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ve sonraki 12 aylık kısmı 401 – Finansal Kiralama İşlemlerinden borçlar hesabına alınır.

  _______________İlk Fatura (sözleşme kaydı) / _____________________

  260 –...................................... anapara
  302 – ......................................faiz
  402 – ......................................faiz
  301 – ......................................anapara+faiz
  401 – ......................................anapara+faiz
  _____________________ / _____________________

  - Birinci taksitin ödenmesinde yapılacak muhasebe kaydı
  _____________________ / _____________________

  191 – İndirilecek KDV
  301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar.............(anapara+faiz)
  780 – Finansal Kiralama Giderleri............................(faiz)
  102 – Bankalar (anapara+faiz+kdv)
  302 – Ertelenmiş Borçlar.........(faiz)
  _____________________ / _____________________


  - Birinci yıl sonunda yapılacak amortisman kaydı
  _____________________ / _____________________

  770 – Genel yönetim Gideri
  268 – Birikmiş Amortisman

  _____________________ / _____________________


  Kolay gelsin. 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.047

  Ynt: Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  16

  Ynt: Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında

  Merhaba. Arkadaşın yapmış olduğu açıklama gayet net. Fakat belki gözden kaçmıştır diye söylemek isterim. finansal kiralamalarda ilk yıla tekamül eden daha doğrusu gelen faturadaki faiz giderleri ilk yıl için malın maliyetine 260 ( 265 ) li hesaplara aktarılır. Sonraki yıllarda ise finansman giderlerine ( 780 ) ...
  ikir paylaşım fasılları

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Temmuz.2013, 17:02
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Aralık.2012, 08:17
 3. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi adnanguclu Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Mart.2008, 15:54
 4. Leasing Hakkında
  Konu Sahibi beyza Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 19.Temmuz.2007, 12:43
 5. Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi AyAşAr Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 15.Kasım.2005, 13:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36