zirve

Arama sonuçlarınız

 1. M

  Sosyal Güvenlik Reformu'nun İptali Bağ-Kurluya Pahalıya Patladı

  Ali Tezel Sosyal Güvenlik Reformu'nun iptali Bağ-Kur'luya pahalıya patladı 5502 Sayılı Kanun ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı tek çatı olarak SGK çatısı altında birleştirildikten sonra bu kurumlara prim ödeyenler ile emekli aylığı alanlar konusunda eşitlik getirmek amacıyla 5510 Sayılı...
 2. M

  Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/8 Konusu : Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kullanılacak Kağıt Rulolar. Tarihi : 08/01/2007 Sayısı : ÖKC-8/2007-1 İlgili olduğu maddeler : 3100 Sayılı Kanun Madde 10 1- Giriş Katma Değer Vergisi...
 3. M

  2007 Yılı İçin Çalışma Hayatında Değişen Parametreler

  Resul KURT - 2007 Yılı İçin Çalışma Hayatında Değişen Parametreler (05.01.2007) Son birkaç yıl içinde hem vergi hem de çalışma ve sosyal güvenlik alanında çok önemli değişiklikler oldu. Konunun uzmanlarının bile mevzuat değişikliğini takip etmekte zorlandığını görüyoruz... Son birkaç yıl...
 4. M

  Maliye, Vergi Borcunu 'Cep' e Gönderecek

  Maliye, vergi borcunu 'cep'e gönderecek (05.01.2007) Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde mükelleflerine çeşitli hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda "Mükellef Hizmetleri Merkezi"ni açacak kurum, vatandaşları 'vergi borçları, ödemeler ... Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde...
 5. M

  T.C Kimlik Numarası Hk.

  http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/docs/ya/VergiUygulamalarindaTCKimlik.pdf Kolay gele....
 6. M

  Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi

  Mahmut Tayyar ERGÜL Vergi Denetmeni Vergi Uygulama Müdür V. MESLEK MENSUPLARININ MÜKELLEFLERİ İLE İMZALADIKLARI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAMGA VERGİSİNDEN KAÇINMA YOLLARI Tarih: 24.11.2006 I- GİRİŞ 3568 sayılı (1) sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarının (SM-SMMM) Serbest...
 7. M

  Ltd.Şti.lerde Ortak Dışı Atanan Müdürün Sorumlulu Hk.

  SORU VE CEVAP / Veysi Seviğ SORU: Limitet şirketlerde ortaklar dışında dışarıdan atanan müdürlerin (Ticaret Sicili'nde yayınlanan) vergi dairelerine karşı sorumluluğu var mıdır? YANIT: Türk Ticaret Yasası'nın 510/3 maddesi uyarınca "ister ortak, ister üçüncü şahıs olsun, müdürlerin ad ve...
 8. M

  Prim Borcunu Ödemeyen İşverenlere Yurt Dışı Çıkış Yasağı

  5510 sayılı yasanın yürürlüğe gireceği 01.01.2007 tarihinden itibaren miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarı geçen ve yurtdışına çıkış yasağı konulacağına dair ihtar tebliğ edilmesine rağmen, borcunu ödemeyen işverenlerin kendileri veya kanunî temsilcileri hakkında...
 9. M

  İsteğe Bağlı Sigortalılık Yaygınlaşıyor..

  01/01/2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Sosyal Güvenlik Sistemimiz'de isteğe bağlı sigortalı olmanın şartları da değişiyor. Mevcut sistemle yeni sistem, mukayese edildiğinde değişimin vatandaşın lehine olacağı gözükmektedir. Halen 1080 günü olmayan SSK'lı ve en az 10 yıllık Emekli...
 10. M

  Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

  Değerli Meslektaşlarım T.C. Danıştay Dava Daireleri Kurulu; "SMMM ve SM'lerin serbest meslek kazancının paranın tahsil edildiği tarihte değil, hizmetin yapıldığı tarihte KDV'ye tabi olduğu" doğrultusunda karar verdi. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çıktığından bu yana serbest meslek...
 11. M

  Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

  Sevgili Arkadaşlar; 2006 üçüncü Geçici Vergi Dönemi için ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAKTIR.213 sayılı VUK mükerrer 298.maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır...(Kuyumcular dışında) Kolay gele..
 12. M

  E- Bildirge Kapsamı Genişliyor

  Sosyal Sigortalar Kurumu Kasım 2006 ayından itibaren iki ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin “aylık prim ve hizmet belgesini” internet ortamından göndermelerini zorunlu tutan bir genelge yayınladı. Söz konusu genelgeye göre; 2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör...
 13. M

  Pert Araç Hk.

  Sevgili Formdaş; Hukuksal yönü ağır basan bir konu hakkında değerli fikirlerini bekliyorum. Şirketin aktifine kayıtlı araç kaza yaptı ve kaza sonucunda sigorta şirketi tarafından pert olarak değerlendirilip aracın hurda değeri dahil olarak bize ödeme yaptı. Aracımıza carpan karşı taraf kazaya...
 14. M

  Alınan Bina Hk.

  Sevgili Arkadaşlar; Sağlık işi ile iştigal etmekte olan bir A.Ş miz kiracı olarak kaldığı yeri satın alacak.Satın aldığımız bu yeri banka kredisiyle satın alacağız.Satın alacağımız bu yer şirket aktifine kayıtlı bir yer. Sorularım 1-Banka kredisiyle alırsak ödenen faizler gider hesaplarına...
 15. M

  Yıllık Ücretli İzin Hk.

  Sevgili arkadaşlar; Sağlık hizmeti veren işletmemizde çalışan bir hemşire,Devlete bağlı bir sağlık kuruluşuna ataması yapıldığı için işyerimizden kendi isteği ile ayrılmış bulunmaktadır.Şimdi çalıştığı yerde yıllık iznini kullana bilmesi için tarafımızdan 2006 yılı yıllık iznini kullanmasdığına...
 16. M

  Şube Açılışı Hk..

  Sevgili arkadaşlar; İşletme defterine tabi (iddaa bayii)olan bir mükellefim, komşu il sınırları içersinde Nakliye faaliyeti ile ilgili şübe açılışı yapacak. Merkez işyerimizin bağlı olduğu vergi dairesinde yapmamız gereken işlemler ve şübe işyerimizin vergi dairesinde yapmamız gereken...
 17. M

  Yazar Kasa Alışı ve Tevkifatı Hk.

  GVK nun 94 madde/13 bent Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden” gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre, Mükellefiyet kapanışını yapan ve yazar kasasını kendi kendine fatura ettiren kişiden sonradan alınan yazar...
 18. M

  Süt Yardımı Hk.

  Sevgili Arkadaşlar; 01/01/2007 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebek için ‘devlet baba’ sigortalı ailesine, 6 ay süreyle 177 YTL süt parası yardımı yapılacak. Şu an Mevcut uygulama sadece SSK’lı olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 50 YTL süt parası verileceği. Şu anda mevcut...
 19. M

  Kar Dağıtımında Stopaj Oranı Arttı..

  20/07/2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Anonim ve Limited şirketlerin Kar dağıtımında %10 olarak uygulanmakta olan Gelir Vergisi Stopajı 23/07/2006 tarihinden itibaren %15 olmuştur.. (Karın Sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)...
 20. M

  İkinci Bir İş de Part Time Çalışma Hk.

  Sevgili formdaşlar; Sağlık hizmeti vermete olan bir mükellefimin yanında çalışan bir hemşire mesaisi bittikten sonra başka bir yerde parttaym olarak çalışacak. Bizim acımızdan herhangi bir sakıncası varmı? Birde Parttay olarak çalıştığıyerde Ssk ya bildirmek gerekirmi?
Üst