zirve

Arama sonuçlarınız

 1. Ş

  Poşet Beyannnamesi

  Arkadaşlar merhaba, Bilindiği üzere POŞET Beyannamesinin kapsamı genişletilerek "Geri Kazanım Katılım Payı"nın (GEKAP) mükellefiyeti başlamış bulunmaktadır. Yeni beyannamemiz herkese hayırlı olsun :alkış: Özellikle üç adet (Plastik, kağıt/karton ve ahşap) ambalaj konusuna değinmek istiyorum...
 2. Ş

  Ciro Primleri (TDHP ve KDV Beyannamesi yönünden)

  Arkadaşlar merhaba, 60. BRÜT SATIŞLAR İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde...
 3. Ş

  Banka Maaş Promosyonları

  Merhaba, Şirketimiz, çalışanlarının maaşlarının bankaya yatması şartıyla banka ile iki yıllık sözleşme yapmıştır. Bu sözleşme karşılığında bankadan promosyon alınmış ve şirket tarafından % 18 KDV oranı uygulanarak bankaya fatura kesilmiştir. Özelge: Banka promosyon ödemesinin gelir vergisi...
 4. Ş

  Alınan Sabit Kıymetin İadesi

  Arkadaşlar merhaba, Bilindiği üzere GİB' lığı KDV beyannamesindeki "İlave Edilecek KDV" nin ismini "Daha önce indirim konusu yapılan KDV' nin İlavesi" olarak değiştirmiştir. Bu değişiklik ile bu bölüme sadece yasa gereği İndirimden çıkarılması gereken KDV 'leri bu yazmamız gerektiği...
 5. Ş

  Pazarlama Ve Satış Destek Hizmeti

  Arkadaşlar merhaba, A firması B firmasının (mallarını satın almayarak) sadece malların pazarlama ve satış destek hizmetini (ürünlerin tanıtımı, satış siparişi alınması, yeni müşteriler bulunması vb) vermektedir. Bu hizmetler A firmasının elemanları ile yapılmaktadır. Çalışan pazarlama...
 6. Ş

  Bağkur Emeklisi Yönetim Kurulu Üyesine Ödenen Huzur Hakkı

  Merhaba, Bilindiği üzere TTK'nun 394. maddesine göre "Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir" G.V.K.'nun 61/4 maddesine göre " Yönetim ve denetim kurulları...
 7. Ş

  Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması

  Arkadaşlar Merhaba, Ticari Kar 100.000 KKEG 5.000 KV Md.5/1-j İst. (-) -120.000 Ödenmiş Sermaye 1.000.000 Önceden Ayrılmış Yasal Yedek Akçe 150.000 KAR DAĞITIM TABLOSU DÖNEM KARI 100.000 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 - Kurumlar Vergisi (Gelir...
 8. Ş

  Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması

  Arkadaşlar Merhaba, Ticari Kar: 100.000 (690 hesabın alacak bakiyesi) KKEG: 5.000 KV İstisnası (-): 120.000 (Zararda olsa İndirilecek İstisna Kazançlar) Şirket, yukarıda belirtildiği şekilde ticari karı olmasına rağmen bu kazançtan daha fazla "Zararda olsa İndirilecek KV İstisna Kazancına"...
 9. Ş

  Gayrimenkul Satış Kazancı Hesaplama Yöntemi

  Arkadaşlar merhaba, A= Gayrimenkul maliyeti B= Gayrimenkul kümülatif amortisman bedeli (Gayrimenkulün satıldığı dönem öncesi oluşan tutar) C= Dönem içi amortisman (Gayrimenkulün satıldığı yıl Geçici vergi dönemlerinde ayrılan amortisman) D= Satış Bedeli Gayrimenkul kazancı hesaplama yöntemi...
 10. Ş

  Matrah Artırmı Kkeg

  Arkadaşlar merhaba, Kurumlar vergisi matrah artırımında oluşan KKEG' i, Geçici vergi beyannamesi KKEG bölümündeki Giderin Türü kısmında Diğer olarak mı göstereceğiz? Yada yeni bir Gider Türü tanımlanan yeni versiyonu mu bekleyelim. :confused: İyi çalışmalar.
 11. Ş

  İşletmede mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia KDV'ne Ait İndirim

  Arkadaşlar merhaba, İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia KDV'ne ait İndirim, BDP' ndaki KDV1 beyannamesinin hangi bölümünde gösterilecek? Şu andaki versiyonda bu konu ile ilgili bölümü göremedim. İyi çalışmalar.
 12. Ş

