Arama sonuçlarınız

 1. R

  2011 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı

  2011 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı ile ilgili girişimde bulunan oda var mı? Türmobun talebi oldu mu acaba? Uzama ihtimali nedir? Sanırım depresyondayım :)
 2. R

  Okul aile birlikleri Kesin Mizan Bildirimi Hata mesajı

  Arkadaşlar Kurumlar vergisine tabi okul aile birliğinin işlettiği kantin işletmesinin kurumlar vergisi beyannamesini verdim Kesin Mizanı verirken "...vergi numaralı mükellef 01/2011-12/2011 döneminde VD vergi dairesinde 5020 vergisinden mükellef değildir. " hata mesajını alıyorum. Okul aile...
 3. R

  İş ortaklığı Muhasebesi

  Değerli üstatlar İş ortaklığı şeklinde "kurumlar vergisine" tabi mükellefimiz var. (İki ortaklı her iki ortak da kurumlar vergisi mükellefi) Bu konuda sermaye hesabı pilot ve diğer ortak ile ilgili muhasebe uygulamalarını nasıl yapıyorsunuz?. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
 4. R

  Kapanış tasdikleri

  Türmobun 147 nolu sirküleri malum yayınlandı. Kapanış tasdikleri ile ilgili sorum olacaktı. Bağımlı çalışanlar değilde büroda bağımsız çalışan arkadaşlar kapanış tasdiklerini yapabiliyor mu? Bu güne kadar incelemelerde kapanış tasdiği yok diye sorunla karşılaşan meslektaş veya mükellef ile...
 5. R

  444 0 189 vergi danışma hattı

  Arkadaşlar 444 0 189 numarasından e beyanname ile ilgili konuda bilgi alayım dedim. Görevli arkadaş benim tc numaramı mükellefin tc numarasını aldı. Bu konuda soru bankası oluşturuyoruz dedi. Bu normal bir durum mu? Yapmış oluğumuz işlem mükerrer 355 e göre ceza gerektiriyorsa cevap sonunda ceza...
 6. R

  6111 stok envanter listesi ve muhasebe kaydı

  Mükellef 31.05.2011 tarihi itibarıyla stok envanter listesi çıkardı. Fiili stok 145.000 Tl. 31.05.2011 tarihi itibarıyla kaydi envanter 105.000 Tl. Fiilen işletmede bulunup da kayıtlarda olmayan mallar için nasıl bir yol izlememiz gerekecek.? (31.12.2010 tarihli ticari mallar 75.000,00 Tl)...
 7. R

  Mesleki hizmet sözleşmesi hakkında

  Değerli forumdaşlar. 01.01.2011 tarihi itibarıyla mesleki hizmet sözleşmelerini mükelleflere imzalattım. 15 gün içerisinde D.V beyannamesi ile verilmesi gerekiyordu süresi geçti. Ocak 2011 dönemine ait SMMM adına damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirsem şubat ayının 20 sine kadar ocak d.v...
 8. R

  Zirai İşletme mükellefiyet tesisi

  Değerli forumdaşlar. Mükellef hayvansal desteklemelerden faydalanmak için proje hazırlatıyor ve tarım bakanlığı tarafından proje onaylanıyor. En son süreçte hazine müsteşarlığı sicil gazetesi (Ticaret veya Esnaf kefalet) istiyor. Esnaf kefalet odasına veya ticaret odasına kayıt için vergi...
 9. R

  Protesto

  Değerli forumdaşlar. Beklenen sözde genelge çıktı. Genelgeye göre tam anlaşılamamakla beraber sisteme girilmeyen raporlar SGK tarafından işverene tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde girilmediği takdirde ceza yazılcak. Teklifim bütün meslek mensupları raporların hiçbirini girmesinler. SGK...
 10. R

  50 İşçi ve üzeri olan işyerlerinde Özürlü Eski Hükümlü Çalıştırma

  50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde % 3 özürlü ile %2 eski hükümlü çalıştırma şartları vardı. Eski hükümlü oranı olan % 2 de bir değişiklik oldu mu? Birde İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartlarında son durum nasıl? Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum. İşlerinizde...
 11. R

