Arama sonuçlarınız

 1. D

  Emekli Kişiye Sgdp Girişi Yapılması Fakat 5 Yıldır Tüm Sigorta Kollarından Priminin Ödenmesi Hk.

  Emekli bir kişinin işe girişinin doğru şekilde yapıldığı, fakat 2008 yılından (yani emekli olarak işe giriş bildirgesinin verildiği tarihten) bugüne kadar, sürekli normal sigorta kollarına tabiymiş gibi primlerinin hesaplanarak aylık bildirgelerle verildiğini tespit ettik. Kişinin işe giriş...
 2. D

  Gelir vergisi sirküleri no.81 ile duyurulan stopaj düzeltmesi karmaşası

  Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemlere Yönelik Olarak Sirküler Yayınlandı."Gelir vergisi sirküleri no.81" Bu sirküleri okuyarak muhtasar beyannamesini bu sirkülere göre hazırlayan meslek mensubu arkadaşlardan yardım...
 3. D

  Kendi kendine fatura kesmek ya da kesmemek,bütün mesele bu.

  Alıntı 1 : Mükellefin işletmesinde kullanacağı amortismana tabi iktisadi kıymetleri imal ve inşa etmesi halinde, vergi kanunları açısından bu kıymetlerin hem satıcısı hem de alıcısı konumundadır. Ayrıca imal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmaya başlatılması veya aktife...
 4. D

  Belediyelerin kestiği tahsilat makbuzlarında kdv.

  belediye mükellefe vidanjör hizmeti vermiş.Bunun için de tahsilat makbuzu kesmiş. Tahsilat makbuzuna küçük vidanjör ücreti 100 tl , kdv 18 tl yazmakta.Toplamda 118 tl. Tahsilat makbuzundan hareketle kdv yi indiremem sanırım.Ne yapmamı öneririsiniz.
 5. D

  Ek ders ücreti sigorta primine tabi midir?

  milli eğitim bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon şirketinde çalışan öğretmenlerle şirket arasında asgari ücret+ek ders şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bu öğretmenler uzman ve usta öğretici statüsü dışında kalan personeldir. Yönetmelik derki, bu statüde yeralan çalışanların prim ödeme...
 6. D

  Süresinde kesilmesi unutulan faturanın durumu hk.?

  Mükellef irsaliyesini kesip sevk ettiği emtialara ilişkin faturayı süresi içerisinde kesmeyi unutmuş. Sıradaki tarihe faturayı düzenleyerek karşı tarafa yollamış.Fakat karşı taraf faturayı kabul etmiyor. Kabul etmeme hakkı var mıdır?Sonuçta mal gerçekten teslim edilmiş ve faturası sehven...
 7. D

  POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında

  Mükellef bir ticari mal satışını yapmadan 2 ay önce müşterisinden mal bedelini pos makinasından alıyor. Fakat daha sonra bir anlaşmazlık oluyor. Müşteriye yaptığı ödeme iade edilmek isteniyor. Postan alınan meblağın karşılığı olarak kesilecek fatura da kesilmemiş durumda oluyor. Bu durumda ne...
 8. D

  Ortakları tüzel kişiler olan işyerinde kişinin 4a lı olabilmesi mümkün müdür?

  A VE B yabancı uyruklu iki firma ülkemizde bir ltd şti kurmuştur. A şirketinin şirket ortaklarından birisi olan x gerçek kişisi Türk vatandaşıdır. X gerçek kişisi ülkemizde kurulan bu ltd şirkette sigortalı olarak çalışabilir mi? İyi çalışmalar ve cevaplar için şimdiden teşekkürler,
 9. D

  Hizmet temininde tevkifat ve kdv ye tabi olup olmama durumu

  Bildiğiniz üzere 96 seri nolu Kdv genel tebliği ile işgücü temininde %90 tevkifatı yapılacaktır. Kariyer Yönetim danışmanlığı yapan bir firma; başka bir işletmeye ücret karşılığı personel tedarik etmektedir. Temin ettiği personel ücretli çalışanı olmayıp dışarıdan temin edilmektedir. Bu...
 10. D

  Yıllık izin hesaplaması hakkında

  işe giriş tarihi 02/12/2008 işten çıkış tarihi 28/03/2011 olan bir işçinin toplam kullandığı yıllık izin sayısı 14 tür. Bu durumda kullanılmayan izin günlerinin hesabı nasıl yapılacaktır. 1.yıl 02/12/2008 - 01/12/2009 yıllık izin hakkı yok. 2.yıl 02/12/2009 - 01/12/2010 14 gün hakkı var. 3.yıl...
 11. D

