Arama sonuçlarınız

 1. G

  Demirbaşa Kayıtlı Klimanın Hurda Satışı Hk.

  Merhabalar, Demirbaşa kayıtlı klimanın hurdacıya satışı yapılacak. Bu işlem öncesinde demirbaşı önce hurdaya ayırmak için muhasebe kayıtları dışında izlenmesi gereken bir prosödür var mıdır? (Gib, odalar vb.yerlere başvuru ve onay alınması gibi...)
 2. G

  Ücret Gelirlerinde Şahıs Sigorta Primleri Vergi İndirimi

  Cevabınız için teşekkürler. Tam anlaşılır yazamadığımı farkettim, bir örnekle daha açıklayıcı olacak sanırım... Brüt ücret 30.000 TL, Aylık Şahıs Sigorta Prim ödemesi 5.000 TL %15 Vergi indirim max.tutarı : 4.500 TL Brüt tutarın içinde 5.004 TL Asgari ücret nedeniyle zaten Gelir Vergisi...
 3. G

  Ücret Gelirlerinde Şahıs Sigorta Primleri Vergi İndirimi

  Merhabalar, Malumunuz Şahıs sigorta primlerinin Vergi indirimiyle ilgili Aylık Brüt ücretin %15'ini ve Yıllık Asgari Ücret tutarını geçmemek üzere Ödenen primler Vergi indirimine konu edilmekteydi ve halen bu uygulama devam ediyor. Ancak, 01.01.2022'den itibaren Asgari ücret tutarına Vergi...
 4. G

  %5 Kurumlar Vergisi İndiriminde Geçmiş Dönem Tarhiyatı

  Merhabalar, Mükellefim 2018 yılından bu yana %5 Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanıyor. 2019 yılı vergi incelemesi 2022 yılında tarhiyatla neticelendi ve mükellef dava açtı. Vergi kesinleşmediği için 2021 yılında da indirimden yararlanıyor. Davanın mükellef aleyhine sonuçlanması durumunda...
 5. G

  Kurumlar Vergisi % 5 İndirimi

  Sorunuzun evet/hayır gibi bir cevabı yok maalesef. Firma bu indirimden bağımsız olarak genel bir incelemeye de alınabilir zaman içinde. Bu %5 indirimle ilgili de, GEKSİS raporunu takip edersiniz, orada izahat isteyebilirler Sizden (KDV matrah farkı vs.gibi).
 6. G

  2.El Demirbaş Amortisman Gideri Hk

  Satış işlemlerinde bu demirbaşlarla ilgili 255 ve 257 hesaplar zaten sıfırlanmıştır. Şimdi yeni bir alış işleminiz var ve Sıfır veya 2.el farketmez, eğer demirbaş sınırını aşıyorsa aktife almanız ve faydalı ömür süresine göre amortisman ayırmanız gerekir. İyi çalışmalar...
 7. G

  Hayır Amaçlı Dağıtılan Lokma Gideri-KKEG

  Hayır amaçlı dağıtılan ve şirkete fatura edilen lokma bedelini KKEG olarak kayda aldım. Konu tam olarak Bağış-Yardım tanımına girmemekle beraber, Geçici Vergi ekinde KKEG dağılımı yapılırken Diğer bölümüne mi yazılmalı (ki bu şekilde yazdım), Bağış-Yardım bölümünde mi gösterilmeli? Basit bir...
 8. G

  Geçici Vergi Sorunsalı (32/7.madde indirimli oran)

  KVK 32/7 madde uyarınca 1 puanlık indirim uygulanması konusunda desteklerinizi rica ediyorum. KVK.da yerini almış olsa da, konuyla ilgili tebliğ şu an taslak halinde. Taslağı okudum ancak "üretim faaliyetinden elde edilen kazanç" bölümüne ne yazacağımdan emin olamadım. Üretilen ürünün satış...
 9. G

  Taşıt Yazılım Gideri

  Personel servis aracının turbo sistemini devreye sokabilmesi için yüklenen bir yazılım. Kullanım ömrü belli değil, her an arıza da yapabilir, yerine yeni bir yazılım yüklenebilir. Bu yazılım yüklenmez ise aracın turbo mekanizması verimli olarak çalışmadığı için hasar görebiliyormuş.
 10. G

  Taşıt Yazılım Gideri

  Merhabalar, Aktife kayıtlı taşıtla ilgili demirbaş sınırını aşan yazılım yükleme faturası geldi. Bu tutar 254 no.lu hesapta mı, yoksa 260 no.lu hesapta mı takip edilmelidir?
 11. G

  E-Fatura İçin Özel Entegratör mü ? Doğrudan Entegrasyon mu ?

