Arama sonuçlarınız

 1. S

  Şirket Sermaye Arttırımı

  Sigortalı çalışan bir işçi, gerçekte faal olmayan bir limited şirketin ortağıdır. Bu işçi emekli olduğunda şirket ortağı olduğundan sorunlar ortaya çıkacağı için, ortaklıktan ayrılmak ister. Ancak şirketin sermayesi yeni kanuna göre arttırılmamış ve fesih sürecine girilmiştir. Fesih sürecinde bu...
 2. S

  Fatura Kesmek / Maaşla Çalışmak

  Kendine ait bir işyeri olan, ama kendisi başka bir yerde çalışan bir işçi, 3000 lira ortalama (NET) maaş alıyor. (kendi işyerinde başka işçi çalışıyor) Şimdi işverenle anlaşıp yine aynı işi yapmaya devam edecek, ancak işvereni tarafından bordro düzenlenmeyecek, bunun yerine kendisi işverenine...
 3. S

  İnternet satışında TC Kimlik

  İnternet sitelerinden alışveriş yaparken TC Kimlik No da sormaya başladı. Bu zorunlu mu? Bunun istenmesinin dayanağını bilen var mı? (Kanun, Genelge v.s.)
 4. S

  Belirli süreli iş sözleşmesi

  Bir belirli iş sözleşmesinin; 1-Sözleşmede süre bitiminde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği, yeni bir sözlşme yapılarak uzatılmadığı takdirde önceden haber vermeye gerek olmaksızın iş akdinin biteceği yazılarak; örneğin 5 yıl süreli yapılması bir sorun doğurabilir mi? 2-Bu durumda Kıdem...
 5. S

  Çalışma Yasağı

  Nerdeyse tüm iş sözleşmelerinde çalışma yasağı bulunmaktadır. Yani işçi bir işyerinde çalışırken başka bir iş yapamaz. Başsavcılık tarafından; çok özel bir uzmanlık gerektiren bir konuda bu durumdaki bir işçiden bilirkişilik yapması istenirse, bu bilirkişilik görevi de çalışma yasağı kapsamına...
 6. S

  Bakmakla yükümlü olduğu kişi

  İnsan kaynakları / Muhasebe müdürü olarak size şöyle bir yazı gelse: Kocaeli Vergi Dairesi tarafından, 1234567890123 TCK No'lu Ayşe Durmaz'ı bakmakla yükümlü olduğuma dair belge istenmektedir. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Buna nasıl cevap verebilirsiniz? Söz konusu kişiyi bakmakla yükümlü...
 7. S

  Sigorta Matrahı

  Merhaba; Bordromun sigorta matrahını hesaplıyorum ve 2939,19 lira buluyorum. Ama bordromda sigorta matrahı olarak 2947 lira yazıyor. Arada 7,81 TL fark var. İnsan kaynakları müdürüne sorduğumda "Sen yanlış yapıyorsun; Biz onu programla hesaplıyoruz" diyor. Parametreleri hatalı girmiş...
 8. S

  Emeklilik sonrası çalışma

  Bir işyerinde çalışıyorum. Emekliliğe hak kazandığımda işten ayrılmak zorunda mıyım? Çalışmaya devam ederken statümü normal sigortalıdan emekli çalışana çevirmek sözkonusu olabilir? Bu durumda kıdem tazminatı / birikmiş izin alacakları, işverenin sonradan çıkarması durumunda hakedilecek ihbar...
 9. S

  Devir mi yeni mi

  Yaklaşık 15 yıllık ve ticaret odasına 1000 lira kadar bir borç dışında borcu olmayan; aslında iş de yapmayan, dolayısı ile muhasebe ücreti / ticaret odası aidatları v.s. sebebi ile zarar eden bir LİMİTED şirket. Sahibi kapatmak istiyor. Bir başkası da bir şirket açmak istiyor. Soru 1- Şirket...
 10. S

  Eft kodu

  Yetkili müesseselerin 2012 yılından itibaren aylık olarak btrans ile verecekleri döviz alış satış bildiriminde başlıkta işyerinin Kuruluş kodu, Vergi kimlik no, adres v.s. ile birlikte "EFT KODU" diye 4 karakterlik yeni bir alan ilave edilmiş. Buraya ne konacak? Sonuçta bankaların EFT kodları...
 11. S

  Prim mahsubu

  Gerçek rakamlar yerine örnek rakam vereceğim ki kolay anlaşılsın: SSK primlerinin eksik yatırıldığını farkeden işçiye yapılan: "Evet, Haklısın. Brüt maaşın 100 lira. Dolayısı ile 14 lira SSK primi ödenmeli. Ancak bu primler 4 sene boyunca sehven 7 lira olarak ödendi. Bundan sonraki 4 sene...
 12. S

  Asgari ücretten göstermenin sonucunda işçiye rücu hk.

