kamu işçi maaş

Konu: 1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Merhaba arkadaşlar,

  Bilanço usulüne göre defter tutan bir gerçek kişi mükellef için normal kapanış mı yapıyorsunuz? Tasfiye işlemi uyguluyor musunuz?

  Nelere dikkat etmemiz gerekir?

  Değerli yorumlarınızı bekliyor, iyi çalışmalar diliyorum.

  ur Arslan
  <br />SMMM

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  126

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın Nur Arslan,
  İstanbul Ticaret Odası sitesinden Tescil ve Üyelik bölümünden
  inceleme yaparsanız orada Gerçek Kişilerle ilgili olarak
  kayıt,değişiklik işlemleri,ticareti terk gibi işlemlerin yapıldığı yani
  gerçek kişinin işletme esasına göra yada bilanço esasına göre
  defter tutması önemli değil yani siz kapanış vereceğinizde
  dilekçe ve ekinde mal beyannamesini (2 nüsha) olarak hazırlayıp
  ticaret odası tarafından tescilini isteyebilirsiniz.


  Umarım Faydalı olmuştur

  İyi Çalışmalar
  Pınar EROL
  SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın Perol,

  Bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim.

  Bu kişi İTO ya kayıtlı değil ve asıl benim istediğim arkadaşlarımızın uygulamada bağlı bulunulan Vergi Dairesi ile ilgili neler yaptıklarını bizimle paylaşmaları idi....
  Bu açıdan gelecek yorumlar benim için önemli...

  Herkese saygılarımı sunuyorum.
  ur Arslan
  <br />SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın üstadlar ve Değerli arkadaşlar,

  Merhabalar,

  Bir soru sordum, akşam oldu hala cevap yok... Soruyla ilgili uygulamanız yoksa fikriniz de mi yok, birşey yazın ...

  a) Hiçbir fikrim yok,
  b) merhaba, üzgünüm,
  c) Tasfiye Uygulanamaz,
  d) boşverin uygulamayın,
  e) Ne gerek var...
  f) Normal kapanış
  g) ......

  Ben birini uygulayacağım sonuçta. Soru benim değil hepimizin... sizler nasıl uyguluyorsunuz paylaşın istemiştim....

  Saygılarımla,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  126

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın Nur Arslan,

  Böyle bir şeyle karşılaşmadım eğer böyle bir durum olsa idi
  Ticaret Odasına Kayıtlı olamayan bir şahıs firması direk vergi
  dairesine kapanış dilekçesini verirdim İşletme esasına veyahut
  bilanço esasına tabi oluşuna bakmaksızın.

  Benden Fikir Böyle
  Ama uygulamasını yapan arkadaşlar var ise bende bilmek isterim.

  İyi çalışmalar
  Pınar EROL
  SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın Nur Arslan
  Bilanço usulü gerçek şahıslarda tasfiye işlemi hiç uygulamadım uygulamayıda hiç düşünmedim.
  Normal gerçek şahıslara uyguladığımız gibi terk işlemi yaparım.
  cevap : e
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  50

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  sayın Nur Arslan normal kapanış işlemi yapacaksınız.
  RZU YÜCEL

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sayın Arslan,

  Haklısınız.Önce işletmede nasıl kapanış yapıyorsanız hiçbir farkı yok.Yazayım dedim sonra bir arkadaşımız sıralar diye düşündüm.

  Varsa duran varlık ve stokların işletmeden çekilmesi,

  Dilekçe,

  Belge iptali,Vergi levhası, ÖKC Levhasının iadesi,

  vs.İşletme ile aynısı.