  Herkese merhabalar, Mükellefim E-fatura uygulamasına geçecek. Muhasebe Programını kullanmakta oldukları yazılım firması Doğrudan Entegrasyonu önermiş. Ayda muhtemelen en fazla 20 adet kadar e-fatura düzenleyecekler. Alım e-faturaları da bu kadar olursa gib-portal fatura sınırını aşmayacaktır ama...
 12. G

  Meslek Kodu Değişikliklikleri Hk

  Merhabalar, Meslek kodu uygulamasında terfi vs.gibi durumlardaki meslek kodu değişikliklerinin yapılmasıyla ilgili olarak; 1- Her görev değişikliğinde "İşe Giriş Bildirgesi"nde güncelleme yapmak mı? (İşe giriş bildirgesinde "işe giriş tarihi" itibariyle bu kişiye zaten meslek kodu verilmiş...
 13. G

  Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.

  Geçici ve Kurumlar Vergisi ekindeki KKEG detaylarında; "GVK md.75 uyarınca Yönetin Kurulu Üyelerine ödenen Kar Payları" bölümü var. Buraya yazılması gereken konusunda fikri olan var mı? (Yıllık kardan Anasözleşme hükümlerine göre Yönetim Kuruluna Kar Payı ödüyoruz, ancak bu kar payı gider...
 14. G

  6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.

  Merhabalar, 6661 Sayılı Kanun kapsamındaki Asgari Ücret desteği 1 ay geriden gelmekte. Aralık/2016 döneminin destek tutarlarını Ocak/2017 APHB'ni gönderince göreceğiz. Dönemsellik ilkesi gereği bu destek tutarı kadar Gelir tahakkuku yapılması gerektiğini düşünmekle beraber; Tahakkukta (ABHB'ni...
 15. G

  Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.

  Merhabalar, 1- Ortak dönem içinde şirketten borç alıp ödüyor borç alıp ödüyor dönem sonunda borcu yok. Bir miktar alacağı var. Bu ortağa adat hesaplamama gerek var mı? 2- ortaklar şirkete sermayeye ilave etmek üzere sermaye avansı koyuyor fakat 1 yıl içinde sermayeye ilave olmuyor. Hatta bunu...
 16. G

  Kâr Dağıtımın Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi

  Merhabalar... Kar dağıtımı yapılan ortakların Muhtasar Beyannamesinde "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim" bölümünde tek tek yazılması gerekiyor. Ancak tereddüt ettiğim birkaç husus var, şöyle ki: 061 Tür Kodunda, Ödemeye Ait Belge Türünü "Diğer" seçtiğimde; Ödemeye Ait Belgenin tarihi ve...
 17. G

  Ücretsiz İzin Döneminin İçinde Bayram Tatili Ödenir mi ?

  Bir mükellefimin işyerinde çalışan işçiler 20 gün, 30 gün gibi sürelerde Ücretsiz izin almışlar. Ancak bu Ücretsiz izin dönemi içine 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili giriyor. Bu durumda Genel Tatil ücreti ödenmesi gerekir mi? Bu konuyla ilgili mevzuatta dayanak teşkil edebilecek bir şey...
 18. G

  Onursal Başkan Hakkında...

  Merhabalar... Mükellefim Anonim Şirket için Onursal Başkan seçmek istediklerini, işlemlerin nasıl yapılacağını sordu. Bu konuda şimdiye dek hiç işlem yapmadım. Araştırmaya çalıştım ancak net bir bilgiye ulaşamadım. Malum Onursal Başkanların hukuksal bir yetkisi olmadığı için TTK hükümleri...
 19. G

  Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Aktif Değerleri Ve Amortisman Hk.

  Tüm forumdaş ve üstatlara merhaba öncelikle... Daha önce hiç Enflasyon düzeltmesi uygulaması yapmadım ve bu konuda çok detaylı bilgim yok. Ancak karşımda 2003-2004 yıllarında enf.düzeltmesine tabi tutulmuş "Binalar" için bir tablo var, ki ben bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. (Rakamları...
 20. G

  Raporlu Olunan Sürenin Bir Kısmında Çalışılması Hk.

  İşyerinde vardiyalı çalışılmaktadır. Gündüz vardiyasında çalışıp ücret haketmiş personel, vardiya sonunda (saat 15:00) hastaneden 5 günlük rapor almıştır. Toplam 5 günlük rapor süresinin 1 gününde çalışması olduğu için; Çalışılmadığına dair bildirim girişi ne şekilde olacak? Online sistemde...
Üst