zirve

Arama sonuçlarınız

 1. M

  Kar Dağıtım Tablosu

  genel kurul kurumlar vergisi beyannamesinden sonra yapılırsa kurumlar vergisi beyannamesinde kar dağıtım tablosu doldurulması gerekir mi?
 2. M

  Geri Kazanım Katılım Payı

  Geri Kazanım Katılım Paylarında poşet için bdp programına beyanname eklendi. Diğer ürünler (lastik,pil,madeni yağ) için gelişme var mı ? ne durumda
 3. M

  Kıdem Tazminatı

  Kıdem tazminatı tahakkuk ettiği dönemde mi muhtasar beyanname de bildirilir yoksa ödendiğinde mi ? örneğin işçi 31.01.2019 tarihinde işten ayrıldı. kıdem tazminatı 05.02.2019 tarihinde ödendi. Hangi dönemde bildirmek doğru olur? Aynı durum işçi ücretleri içinde düşünebilir. 31.01.2019'da...
 4. M

  Yıllık Gelir Vergisi İadesi Gayrimenkul Kazançları

  Gayrimenkul kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verip geksis iade talebi oluşturulduktan sonra vergi dairesine elden dilekçe teslim etmek gerekiyor mu ? Vergi dairesi geksis iade talebinden sonra ne kadar sürede vergi iadesi yapar.
 5. M

  Kur Farkı Kdvsi

  7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmış idi. Yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin...
 6. M

  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

  Ulusal elektronik tebligat sistemiyle ilgili a.ş.lerin yapması gerekenler nelerdir?
 7. M

  Google Reklamları

  İnternet ortamında verilen reklamlar için örneğin google'a hem 2 nolu KDV beyannamesi verip hem de gelir vergisi kesintisi yapıp muhtasar beyannamede beyan etmek mi gerekir ? Bir de bu ödemeye ait fatura vs. alınamıyor sadece ödeme makbuzu alınıyor. Bu net ödeme üzerinden kdv ve gelir vergisi...
 8. M

  İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Bozdurulması

  İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilme ve bozdurulması zorunlu hale gelmişti. Burada gelen ihracat bedellerinin bozdurulması aşamasında süreç nasıl işliyor ? Örneğin; 05.01.2019'da ihracat bedeli gümrük beyannamesindeki X bankası hesabına geldi. 10.01.2019'da firma Y...
 9. M

  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (uets)

  Bilindiği üzere 01.01.2019 'dan itibaren ulusal elektronik tebligat sistemine geçiş zorunlu hale gelmiştir. Anonim şirketiz. Kep adresimiz var. Zorunluluk kep adresi olanları da kapsıyor. PTT internet adresinden kurumsal başvuruyu açtığımızda aşağıdaki mesaj yazıyor ''Online başvuru ve PTT...
 10. M

  Alış İadeleri

  Merhaba alış iadeleri matrahta diğer işlemler kısmında gösterilmek zorunda mı ? Ilave edilecek kdv ye eklense problem olur mu?
 11. M

  Yeni Nesil Ökc Yazar Kasa

  Yeni nesil yazar kasalar için ÖKC levhası almaya gerek var mı ? Servis gelip kurulum yaptığında yazar kasa ile ilgili süreçler tamamlanıyor mu? Vergi dairesine bildirimde bulunmaya gerek var mı ?
 12. M

  Muhtasar Beyanname

  Muhtasar beyannamede ücretler için ödemelerin gayri safi tutarına brüt ücret tutarını mı yoksa gelir vergisi matrahı (brüt ücret-sgk payları) mı yazıyoruz?
 13. M

  A.Ş.Şube Kapanış İşlemleri

  A.Ş. şube kapanışı için ticaret odası, vergi dairesi, sgk ve belediye'de A'dan Z'ye hangi işlemlerin yapılması gerekiyor? Yardım lütfen...
 14. M

  Kdv'den İstisna Kodu Hk.

  X şirketi Y şirketine damga vergisi yansıtma faturası kesmektedir. Damga Vergisi kdv'ye tabi bir işlem olmadığından e-fatura düzenlerken fatura tipi ne olmalıdır? İstisna kodu 350 diğer mi olmalıdır? Faturada hem kdv'li kalemler hemde kdv'den istisna damga vergisi var ise hangi fatura...
 15. M

  İki Nüsha Düzenlenen Kira Kontratlarında Damga Vergisi

  Merhaba, - İki nüsha olarak düzenlenen kira kontratlarında damga vergisi iki kere mi hesaplanmalıdır? - Tek nüsha olarak düzenlenen kira kontratlarına vergi dairesinin yaklaşımı nedir? Yani sözleşme en az iki taraflıdır denilip iki kere damga vergisi hesaplanması talep edilebilir mi ? -...
 16. M

  Basit Usul İşçi Sigorta Giderleri

  Kazancı basit usulde tespit edilen mükellef işçi çalıştırması durumunda işçi ücretini gider yazıp yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsup edebilir mi?
 17. M

  İşe Giriş Bildirgesinde Meslek Kodunun Hukuki Bağlayıcılığı

  Sgk bildirgelerindeki meslek kodunun bağlayıcılığı nedir? Örneğin; meslek kodu muhasebe meslek elemanı olarak veya muhasebeci olarak gözüken biri SMMM gibi şirketin vergi ve sgk borçlarına karşı sorumluluğu var mıdır ?
 18. M

  Ücret Düzeyleri

  İstanbul'da muhasebe uzmanı olarak çalışan ücretleri ortalama ne düzeydedir? Holdinglerde ne düzeydedir? (4 yıl tecrübe)
 19. M

  Gelir Gider Tahakkukları Hk.

  Vadesi sonraki yıla sarkan vadeli mevduatlara gelir tahakkuku yaparken örneğin vade çıkış tarihi 30.12.2017 olan vadeli mevduata 2 günlük mü yoksa 1 günlük mü gelir tahakkuku yapacağız. Yani paranın vadeye çıkış tarihide sayılacak mı tahakkuk hesaplamasında.
 20. M

  Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimi

  301 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'inde Yüzde 5 Hesaplanan Kurumlar Vergisi İndirimin'den yararlanabilme şartları arasında Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin...
Üst