zirve

Arama sonuçlarınız

 1. K

  Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!

  Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit...
 2. K

  Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında

  18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 Geçici 2 nci maddesinde, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun2 Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişikliklerin uygulanmasına...
 3. K

  Sosyal Güvenlik Kurumundan İki Ayrı Emekli Maaşı Alan Emeklinin İndirimli Emlak

  Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01[8-2012/1]-686 17/07/2012 Konu : Sosyal Güvenlik Kurumundan İki Ayrı Emekli Maaşı Alan Emeklinin İndirimli Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli...
 4. K

  Mali Musavirlik ucret alacagina iliskin yargitay karari

  Üyemizin Özeti Davacı Muhasebeci tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzundan sonra ki tarihli, davalının itirazına uğramayan bir para alma makbuzu bulunduğuna göre, *Davacının anılan serbest meslek makbuzunu yıllık ücret alacağına karşılık olarak ve mevzuat öyle gerektirdiği için...
 5. K

  Kamu gözetimi ve muhasebe Ve denetim Standartları kurumunun Gorevleri yönetmelik

  08 Temmuz 2012 tarihli resmi gazetede yayimlanmistir.
 6. K

  Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Limited Şirket Ana sözleşme örneği

  LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ????????????. Yerleşim Yeri ??????.. Uyruğu T.C. Kimlik No ???. ?????? (Kurucuların en az bir...
 7. K

  Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Ana sözleşme Örneği

  ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ??????????? Yerleşim Yeri ?????.. Uyruğu T.C. Kimlik No ???. ?????? (Özel kanunlardaki hükümler...
 8. K

  Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi

  7. Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi Vergi mükellefleri tarafından, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmalarının sadece mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Bu biletlerin...
 9. K

  Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor

  MADDE 36- 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ?rehabilitasyon merkezi? ibaresi ?rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi...
 10. K

  Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde

  Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, aktör olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek kendinize ait dış giyim harcamalarının serbest meslek kazancınızın...
 11. K

  Google hakkinda guncel mukteza

  Başlık Yurt dışında mukim firmadan alınan reklam hizmeti ödemelerinde tevkifat ve KDV uygulaması hk. Tarih 23/02/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-701 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı...
 12. K

  Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.

  Sayı : B.07.4.DEF.0.32.10.00-2010-02-3 12/10/2011 Konu : Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 26/12/2002 tarihinde köy kıymet beyanı defterinde kayıtlı on farklı parsel numarasında yer alan taşınmazların veraset...
 13. K

  Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından

  Başlık Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından elde edilen kazancın KV ve KDV?den istisna edilip edilemeyeceği hk. Tarih 18/04/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-102 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ...
 14. K

  Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

  Başlık Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk. Tarih 14/03/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/13]-364...
 15. K

  Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?

  Yabancı dil eğitim ücretinin Gelir Vergisi Beyannamesinde indirilip indirilmeyeceği hk. Tarih 23/02/2012 Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-57-32 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı ...
 16. K

  6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

  Maliye Bakanlığından: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: 6) Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla değişiklikler...
 17. K

  Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirket personelinin ürün tanıtımı, pazarlaması ve benzeri ticari faaliyetler kapsamında otel, pansiyon, lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerde aldığı hizmet ve mal bedeline ilave olarak servis hizmetinden memnun kaldığı için kendi rızaları ile örf ve adet gereği...
 18. K

  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012

  28 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28218 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) 1. Giriş Başkanlığımıza yapılan başvurularda, mükelleflerin ilan ve reklâm vergisi beyannamesi ve çevre temizlik vergisi bildirimini vermeleri sırasında...
 19. K

  Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu

  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38 04/01/2012 Konu : Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ....... vergi kimlik numarasında...
 20. K

  Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig

  414 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28208 Resmi Gazete Tarihi 18/02/2012 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 414) 1. Amaç Bu Tebliğ ile uygulamaya konulacak olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem...
Üst