Arama sonuçlarınız

 1. H

  120 ve 320 hesaplar kontrol

  Merhaba, 120 ve 320 hesaplar tek düzen hesap planındaki bütün hesaplar ile karşılıklı çalışır mı ? Çalışmaz ise kontrolü nasıl yapılır. Mesela 710 direk ilk madde ve malzeme hesabının doğrudan 320 ile çalışması imkansız.Öncelikle 150/320 kaydı yapılmalı stoktan üterime gönderilen miktar kadar...
 2. H

  Borsaya kote olmayan firmalar mali tabloları

  Merhaba, Borsaya kote olmayan firmaların finansal tablolarına, mali tablo dipnot ve rasyolarına nasıl ulaşabilirim. Saygılar.
 3. H

  Ücretli İzin Hakediş

  Merhabalar, Çalıştığım firmada 4. yılım her yıl hakettiğim 14 günlükizni takibeden yıl içinde kullandım.2006 yılının izninden henüz 9 gün kullandım.Şu an firmadan ayrılıyorum(9.ay sonu itibari ile ),2008 yılı için (14/12*9=10,5 gün) izin haketmiş sayılır mıyım yoksa 14 günlük izni hakedebilmek...
 4. H

  Çiftçiye Gider Pusulası Düzenlenmesi

  Merhabalar, Çiftçi bağ-kur primi yatıran bir şahısa firma olarak iş yaptırdık.Gider pusulası düzenleyebilir miyiz ? Saygılar,
 5. H

  Gelir Vergisi Kanunu 89. Madde Bireysel Emeklilik Sistemi

  Merhabalar, Madde 89 - Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler: (Değişik Bentler: 4/12/1985 - 3239/63 md.): (Değişik: 28/6/2001-4697/7 md.) Beyan edilen gelirin % 10`unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için...
 6. H

  Başka Yerde İşe Başlayan Personelin Kümülatif Gelir Vergisi Matrah Devri

  Merhabalar, Bildiğim kadarı ile personel yıl içinde iş değişikliği yaptığı zaman yeni işe başlayacağı yere bir önceki çalıştığı yerden devreden kümülatif gelir vergisi matrahını vermesi gerekiyor. Peki işe başlayan personel bunu vermemişse veya daha önce başka yerde çalıştığını söylememişse ne...
 7. H

  Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Düzenlenen Gelir Makbuzu

  Merhabalar, Elektrik mühendisleri odası işletmemizde paratoner ölçümü yaptı ve rapor düzenledi.Karşılığında bize gelir makbuzu düzenlediler.Gelir makbuzunun altında " V.U.K. Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.Kurumlar vergisinden muaftır.159.sıra numaralı Vergi Usul Kanun genel tebliği...
 8. H

  V.U.K. Hükümlerine Tabi Değildir.

  Merhabalar, Bir kurumdan gelen fatura üzerinde "V.U.K. hükümlerine tabi değildir" yazıyor,alt satırda da "Toplama K.D.V. dahildir." ibaresi var ,bu fatura gider olarak işlenebilir mi ? Yoksa K.K.E.G. mi ? Saygılar,
 9. H

  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider

  Merhabalar, Personelimiz iş kazası geçirdi ve bununla ilgili hastane masraflarını şirketimiz ödedi.Ancak hastane faturayı hasta ismine kesmiş ,şirket ismini açıklama olarak faturaya adres gibi yazmış.Bu faturayı gider olarak işleyebilir miyiz.Yoksa K.K.E.G. mi dir ?(Şirket adına olmadığı için...
 10. H

  Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlardan Alınan Belgeler

  Merhabalar, Kurumlar vergisinden muaf bir kurumdan alınan (İl Sağlık Müd.Döner Serm.Saymanlığı) bir belgedeki masraf kurumlar vergisi açısından gelirin tespitinde gider yazılabilir mi ? Yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı yazılması gerekli ? Saygılar.
 11. H

  Şoförler ve Otomobilciler Odasına Ödenen Tutarlar Gider Yazılabilir mi ?

  Merhabalar, Şoförler ve Otomobilciler Odasına ödenen form ücretleri , bağış ve yardımlar gider olarak işlenebilir mi ? (Bilanço esası) Saygılar,
 12. H

  Özel Gider İndirimi

  Merhabalar, 2007 yılında fiş biriktirecekmiyiz,kesin biriktirmeyecek isek yasal dayanağı nedir.Yani ilgili yasa tam olarak kabul edildi mi ? Teşekkürler.
 13. H

  V.U.K. 235 Madde Müstahsil Makbuzu

  Merhabalar, İşyerimiz bir üretim firması çiftçilerden müstahsil makbuzu ile ilk madde ve malzeme alıyoruz,burada müstahsil kestiğimiz çiftçilerin çiftçi olup olmadıklarından ve gerçek usülde vergiye tabi olup olmadıklarından sorumlumuyuz. Daha açıkçası şu şekilde sorayım, kanun maddesinden...
 14. H

  Fazla Mesai Sınırı

  İşveren tarafından yasada belirtilen hadlerin üzerinde ,işçinin rızası dahilinde fazla mesai yaptırılabilir mi ?(Mesela ayda 90 saatin üzerinde) Saygılar,
 15. H

  Bakım Onarım Giderleri

  8.000 YTL civarında bir bakım onarım gideri yaptım.Bu bakım onarım makine ile ilgili 2-3 yılda bir yaptırdığım rutin bakım.Direkt gider yazabilir miyim ?
 16. H

  Sakatlık İndirimi

  Merhabalar, İşyerinde çalıştırılan emekli işçiler yani SGDP ödenen işçiler sakatlık indiriminden faydalanabilir mi ? Teşekkürler.
 17. H

  Telafi izninin geri alınması

  Nisan ayı içerisinde bir personelimiz çalışmadığı halde çalıştı gösterip 30 günlük ücretini ödedik, personel ilerideki aylarda bu çalışmadığı günü fazla mesai ile telafi edecekti.Ancak personel bu telafiyi yapmadan işten ayrıldı ve bizim çalışmadığı günlerde ödediğimiz parayı geri ödemek...
 18. H

  Sigortadan Alınan Paranın Kayıt Altına Alınması

  Fabrikamızda meydana gelen ufak çaplı bir yangın için sigorta şirketimize başvurduk ve 5.000,00 YTL civarında para aldık.Bunu nasıl gelir olarak kayıt altına alacağız, gelir alındığı dönenim geliri mi olacak tahakkuk oluşacak mı ?
 19. H

  Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

  Devletin 5350 sayılı kanun çerçevesinde S.S.K. primleri ile ilgili teşviği ,stopaj ile ilgili teşviği ve enerji ile ilgili teşviği nasıl muhasebeleştirilir. Dönem olarak nasıl ele alınır ,yani 2006 Ocak ayında enerji teşviği ile ilgili olarak ancak Ekim 2005 teşvik tutarı bankamıza yattı...
 20. H

  Ayni Yardımlar

  Merhaba, Bir işletme ayni yardım yapmak için gıda alıyor.Ve bunu işçilerine dağıtıyor.(Faturadaki K.D.V. dahil rakam Bordrolara net olarak yansıyacak şekilde) Muhasebe kayıtları nasıl oluşur. (Alış,K.D.V. kapatma, ve bordro kayıtları) Yardımlarınız için teşekkürler
Üst