  Müşteriye Ait Malların İmha Edilmesi

  Arkadaşlar merhaba, İhracat yaptığımız müşterimize ait özel baskılı hammaddeleri satın alıyoruz/ithal ediyoruz. Bu hammaddelerle imal ettiğimiz ürünleri ihracat yapıyoruz. Aldığımız bu hammaddelerle artık üretim yapmayacağımızdan dolayı müşterimiz, ekstra maliyetlerden dolayı hammaddeleri...
 13. Ş

  Kdv Kanunun 17/4-r Maddesine İstianaden Yapılan Gayrimenkul Satışı

  Arkadaşlar merhaba, Aktifimizde bulunan (2 yıldan fazla süre ile) gayrimenkulümüzü sattık. a) KDV kanunun 17/4-r bendine istinaden KDV'den istisna olduğu için KDV'siz fatura düzenlenmiştir. b) KDV kanunun 17/4-r bendi; "... İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen...
 14. Ş

  Geçmiş Yıla İlişkin İthalata Kkdf Ve Kdv Farkı

  Arkadaşlar merhaba, Gümrükte geçmiş yıla ait yapılan ithalata KKDF ve bu KKDF' ye KDV farkı çıkarıldı. KKDF (geçmiş yıla ait) 1. Bu dönemde kurum kazancında gider olarak mı, 2. Malın maliyetine mi (gerçi alınan mal tüketilmiştir.) 3. Gider yazılıp sonra KKEG olarak kurum matrahına mı...
 15. Ş

  Mahkeme Kararına İstinaden İşe İade Sonucunda Gelir Vergisi

  Arkadaşlar merhaba, Bir personelimiz Mahkeme kararı ile işe iade davasını kazandı. Mahkeme kararına göre personel tekrardan işe alınarak işe başladı. 4 aylık SSK bildirgeleri verilecek. 4 aylık maaşı - ödenen kıdem ve ihbar tazminatı personele ödenecek. Sorum şu: Eğer işe başlatılmasaydı...
 16. Ş

  Döviz Kuru Belirlenip Borç/alacağın Tl'na Sabitlenmesi

  Arkadaşlar merhaba, Aralarında ilişkili kişi statüsünde olan biri Türkiye'de diğeri Serbest Bölgede olan firmalar arasında, Türkiye'deki firma Serbest Bölge'deki firmaya avans vermiştir. Bilindiği üzere, Türkiye'deki yerleşik kişiler satışını yaptıkları mal ve hizmet bedelinin döviz kurunu...
 17. Ş

  İşten Çıkışta İzin Ücreti

  Merhaba arkadaşlar, İşten Çıkış Tarihi: 01.02.2015 Brüt Ücret: 1.500,00 TL Kullanılmayan izin : 14 gün İzin parası : 1.500 / 30 * 14 = 700,00 TL Hak edilen ücret : (50,00 + 700,00 ) = 750,00 TL SSK Prim tavanı: 7.809,90 TL 1 günlük (7.809,90 / 30) = 260,33 TL Yukarıdaki tabloya göre...
 18. Ş

  Asgari İşçilik - Bina Güçlendirme İşi

  Arkadaşlar merhaba, İşyerimize ait binanın deprem güçlendirmesi ile bir firma ile anlaşma yapıldı. İşin bitiminde firma şirketimize işin bedelini (malzeme + işçilik) şeklinde fatura kesti. Yapılan işlemi yapı ruhsatına işletmemiz gerek. Ancak bunun için SSK'dan ilişiksizlik belgesi (borcu...
 19. Ş

  KDV Hesaplama Tablosu

  Arkadaşlar merhaba, KDV uygulama genel tebliği ile Mal ihracatlarında "İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU" (Ek-19) verilme zorunluluğu getirilmiştir. Bu tablo her ihracat bazında satır satır mı yoksa tüm ihracatların toplamı bir satırda mı doldurulacak? Satır No olmadığına göre tek...
 20. Ş

  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ( Yeni K.V.Beyannamesi )

  Arkadaşlar merhaba, Bu yıl verilmesi gerek K.V. beyannamesinde Kanunen kabul edilmeyen giderlerin detayı istenmektedir. Bu nedenle, hesap planında Maliyenin istediği şekilde hesaplar açarak 2014 yılında KKEG' leri izlenmesi tavsiye ederim. Bilgilerinize....
Üst