  İşçi ve işveren 2000 lira maaşla anlaşıyorlar. Ancak patron maaşın asgari ücret neti kadar kısmını bankaya yatırıp kalananını elden ödüyor. Sonra işçi ile "brüt üzerinden" bir sözleşme imzalıyor. Birkaç yıl sonra işçi sigortası eksik olduğundan şikayette bulunuyor ve gerçek ücretini ispatlıyor...
 13. S

  Bordroda Eksik Matrah Beyanı

  Bordro programında hatalı parametre girdiğimiz için kim işçilerin gelir vergilerinin 26 ay (2 sene 2 ay) boyunca eksik yattığını farkettik. Bu eksik miktar kimi işçiler için 500 TL eksik matrah karşılığını bulabiliyor. Sorun tek noktadan kaynaklanmakta ancak birçok işçiyi ilgilendirmekte...
 14. S

  Ne ceza gelir?

  Bordro programında hatalı parametre girdiğimiz için kim işçilerin SGK primlerinin 50 ay (4 sene 2 ay) boyunca eksik yattığını farkettik. Bu eksik miktar kimi işçiler için 500 TL eksik matrah karşılığını bulabiliyor. Sorun tek noktadan kaynaklanmakta ancak birçok işçiyi ilgilendirmekte...
 15. S

  Bildirim şekil problemi

  Çalışma koşullarında esaslı değişiklik, İş kanunu Madde 22'de ..... çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler...
 16. S

  Eksik gelir vergisi

  İşyerinde bordronun hatalı yapılması sonucu SSK ve gelir vergisi 6 yıl boyunca eksik ödenmiş. Dolayısı ile işçilere 6 yıl boyunca fazla ücret ödenmiş. Şimdi eksik ödenen bu SSK primleri ile gelir vergileri işçilerden talep edilebilir mi?
 17. S

  Bordro hesaplayan excel tablosu

  Yol, nakdi yemek, aile ve çocuk yardımları olan bordroları hesaplayan bir excel tablosu bulamayınca oturup kendim yaptım. Bir yerde hesap hatası var mı inceleyebilir misiniz? Hata varsa düzeltelim. Hangi alanın ne olduğu, üstüne gelince çıkacak açıklamadan görünebilir. Renkli hücrelerde formül...
 18. S

  İşçi Gelir Vergisi

  Merhaba; Bir işçi ücret olarak kendine ödenen parayı banka ekstresinden, kendi adına SGK'ya ödenen primleri e-devlet ya da SGK internet sitesinden öğrenebilir. Peki; Kendisine bordro verilmeyen ya da eski bordrolarını saklamamış bir işçi, kendi adına gelir vergisi olarak yatan miktarı bir yerden...
 19. S

  Bordro sorusu

  Merhaba; Bordroda sadece normal ve hafta tatili çalışmasının karşılığı olan (fazla mesai, sosyal yardımlar, primler v.s. eklenmemiş olan) ÇIPLAK brüt ücret, SSK matrahından FAZLA olabilir mi? Örneğin hiç sosyal yardım ve ek ödeme yoksa, çıplak brüt ücret ve SSK matrahı eşit oluyor sanırım. Ama...
 20. S

  Bu bordro nasıl hesaplanır?

  Merhaba; 2009 yılına ait bir bordroyu hesaplamam gerekiyor. 2009 yılı SSK muafiyetleri: SSK Aile yardımı muafiyeti aylık 66,60 TL SSK Çocuk yardımı muafiyeti aylık 27,72 TL SSK Yemek muafiyeti aylık 36,14 TL Bordro bilgileri: Dönemi:Ocak 2009 Normal Kazanç (26 gün) 1746,34 Hafta Tatili (4 gün)...
Üst