Arama sonuçlarınız

  1. S

    Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı

    Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin VUK Tebliğ Taslağı GİB sitesinde görüş ve önerilere açılmıştır. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=2dVw91MJl2QavqGn&type=teblig Bilanço usulüne tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerine ait kesin mizan bilgilerinin...
  2. S

    İşkur Bireysel ya da İşveren Üyelik Sistemi

    İşkur'a bireysel ya da işveren olarak online işlemler için üyelik sistemi açılmıştır. http://www.iskur.gov.tr/ http://www.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx
Üst