Arama sonuçlarınız

 1. H

  Sigortalı Olduğu şirkete ortak olanlar.

  konu hakkında daha önce de yazdım. ama herhangi bir yorum,bilgi ve belge gelmedi henüz. Bu yüzden konuyu yeniden açtım. Bilindiği gibi 01.03.2011 den sonra kişi kendi şirketinden çalışan ücretli sigortalı olarak bildirilemeyecek. 4/1-a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı şirketten hisse...
 2. H

  Çalıştığı şirkete sonradan ortak olanlar

  Arkadaşlar merhaba; 4/1-a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı şirketten hisse alarak Nisan/2011 de ortak olan kişinin sigortalılık statüsü konusunda mevzuatta net bir hüküm mevcut değil. SGK madde 53.e göre kişi ortağı bulunduğu şirketten sigortalı bildirelemez ama.. bizim durumumuzda kişi...
 3. H

  Varlık Barışı Fonu Sermaye Artışı

  Varlık barışı ile ilgili mevzuatta varlık barışı fonunun BEYAN tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sermayeye eklenmesi şartı koşulmuş. Buradaki beyan kelimesi, örneğin varlıkların bankaya beyanını mı, yoksa beyanname verme tarihini mi kastediyor, tereddüde düştüm.
 4. H

  4447/Geçici 9.Madde yeni açılan işyerlerinde uygulanabilirmi.?

  arkadaşlar merhaba; 4447 kanunun geçici 9.maddesiyle ekim/2009 ayında çalışan sigortalılara ek olarak alınan her sigortalı için uygulanan işveren prim indirimi, 2010 yılında açılan yeni işyerleri için geçerli olabilir mi? Konu başlığı ve içeriğinde Büyük Harf kullanmak yasaktır.! Lütfen...
 5. H

  Yıl Sonu Devir İşlemlerinde Stok Sorunu

  merhaba arkadaşlar; Mal alım satımı yapan bir işyeri 31/12/2009 da kapatılarak 01/01/2010 da başka bir şahsa devrediliyor. 31/12/2009 da fatura edilen mal stoğu 2010 da açılış yapan işyeri defterlerine kayıt edilebilir mi?? Bu konuda elinde mukteza olan var mı?
 6. H

  Gelecek Aylara Ait Ticari Gelirler

  bir reklam firmamız var. bu firmamız büyük şirketlerle reklam sözleşmeleri imzalayarak onların açık alanlarda ışıklı ya da ışıksız dev boyutlarda reklamlarını hazırlıyor. Düzenlediğimiz Faturalarda reklamın süresi de yazıyor ve bazen yıllık sözleşmenin tamamı fatura ediliyor. KDV den yana...
 7. H

  4-b lilerin prime esas kazanç beyanı

  değerli arkadaşlar; bilindiği gibi 4-b lilerin (eski bağkurlular) ödeyecekleri primin tespiti için 31/12/2008 tarihine kadar kazanç beyanında bulunmaları gerekmektedir. Yeni işyeri açanlar için bu bildirimi kamu kurumları yapacak (vergi daireleri v.s.) Ancak eskiden beri vergi kaydı bulunanların...
 8. H

  YMM Tasdik Raporu ve İbraz Etmeyen Mükellefe Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyat

  2005 kurumlar e-beyannamesi verilen mükellefin yatırım indirimi istisnası düşüldüğü halde YMM tasdik raporu ibraz edilmediği gerekçesiyle GVK 19.maddesine dayanarak 35 nolu SMSMMMYMM tebliği gereği vergi aslı ve vergi ziyaı cezası birlikte toplam (G.Z.hariç) 90.000 ytl tarhiyat yapıldı. Danıştay...
 9. H

  Kurumlar Vergisi Beyannamesi Geç Beyan Edildiği İçin Özel Usülsüzlük Cezası

  Arkadaşlar; daha önce sormama rağmen cevap alamadığım soruyu tekrar sormak zorunda kalıyorum: Kurumlar vergisi mükellefi kooperatifimiz kurumlar vergisi beyannamesini Ekim/2007 tarihinde elektronik ortamda pişmanlık talepli olarak göndermiştir. Bu sebepten VUK. mükerrer 355.madde gereği 1.390...
 10. H

  Özel Usulsüzlük Cezası

  Kurumlar vergisi mükellefi kooperatifimiz kurumlar vergisi beyannamesini Ekim/2007 tarihinde elektronik ortamda pişmanlık talepli olarak göndermiştir. Bu sebepten VUK. mükerrer 355.madde gereği 1.390 YTL. özel usulsüzlük ve 49x2 (iki kat) I.derece usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalmıştır...
 11. H

