Basit Usule ilişkin rehberde 2007 Yılında Basit Usulden yararlanacak olanlar için 259 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uygulanacaktır, diyor. orda
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2007 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Buna göre;

- 1 numaralı bent için 53.000 YTL ve 77.000 YTL,

- 2 numaralı bent için 26.000 YTL,

- 3 numaralı bent için 53.000 YTL ,

olarak uygulanacaktır.
yazmakta. bu rakamlar 2006 yılı için mi aşılmaması gerekiyor yoksa 2007 yılı için mi anlayamadım.. neden derseniz önceden hatırladığım kadarı ile işletmeden bilançoya yada bilançodan işletmeye geçmek için sanki aralık ayında defter tastikinden önce bu hadlere ilişkin rakamları bekliyorduk yada öyle hatırlıyorum. anladığım 53.000 ve 77.000 rakamları 2007 yılı içersinde aşılırsa 2008 yılı Gerçek Usule geçilmesi gerekiyor. Ayrıca yapılan giderler bu hadlerin hesabında dikkate alınacakmı ? Teşekkürler.