Arama sonuçlarınız

 1. O

  İç Yönerge Değişikliği

  Sn. Üstadlar; A.Ş. olarak Sınırlı Yetkilerin verildiği 1 no' lu İç Yönergemizi iptal edip 2 no' lu İç Yönergeyi kabul ettiğimizde İmza Sirkülerini de yenilememiz gerekiyor mu ?
 2. O

  Sınırlı Temsil Ve İlzama İlişkin İç Yönerge Değişkiliği

  Sn. Üstadlar, A.Ş. olarak .... şirketin Sınırlı Temsil ve İlzamına İlişkin 1 nolu İç Yönergemiz mevcut ve tescil edilmiş. Sorum şudur. bu İç Yönergeye yeni bir madde eklememiz gerekiyor * Nasıl yapacağız. Y.K kararı ile mevcut İç Yönergenin İptali ve Yeni İç Yönergenin kabulü ve tescili...
 3. O

  A.Ş. Genel Kurul

  Değerli Arkadaşlar; Anonim Şirketlerde her yıl Genel Kurul yapma zorunluluğu var mıdır ? Bununla ilgili örneğin her yıl ya da 3 yılda bir yapılır denilen bir kanun var mıdır?
 4. O

  Emeklilik Hakkım Var mı ?

  1954 doğumlu, evli ve 3 çocuklu olan annem 1966 yılında Et ve Balık Kurumunda çalışmış. bu bilgiyi sgk dan aldık .. Başka hiç çalışmamış sorum şu ; Annemin an itibariyle annemin emeklilik hakkı olur mu ? Yardımlarınızı bekliyorum Saygılarımla..
 5. O

  Elektronik Tebligat

  Değerli Arkadaşlar, Elektronik Tebligat Sistemi kapsamında A.Ş. olarak işlemlerin takibi için verilecek vekaletname örneği var mıdır ? Ya da vekaletnamede neler yazmalıdır ? Yardımlarınız beklioyorum. Saygılarımla..
 6. O

  İç Yönerge

  Değerli Arkadaşlar, A.Ş. Sınırlı Yetki verilebilmesi için Ana Sözleşmede T.T.K 367 Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu yetki devrine ilişkin İç yönerge düzenleyebilir, tescil ve ilan ettirebilir ibaresi mutlaka yazmalıdır. Biz yaklaşık 6 ay önce bu işlemi yaptık. Ana Sözleşmemizi Genel Kurulda...
 7. O

  A.Ş Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Hk.

  Sn. Arkadaşlar, A.Ş. olup Kayıtlı Elektronik Posta adresi alan varmı ? KEP adresi alan var ise bildirirse sevinirim.
 8. O

  ( Kayıtlı Elektronik Posta )

  Sn. Arkadaşlar, Anonim şirket olarak KEP sistemine geçtiğimizde bu mail adresine nereden ve kimlerden mail gelecek ? Ayrıca 27.08.2015 tarihinde yürürlüğe giren VUK Genel Tebliği ile KEP farklı bir şey midir ? Anonim şirket adına KEP adresi aldığımızda Gelir idaresi Başkanlığı tebliğlerini...
 9. O

  K.E.P ( Kayıtlı Elektronik Posta ) Hk.

  Değerli Arkadaşlar ? PTT' den Anonim Şirket olarak KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ) adresi almak istiyoruz. Şirket adına yetkilendirilecek kişiler için Yönetim Kurulu Kararı mı almalıyız yoksa vekaletname yeterli olur mu ? Saygılarımla.
 10. O

  Kayıtlı Elektronik Posta Hk.

  Anonim Şirketler KEP sistemini ne zamandan itibaren kullanacaklar. Bunun yasal bir zorunluluğu var mıdır ? En son tarih nedir. Yardımlarınızı bekliyorum .. Saygılarımla.
 11. O

  A.Ş. İmza Yetkisi Hk.

  A.Ş. olarak 1) Genel Kurul ile Ana Sözleşme Değişikliği yaptık ve tescil ettirdik. 2) İç Yönergeyi Tescil Ettirdik. İmza Yetkisi verebilmemiz için karar örneği ya da yapılacakları söylerseniz sevinirim. Saygılarımla.
 12. O

  Ana Sözleşme Tadili Hk.

  A.Ş. olarak Ana Sözleşme Tadili yaptık 3 kez. Bu tadilleri birleştirmek istiyoruz. Nasıl bir yol izleyelim.? ( Yani Tek Bir Ana Sözleşme Olsun İstiyoruz Elimizde Parça Parça Olmasın ) Yardımlarınızı Arz Ederim.
 13. O

  Şirket Merkezi Hk.

  Anonim şirketiz. Şirket Merkezimiz Aynı il ve ilçe sınırları içinde değişti. Yönetim Kurulu kararı aldık ve tescil ettirdik.. Sorum şu .. Ana Sözleşmede şirketimizin merkezi eski adres gözüküyor.. Ana Sözleşme Tadili yapmamız gerekir mi ? Yani Ana Sözleşmede şirketin yeni merkezi yazmalı mı ...
 14. O

  Sınırlı Yetki İç Yönerge

  Dostlar; Elinde örnek ve tescil edilmiş sınırlı yetkilerin belirlendiği iç yönergesi olan var mı ? ya da nereden bulabiliriz.. Anonim Şirket olacak. Yardımlarınız bekliyorum ..
 15. O

  Sınırlı Yetkilerin Verildiği İç Yönerge Hk.

  Anonim Şirket Sınırlı Yetkilerin Belirlendiği İç Yönerge Hazırlamak İçin Destek İstiyoruz .. Bize kim Yardımcı Olabilir... İç Yönerge Olmadan Genel Müdür Atamasını Tescil Edemiyoruz Değil mi ? Ya da atama yapamıyoruz diyelim !!! Bu konuda kimden destek alabiliriz..
 16. O

  Anonim Şirket Genel Müdür Atama İşlemleri

  Acil Yardım - izlenecek yol şütfen
 17. O

  Anonim Şirket Genel Müdür Değişikliği

  İç Yönergemiz Yok . İTO diyor ki genel müdürü görevden alırsınız fakat iç Yönerge olmadan atayamazsınız ? Ne yapmam gerekiyor, nasıl atanacak ?
Üst