  Ama olmadı sanırım KDV nedeniyle bakın bugün mesaj çok az.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 9. #9
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  1.Sınıf Şahıslarda Kapanış İşlemleri

  Sevgili Nur Hanım,
  Türk Ticaret Kanunu'nun 1. Maddesinde, "... Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde
  işletilen her hangi bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair
  diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir.",

  11. maddesinde, "Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer
  müesseseler,ticari işletme sayılır.
  Tesisat,kiracılık hakkı,ticaret unvanı ve diğer adlar,ihtira beratları ve
  markalar,bir sanata mütaallik veya bir şahsa ait model ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar,mukavelede
  aksine hüküm bulunmadıkça,ticari işletmeye dahil sayılır.",

  12. Maddesinde, "

  "Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara benziyen işlerle uğraşmak
  üzere kurulan müesseseler,ticarethane sayılır:

  1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunla-
  rın aynen veya başka bir şekle sokularak satılması yahut kiraya verilmesi;
  2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması;
  3. Her çeşit imal veya inşa;
  4. Madencilik;
  5. Matbaacılık,gazetecilik ve kitapçılık,yayın,ilan ve istihbarat;
  6. Tiyatro,sinema,otel,han ve lokanta gibi umumi mahaller,hususi mektep ve
  hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;
  7. Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;
  8. Borsa ve kambiyo işleri,sarraflık,bankacılık;
  9. İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;
  10. Kara,deniz ve havada,nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;
  11. Su,gaz ve elektrik dağıtma,telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın;
  12. Acentelik,tellallık,komüsyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.
  Fabrikacılık,ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik vasıta-
  larla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.",

  13. maddesinde, "Aşağıdaki işleri görmek üzere açılan bir müessesenin işlerinin ehemmiyeti,ticari muhasebeyi gerektirdiği ve ona ticari veya sınai bir müessese şekil ve mahiyetini verdiği takdirde bu müessese de ticari işletme sayılır:
  1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin,mahsullerini olduğu gibi veya zirai
  sanatı dolayısiyle bir tezgahta şeklini değiştirerek satması;
  2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabından birinin gerek bizzat gerek işçi ça-
  lıştırarak veya makine kullanarak eserler vücuda getirmesi ve bu eserleri satma-
  sı.
  Bu hüküm,işlerinin mahiyetine göre,12 nci madde gereğince ticarethane veya
  fabrika olarak vasıflandırılamıyan diğer müesseseler hakkında da tatbik olunur.",

  14. maddesinde, "Bir ticari işletmeyi,kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye
  tacir denir.
  Bir ticari işletmeyi kurup açtığını,sirküler,gazete,radyo ve sair ilan vası-
  talariyle halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfi-
  yeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
  Bir ticari işletme açmış gibi,ister kendi adına,ister adi bir şirket veya
  her ne suretle olursa olsun hukukan var sayılmıyan diğer bir şirket adına (Ortak
  sıfatiyle) muamelelerde bulunan kimse,hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı
  tacir gibi mesul olur.",

  17. maddesinde, "İster gezici olsunlar,ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen
  yerlerinde sabit bulunsunlar,iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler.Şu kadar ki;tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 inci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 üncü madde sinin ikinci fıkrası hükümleri bunlar hakkında da tatbik olunur.

  "Tescil:" başlıklı, 42. maddesinde;

  "Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün
  içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını,işletme merkezinin bulun
  duğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.",

  447. maddesinde, "Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde
  dağıtılır.
  Alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe kalan
  mevcut dağıtılamaz.Şu kadar ki; hal ve duruma göre alacaklılar için bir
  tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden dahi dağıtmaya izin verebilir.
  Esas mukavelede ve umumi heyet kararında aksine hüküm bulunmadıkça dağıtma para olarak yapılır." hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler incelendiğinde, tacirin ne olduğu, ve ticaret siciline kayıt olmak için, tacir olmanın yeterli olduğu görülmektedir.

  1. ) Yukarıdaki şartları taşıyan bir tacir mükellef, gerçek kişi veya hükmü kişi olup olmadığına bakılmaksızın, ticaret siciline ve ticaret odasına tescil ve ilanını yaptırması gerekmektedir.

