zirve

Arama sonuçlarınız

 1. H

  e bildirgede sehven yanlış kişi bildirilmesi

  nisan ayı e bildirgesinde sehven farklı tc. kimlik numarası gönderilmiş ve primi ödenmiş. Yani asıl bildirilmesi gereken kişi 4. ay hiç gösterilmemiş. sayın üstadlar sizce yapmamız gereken nedir.
 2. H

  Mesleğimiz malesef kariyer olmaktan çıkmış artık mesleği bırakmanın zamanıdır.

  Mükelelefimize 2010 yılı asgari ücret tarifesine uymak zorunda olduğumuzu söyledik Vay sen misin söyleyen senin tuttuğun rakamın yarısına bile defter tutanlar var..siz ne iş yapıyorunuz ki diye sitem aldık. Artık anladığım şu ki bu sistemde mali müşavirlik kariyer meslek olma özelliğini mükellef...
 3. H

  Kurumlar vergi beyanı hakkında

  2009 yılı Kurumlar vergi beyanını gönderirken önceki döneme ait bilonço kısmı bulunuyor, tasfiye haline giren şirketlerlerde 2009 yılında 6 aylık kıst dönem için kurumlar vergisi beyanı ve bilançosu elden verilerek beyan edildii.2009 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde önceki dönem bilanço...
 4. H

  Geç verilen form ba.

  Süresinde verilmeyen form ba nın, kanuni süresinden sonra, ilk 15 günde verilmesi sonucu , VUK nun 355. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezasına ne kadarlık bir ceza kesilebilir. bilgisi olan arkadaşlar yardımızı bekliyorum.
 5. H

  Kooperatiflerde genel gider aidatları gelir midir.?

  30 üyeli yapı koopetifiyiz. Genel gideri karşılamak için üye başına 25 TL genel gider aidatı toplamaktayız. Toplanan bu aidatlar kurumlar vergisi kanuna tabimidir.Arkadaşlar değerli görüşlerinizi bekliyorum.
 6. H

  İhale kati teminat bedeli gider midir.?

  ihalelere giren medikal firmasıyız. İhaleyi kazandığımızda ödememiz geren kati teminat bedelleri var. Bu masraflar gidere atılabilirmi.
 7. H

  Yapı kooperatiflerinde sermaye

  Kooperatif kuruluşu yapmaktayız. Sermaye sınırını en az ve en fazla ne kadar tutmalıyım. Bilgisi olan arkadaşlar yardımınızı bekliyorum.
 8. H

  Şirket tarafından sözleşme gereği ödenen zarar bedelleri gidermi.?

  Şirketimiz inşaat şirketi olarak olarak faliyette bulunmaktadır.Arsa sahibine noter sözleşmesi gereği 2008 yılında daireleri teslim edeceğimizi belirttik. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı daireleri 2009 Eylülünde teslim ettik.Arsa sahipleri sözleşme gereği her daire için 400 TL kira bedeli...
 9. H

  Aktifdeki gayrimenkulün ssk tarafından haciz edilmesi

  Aktifimizde bulunan gayrimenkulümüz ssk prim dolayı sosyal güvenlik kurumu tarafından haciz edildi ve satıldı. Bu satışa ait fatura kesmemiz gerekirmi.Gerekirse bu satışa ait muhasebe kaydı nasıl yapmam gerekir. Böyle bir durumla karşılaşan üstadlar yardımınızı bekliyorum.
 10. H

  cari hesabın ters bakiye vermesi

  fatura karşılığı yaptırılan inşaat işi kısım kısım teslim edilmektedir. Satıcılar 320 hesabının alt carisi, daha fatura kesilecek olmasından dolayı ve bizim yapmış olduğumuz ödemenin fatura bedelinden büyük olmasından dolayı ters bakiye vermektedir.Bu durumda bilanço çıkarırken ters bakiye veren...
 11. H

  İnşaat işlerinde stopaj kesintisi.

  Biz kooperatif olarak faaliyette bulunmaktayız.müteahhit yıl sonuna kadar işi bitirme taahhünde bulundu.yani yıllara sari bir iş olmaması için işi bir yılda bitirecekti.Fakat müteahhit işi bitiremez ise yeni yıla sarkarsa, yıllara sari olma durumu söz konusu olacak..Bu durumda stopaj kesintisi...
 12. H

  Tasfiye dönemi incelemesi

  Yapı kooperatifi olarak faliyette bulunuyoruz. Kooperatifimiz tasfiyeye girmiş bulunmaktadır. Tasfiye sonunda tasfiye dönemiyle yapılan incelemede nelere bakılmaktadır.
 13. H

  Limited şirkette sermaye konulması

  Halen nakliyecilik yapan bir mükellefimiz bulunmaktadır. Nakliye faliyeti için şahsi K Belgesi almış bulunmkatadır. Bu şahsına almış olduğu K belgesini limited şirkete ayni sermaye olarak koyabilirmi?
 14. H

  Şirket Ortağının 4/a Sigortalılığı

  Bir mükellef halen bir şirkette 4/a sigortalı olarak çalışmaktadır.Yani halen sigortalıdır. Mükellef limited şirket kurup kurucu ortak olmak istemektedir. Halen çalışmış olduğu şirketten ayrılıp kendi şirketinde 4/a sigortalılığı kesintiye uğramaksızın ssklı olarak çalışabilirmi?
 15. H

  ticari zararın mali kara dönüşmesi

  benim takıldığım bir konu: 2008 yılı ticari zarar:10.000tl kanunen kebul edilmeyen gider:12.000tl Sonuçta:2.000tl kar oluşuyor. 2007 Yılı zararıda:5000tl Bu rada 2000(-)Geçmiş yıllar zararının 2000lık kısmının düşülüp bilançoda 3000tl geçmiş yıllar zararının gözükmesini istiyoruz. Nasıl...
Üst