  Ticari kazanç+kira geliri+arızi kazanç

  Serbest Meslek Kazancı : 3.300 TL Arızi Kazanç : 22.100 TL Tevkifata tabi işyeri kira geliri : 9.750 TL Tevkifata tabi olmayan (basit usul mükellefden) kira geliri : 3.000 TL olduğu bir durumda, 270 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen 1170 tl sınırı geçildiğinden dolayı 3000...
 12. D

  İşletme defterine tabi mükellefin bedelsiz emtia satışı

  işletme defterine tabi bir mükellef elindeki modası geçen ayakkabıları bedelsiz olarak belirli dönemlerde satmaktadır.İşletme defterine tabi olan bu mükellefin fatura kesme şekil şartı ve kdv karşısındaki durumu için ne yapılabilir? Bu emtianın stoklardan çıkışını nasıl gösterebiliriz?
 13. D

  ikinci sınıf şube işyeri açılışı

  işletme hesabı esasına tabi bir mükellef şube açmak istiyor. Gelir idaresinin gelir vergisi mükelleflerinde işe başlama bırakma değişiklik konulu kitapçığında örnek dilekçe yer almaktadır.Fakat meslekle ilgili bir forumda aşağıdaki bilgilere rastladım.Bu nedenle ikilemde kaldım.Sizlerle...
 14. D

  Doğum borçlanmasında örnek soru.?

  doğum tarihi: 01.01.1953 Bayan sigorta :15.04.1985 - 13/06/1997 arasında toplam 2041 gün isteğe bağlı 4b:11/02/2009 -31/01/2011 (1yıl 11ay 20gün) doğum yapılan tarihi:13/11/1989 doğum yapılan tarihte sigorta yatmış. 15/12/1989 da işten çıkış var. 01/11/1994 ter tekrar işe giriş var. doğum...
 15. D

  Yardım derneğinden mal alımında belge düzeni

  bir yardım derneği köylüden çuval çuval bağış adı altında fındık toplayarak, bir fındık fabrikasına belirli bir bedel karşılığında vermiştir. Şimdi bu aşamada yardım derneğinden bu mal alımı için fabrika gider pusulası mı düzenlenmelidir? Öyle ise tevkifat oranı ne olmalıdır? Belge düzeni...
 16. D

  Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?

  Şirket ünvanlarında yer alan sanayi ve ticaret , sadece ticaret , veya sanayi ve ticaret içermeyen şekilde ünvanlar yer almaktadır. Bunların bulunma yaptırımı nedir. Örneğin şirket imalat yapıyorsa sanayi ibaresi ünvana eklenebilir şeklinde yazılar buluyorum. Bu konuyla ilgili yardımınız...
 17. D

  Kıdem Tazminatı Hesabında Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tespiti

  26/04/2008 tarihinde askerlik nedeniyle işten ayrılan bir çalışana kıdem tazminatı 11/11/2010 itibariyle verilmek isteniyor. O zamanki hesaplamaya göre hakedilen net kıdem tazminatı tutarı 1251,82 tl dir.Bugün davalık olmamak adına kendisine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı baz alınarak...
 18. D

  Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek

  2008 yılına ait arızi kazanç brüt tutarı:40000 tl stopaj:8000 tl 2008 yılına ait işyeri kira gelir tutarı :10.000 tl brüt 2008 yılına ait 1 işverenden edinilen ücret geliri :1500 tl brüt olan bir mükellefin , tek işverenden elde ettiği 10.000tl brüt ücret gelirini yıllık gelir vergisi...
 19. D

  İrsaliyeli faturayı normal fatura gibi kullanabilme

  Bilindiği gib v.u.k. 232 nolu tebliğ ile bugün işletmeler hem irasliyeli fatura hem de fatura+irsaliye kullanabilmektedir. Örneğin bir ülker veya eti bayisini düşünelim. Bu bayiler ticari araçlarına mallarını yüklüyerek belirli noktalara gidiyorlar.Alıcısı belli olmayan ve ne miktarda mal...
 20. D

  arızi kazanç beyanının sigorta açısından durumu

  Sayın meslektaşlarım, GMSİ türünden vergi mükellefi olan bir şahıs , 2007 yılında bir filmde oynayarak 26000TL gelir elde etmiştir.İlgili yapımcı şirket bu kişiye ödemeyi yaparken %20 vergi tevkifatı yapmıştır.Bu kişi de bağlı olduğu vergi dairesine giderek arızi kazanç istisna sınırı olan 15000...
Üst