  2.) TTK'nun tasfiye ile ilgili hükümlerini incelediğimizde ise, Tasfiye işleminin yalnızca, ticaret şirketleri için düzenlendiğini, dolayısıyla gerçek kişi tacirler için, ticaret şirketlerindeki tasfiye sürecine benzer, yürütülmesi gereken bir tasfiye sürecinin olmadığı görülüyor.

  3.) Ancak, piyasa uygulamalarında, (Çeşitli ihalelere girmek için bazı gerçek kişi tacirlerden oda kayıt, ticaret sicil kaydı gibi evraklar istendiğinden, ve bu tip ihalelere katılabilmek için belirli bir işletme büyüklüğünde olunduğunun ispati amacıyla, ticaret siciline ve ticaret odasına kaydını yaptıranlar dışında) bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin ticaret odasına/ticaret siciline kaydının yaptırılmadığı bilinmektedir.

  VUK'da ise, tasfiye memurlarının sorumluluğu dışında, mükelleflerin defter tutma şekilllerine göre, şu şekilde tasfiye yapılır şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır.

  Dolayısıyla, Eğer bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi mükellef ticaret sicili/odasına daha önce herhangi bir kayıt yaptırmış ise, TTK'da gerçek kişi tacirler için bir tasfiye süreci öngörülmediği için, öncelikle işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellefin işyerini kapatması işlemlerinin aynısı yanması, daha sonra vergi dairesinden alacağı işi bıraktığına dair belgelerle, ilgili ticaret odası/ticaret sicili müdürlüğünden kaydını sildirmesi,

  Eğer bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi mükellef ticeret sicili-ticaret odasına daha önce herhangi bir kayıt yaptırmamış ise, VUK'nun işi bırakma hükümlerine göre, işletme hesabı esasına göre işi bırakan bir mükellefin, işi bırakma işlemlerinin aynısını yapması gerekir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Teşekkür

  Merhaba,

  Hepinize değerli yorumlarınız ve paylaşımınız için teşekkür ederim.

  Bilanço usulüne göre defter tutanların tasfiye süreci yaşamaları gerektiğini yakın geçmişte biryerlerden duymuştum ama bu hatırlayamadığım kaynağa ulaşamadığım için sizlerin fikrini almak istemiştim.
  Ben de daha önce iki şahıs firmama normal kapanış işlemi uyguladım. Duyduğum bilgiyle, bundan sonra doğrusu neyse onu yapalım diye TTK ile başladım GVK,VUK nu hızlı bir şekilde taradım ama Sayın Gümüş ün paralelinde bilginin dışına çıkamadım....
  Sayın Pınar Erol, paylaşımcı meslektaşım sağolun.
  Sayın M.Kemal Ekici, sitede adınızı görünce itiraf etmeliyim ki yorum beklemiştim sizden, hani o güzel VUK yorumlarınızdan... Teşekkürler...
  Aynı şekilde şirketler mevzuatında iddialı gördüğüm Sayın Dinçer Kum sizden de... Teşekkürler...
  Bir de Sayın Tamer Başkan dan güzel birTTK yorumu beklemiştim
  Sayın irem teşekkürler,
  ve samimi hitabınıza karşılık Sevgili Kenan Gümüş aramıza hoşgeldiniz diyor, renk katan yorumlarınız için siz de sağolun....
  Sayın Beyhan Serin, özelden desteğiniz için siz de sağolun.
  Herkese iyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ltd. Şti. Kapanış İşlemleri
  Konu Sahibi saliharslan Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Kasım.2017, 12:20
 2. İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemleri
  Konu Sahibi abdsis Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Kasım.2012, 12:05
 3. 1.sınıf işletmelerde işi terk-kapanış kayıtları
  Konu Sahibi tankam Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Nisan.2012, 10:33
 4. 1.sınıf işletmelerde kapanış kayıtları- işi terk
  Konu Sahibi tankam Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Mart.2012, 18:20
 5. SGK Kapanış İşlemleri
  Konu Sahibi ertugrul06 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Şubat.2012, 09:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36