zirve

Arama sonuçlarınız

 1. A

  Geçici Vergide %10 Yanılma Payı Uygulaması

  Geçici Vergide %10 Yanılma Payı Uygulaması Tarih: 01.02.2010 Geçici vergi döneminin kapanmasından sonra, geçici vergi beyanlarının incelenmesi sırasında, geçici vergi matrahının eksik beyan olunduğunun vergi idaresi tarafından tespiti halinde, eksik geçici vergi,ikmalen veya re'sen tarh...
 2. A

  Ciro primleri

  I. Giriş Günümüzün rekabetçi koşullarıyla birlikte; firmalar ticari hayatta mal ve hizmetlerinin dağıtım ve pazarlama ağını geliştirmek ve talebi arttırmak amacıyla aracı firma ya da bayilere bazı satış teşvikleri sunmaktadır. Söz konusu satış teşviklerinden biri olan ciro primi, ana satıcı...
 3. A

  Kullanım süresi geçen mallara ilişkin yüklenilen KDV?nin düzeltilmesi

  1. Malların ekonomiye sağladığı katma değer ve vergisi İmal edilen veya satın alınan mallar, üretim veya ticaret işletmelerinin ana faaliyetlerinin devamında esas unsur olarak değerlendirilmektedir. Mahiyet olarak bakıldığında mal ve hizmetler; işletmelerin ekonomiye sağladığı katma değerin bir...
 4. A

  Şirketler, bağış ve yardımları vergiden indirebilir

  Nisan ayıyla birlikte şirketlerin bir önceki seneye ilişkin faaliyetleriyle ilgili beyannamelerini verme süreci başlamış oldu. 26 Nisan günü akşamına kadar verilmesi gereken bu beyannamelerde dikkat edilmeyen veya gözden kaçan bazı hususlar daha sonra başınızı ağrıtabilir. Ayrıca bazen...
 5. A

  İşverenlere Tanınan 5 Puanlık İndirim Teşvikinde Tereddüte Düşülen Hususlar

  Cengiz BÜYÜKBİRER(*) SGK Müfettişi İŞVERENLERE TANINAN 5 PUANLIK İNDİRİM TEŞVİKİNDE TEREDDÜTE DÜŞÜLEN HUSUSLAR I.GİRİŞ Dünyada olduğu kadar ülkemizde de yaşanılan ekonomik kriz çalışma yaşamına yönelik bir takım önlemleri beraberinde getirmiştir. Alınan tedbirlerin başında muaccel olmuş...
 6. A

  Vizite Kağıdı Kaldırıldı

  VİZİTE KAGIDI KALDIRILDI / Ali Tezel 07.04.2010 31Mart 2010 günü yürürlüğü sona erdirilen eski 2008 Sağlık Uygulama Tebliği?nde (SUT) var olan ?Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan kurumla sözleşmeli...
 7. A

  Özel Usülsüzlük Cezaları

  Merhaba, Özel usülsüzlük cezaları olan, 353/2 ve 353/4 maddeleri gereğince kesilen cezaların kaydı nasıl olmalıdır? Hangi hesabın alt hesabında takip edersek doğru olur. Ve alt hesap olarak nasıl bir başlık açmalıyız ki, diğer usulsüzlük cezalarında da bu hesapta takip edebilelim. Örneğin ...
 8. A

  Kısmi Süreli (Part-Time) çalışanların yıllık izinler.

  KISMI SÜRELİ (PART-TİME) ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİNLERİ ... Kısmi süreli çalışma sistemi mevzuatımıza 4857 sayılı İş Kanunu ile 2003 yılında girmiştir. Kısmi süreli (part time) çalışma yeni sayılabilecek bir düzenleme olduğundan kısmi süreli çalışma sisteminin uygulandığı işyerlerinde çeşitli...
 9. A

  Meslek hastalığına rekor tazminat

  TTK'da meslek hastalığına yakalanan madencilere, emekli olduktan yıllar sonra bile açılan davalar nedeniyle 2004-2009 yılları arasında 96 milyon 353 bin lira tazminat ödendi 28.01.10 Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) meslek hastalığına yakalanan madencilere, emekli olduktan yıllar sonra bile...
 10. A

  Çek yaprakları renkleniyor

  Çek Yasası'nın 2'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile...
 11. A

  Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması

  KREDİ KARTI İLE FATURADAKİ İSMİN FARKLI OLMASI Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu olan 5464 sayılı kanunun 17. maddesi ? Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu...
 12. A

  İşçilerin istirahat parası için hesaplama nasıl?

  İşçilerin istirahat parası için hesaplama nasıl? İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir. Hastalık nedeniyle meydana gelen istirahatlerde...
 13. A

  Kurban Bayramı ve Tebrik

  Tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını Tebrik eder, Hayırlara Vesile Olmasını Cenab-ı Haktan Niyaz Ederim.
 14. A

  Emekli olunca kıdemi almak lazım, sonraki çalışmalar farklı değerlendirilir

  Şu an kamuya iş yapan taşeron bir firmada çalışıyorum, emekliliğim doldu. Emeklilik dilekçemi verip aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğim, kıdem tazminatımı ve izin haklarımı şu an talep etmesem ileride bu haklarımı kaybedebilir miyim? Bu haklarımın kaybolmaması için ne yapmam gerekiyor...
 15. A

  İşe yeni girenlerin sigorta primini 1 yıl devlet ödeyecek

  İşsizlik, küresel ekonomik krizle birlikte bütün dünyanın ortak sorunu haline geldi. İhracatın düşmesi ve tüketimin azalmasıyla firmalar işçi çıkarmaya başlayınca sorun Türkiye'nin de gündemine oturdu. Hükümet, işverenin üstündeki yükü hafifletmek ve işten çıkarmaları önlemek için ilk olarak...
 16. A

  Bu sitelere girenler yandı!

  Bu sitelere girenler yandı! Yargıtay, mesai saatleri içerisinde bahis ve cinsel konulu sitelere girdiği tespit edilen çalışanın iş aktinin fesh edilmesinin doğru olduğuna karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal kararda, işçinin bu tür sitelere girerek doğruluk ve bağlılık...
 17. A

  Fransız Tüccarın Şaşırtan Kese Vakası

  İstanbul?da yaşanan sel felakatindeki yağma görüntüleri 200 yıl öncesinin İstanbul?unda yaşanan ve kitaplara akseden bir tabloyu canlandırdı gözümün önünde. Ülkemizin şu an içinde bulunduğu halden bu nedenle utandım. Nerden nereye dedim. 1800?lü yılların başı... O tarihlerde İstanbul?un...
 18. A

  Memurluğa geçen işçinin kıdem tazminatı

  Memurluğa geçen işçinin kıdem tazminatı İşçinin kendi iradesiyle ve sınava girip kazanmak suretiyle memur statüsüne geçmiş olması durumunda, iş sözleşmesi işçinin kendi isteği ile sonlandırıldığından dolayı kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, kamu kurumuna devlet...
 19. A

  Maliyet Muhasebesi Bölümünün Açılması

  Merhaba, Forumda Maliyet Muhasebesi bölümü olmadığını tespit ettim. Bunun TDHP (TEK DÜZEN HESAP PLANI) bölümünden ayrılıp, başlı başına bir bölümde takip edilirse, daha düzenli olacağının kanaatindeyim. Kolaygelsin
Üst