  Kurumların Muhtasar Beyanname Verme Süresi Nisanda Değişmedi mi?

  beyanname verme süreleri değişti biliyorsunuz. ancak 17 nisan 2007 de yayınlanan 371 nolu V.U.K. genel tebliğinin 2.2. bölümünde kurumların muhtasar b. verme süreleri için 5615 sayılı kanunun yürürlük süresinden sonra verilecek beyannameler için ertesi ayın 23.günü akşamına kadar denilmekte...
 12. H

  Gelecek Aylara Ait Gelirler

  açık alanlarda reklam işleri yapan firmamız , müşterileriyle 6 aylık veya 1 yıllık süreleri kapsayan reklam anlaşmaları yaparak sık sık sonraki yıla sarkan faturalar kesmektedir. (Bedelini bazen peşin tahsil ediyor bazen taksitler halinde alıyor.) Sözleşmenin tamamının fatura edildiği durumlarda...
 13. H

  Topluluk Sigortası

  Konutlara Mobilya montajı işiyle ilgili SSK.na bağlı Devamlı işyeri dosyamız mevcuttur. Nereden iş alırsak alalım, bu devamlı işyeri dosyamıza bildirilen sigortalılar ile iş yapmaktayız. Şimdi ise yurt dışına sosyal güvenlik anlaşması bulunmayan bir ülkeye işçi göndereceğiz. topluluk...
 14. H

  Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi

  lütfen konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan arkadaşlar yardımcı olmak maksadıyla da olsa cevap vermesinler. Bir yapı kooperatifimiz var ve inşaat bitmek üzere 1) Arsası başka bir arsa kooperatifine ait 2) inşaat ruhsatı arsanın sahibi olan arsa kooperatifine ait 3) Kooperatifimiz...
 15. H

  Yapı Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi

  lütfen konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan arkadaşlar yardımcı olmak maksadıyla da olsa cevap vermesinler. Bir yapı kooperatifimiz var ve inşaat bitmek üzere 1) Arsası başka bir arsa kooperatifine ait 2) inşaat ruhsatı arsanın sahibi olan arsa kooperatifine ait 3) Kooperatifimiz...
 16. H

  Bilanço Hesaplarında Eksiklik mi Var Acaba?

  bildiğiniz gibi muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile bilançonun şekli ile hesap planında kullanılacak hesaplar belirlenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. 1 nolu MSUGT de bilanço şekli ile hesap planını karşılaştırdığım zaman tebliğde yer alan 290-300 arası hesapların bilançoda tamamen yer...
 17. H

  Bilanço Hesaplarında Eksikli mi Var Acaba?

  bildiğiniz gibi muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile bilançonun şekli ile hesap planında kullanılacak hesaplar belirlenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir. 1 nolu MSUGT de bilanço şekli ile hesap planını karşılaştırdığım zaman tebliğde yer alan 290-300 arası hesapların bilançoda tamamen yer...
 18. H

  Yıllara Sari İnşaat İşleri

  merhaba arkadaşlar; konuyu rakam belirtmeden sadece mevzuat yönüyle irdelemek gerekirse Bir inşaat firmasının faaliyetleri şunladır: 1) 1 adet yıllara sari inşaat taahhüt işi (ihaleli) 2) 2 adet yıl içinde bitecek inşaat taahhüt işi (ihaleli) 3) diğer satışlar (araba satışı,kira geliri...
 19. H

  Geçici Kabulden Sonra Yapılan Hakedişlerin Beyanı Hakkında

  bir inşaat şirketinin yapımını üstlendiği yıllara sari inşaat işinin 2005 yılında geçici kabulu onaylandı ve KAR'ı Kurumlar Vergisi B.ile beyan edildi. Kesin kabulü ise 2006 yılı AĞUSTOS ayında sonuçlandı ve kesin hakediş de faturalandırıldı. YSİO işi yapan mükellefler yıl içinde biten YSİO...
 20. H

  Avukatlardan Kesilmesi Gereken Stopaj Vergi Hakkında

  Hepinizin bildiği gibi avukatların kazançları GVK 94. maddeye göre gelir vergisi tevkifatına tabidir. Ancak bazı avukatların çalışma şekillerinin tevkitat ve mahsup uygulamamızda sorun oluşturacağını düşünüyorum. Örneklendirecek olursak: Avukat B Büyük bir sigorta şirketinin KASKO davalarında...
Üst