Arama sonuçlarınız

 1. C

  Türmob'a Dair Kanun Teklifi....!

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçelerini Ek?te sunuyorum. Gereğini arz ederim. 18 Mayıs 2012 Lütfü TÜRKKAN Kocaeli Milletvekili GENEL GEREKÇE...
 2. C

  Okul Aile Birliği

  Okul Aile Birliği bir Kamu kuruluşumudur...? Bu birliğe yapılan temizlik ve güvenlik hizmeti dolayısı ile kesilecek faturada tevkifat uygulaması yapılacakmı...?
 3. C

  Finansman gideri hk.

  İşletmeler tarafından gayrimenkul, taşıt v.b. yapılan alışlar ile ilgili kullanılan kredilerin faizleri maliyete intikal ettirilip amortisman yolu ile itfa edilmesimi gerekir yoksa dönem ve yıllara göre finansman gideri olarak yazılması mümkünmü.........?
 4. C

  Fatura kesilen kira tevsik

  Fatura düzenlenen kiralarda banka vb. tevsik zorunluluğu kira miktarı 8.000.-TL ve üzeri değil ise olmayacakmıdır...? Gerçi 268 Sayılı G.V. Gen. teb. bununla ilgili bir hüküm bulunmamasına karşın, bir iktisadi işletme tarafından faturalandırmak sureti ile zaten tevsiki yapılan bir kiranın banka...
Üst