  Yerel Gazete Çıkarmak

  8-10 arkadaş yerel bir gazete çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili araştırma yapıyoruz. Daha önceden gazete çıkarma prosedürkleri ile uğraşmış arkadaşlar varsa süreci anlatırsa memnun olurum.İşlerinizde başarılar dilerim.
 12. R

  Yeni K.D.V.Beyanname Versiyonu

  Yeni K.D.V.Beyanname Versiyonunun Ekler Kısmındaki indirilecek yüklenen k.d.v. ile gümrük çıkış bilgilerini içeren ekler yok gibi. İnternet ortamında ayrıca verdiğimiz için kaldırdılar mı? Şayet kaldırılmışsa angaryaların azaltılması yolunda idare iyi bir işe imza atmış bulunmakatadır. İnşallah...
 13. R

  Aynı işverenin farklı şubesinde işçinin işe başlaması

  Firmanın A şubesinde çalışan işçiyi B şubesinde çalıştırmak istiyoruz. Milli eğitim prosedürüne göre işçi istifa ettiği işyerinde 6 ay boyunca çalışamıyor. Bu nedenle; Burada yapacağım işlem işçi çıkış nedeni olarak "16- Sözleşme Sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli"...
 14. R

  İndirimli orana Tabi İşlemlerin İnternet Ortamında Verilmesi

  Arkadaşlar İndirimli orana tabi işlemler ileriki zamanlarda hayli sorun çıkaracak gibi. Direk ihracatta var olan sorunlar tartışıldı ve büyük oranda sorunların çözümü noktasında bir görüş birliği ortaya çıktı. Bu yüzden indirimli oran ile ilgili ayrı başlık açma gereği duydum. İlk sorum İnşaat...
 15. R

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı

  2009 Yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannemesi süre uzatımı hakkında odaların bir talebi var mı? Hemen hemen her yıl uzatıyorlar. Bu yıl da uzaması gündemde mi?
 16. R

  2009 Yılı Yıllık Gelir vergisi Performans Bilgileri

  Değerli forumdaşlar Yıllık Gelir vergisi beyannamesi doldurulurken ekinde yer alan performans derecelendirme kısmında amortismanları nasıl gösteriyorsunuz? Bir diğer husus Gelir Gayri Safi hasılat ile gider indirilecek giderler kısmını ben d.b.m.m.+alışlar+giderler ile satışlar+ diğer...
 17. R

  4/B li iken 4/C statürüsnde işe başlama.

  Değerli forumdaşlar. Mükellef Şirket ortaklığından dolayı 4/B (Bağkur) kapsamında prim öderken, 2010 ocak ayında 4/C (Memur)sigortalısı olarak işe başlıyor. Sorum; hisse devri yapılmadan bağkur terki verilebilir mi? Bununla ilgili bir düzenlemeye rastlamadım. Görüşlerinizi yazarsanız memnun...
 18. R

  720 Direk İşçilik Giderleri

  Saygıdeğer forumdaşlar. KDV iadesi için yeminli mali müşavire program yedeği ile evrakları vermiştim. Şimdi karşıtlar geldi ve yeminli birkaç düzeltme istiyor. Şimdi ben işçilere verilen yemeği 730 Nolu hesapta muhasebeleştirmiştim. Yeminli de yok 720 nolu hesabın altında olacak diyor. adamı...
 19. R

  İşten Ayrılış Bildirgesi

  İşçi 30.12.2009 tarihinde istifa etmiştir. Sehven işten ayrılış bildirgesi verilirken 30.11.2009 tarihinde yazılarak onaylandı. Asgari üceret tutarında ceza yediniz gibi bir ibareyi görünce hatalı tarih yazdığımın farkına varınca 30.11.2009 tarihli işten ayrılış bildirgesi sistemden sildim...
 20. R

  Meslek Camiasından Vefatlar

  Mesleki Camiamızdan vefat eden kişileri okudukça hem ruhuna bir fatiha hem de akıllarda hoş bir seda bırakması amacıyla vefat haberlerini eklersek mesleki dayanışma ve birliktelik adına olumlu olur kanaatindeyim. Bir de moderatör arkadaşlardan ricam başlık ilk sayfada sabit kılınsa daha güzel olur.
Üst