zirve

Arama sonuçlarınız

 1. İ

  Covid-19'un Muhasebe Mesleğine ve Meslek Mensuplarına Etkilerine Yönelik Anket Formu

  Değerli Katılımcı, Bu çalışma ile Covid-19 pandemisinin muhasebe mesleğine ve meslek mensuplarına etkilerinin ortaya konulması amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Anketimize vereceğiniz samimi...
 2. İ

  Dijitalleşmenin Muhasebe Eğitimine Etkileri Ve Yükseköğretimde Verilen Muhasebe Eğtiminin Yeterlili

  Bu çalışma ile dijitalleşmenin muhasebe eğitimine etkisi ve yükseköğretimde verilen muhasebe eğitiminin uygulamada yeterli olup olmadığının ortaya konulması amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır...
 3. İ

  Dijital Muhasebe Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

  Değerli Katılımcı, Bu anket çalışması, muhasebe meslek mensuplarının dijital sistemlere yönelik tutumlarını ve yetkinliklerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Anketimize...
 4. İ

  Dijitalleşmen Ve Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Ve Mensuplarına Etkilerine Yönelik Anket

  Değerli Katılımcı, Bu anket çalışması Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Denetim Programı “Dijital Çağda Muhasebe Mesleğinin Yeniden Tasarımı: Mali Mühendislik ” Başlıklı yüksek lisans tez çalışması için hazırlanmıştır. Çalışmadan elde...
Üst