zirve

Arama sonuçlarınız

 1. oky

  KDV Tevkifat iadesi

  herkese merhaba...Edüt, plan, proje işinden kaynaklanan kdv tevkifat iadesi aşamaları hakkında bilgi verebilirimisiniz?
 2. oky

  İş Ortaklığı Stopaj Mahsubu Muvafakat

  Kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığından kesilen stopaj GV’nin kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu sonunda kalan iade alacağının; ortakların borçlarına mahsup edilebilmesi için “tüm ortakların muvafakatinin” alınması şarttır. muvafakat örneği varsa gönderebilirimisiniz?
 3. oky

  İş Ortaklığı

  31.07.2019 tarihinde geçici kabul idarece onaylandı. 1- bu işin kar zarar durumuna ait kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilmelidir. 2-2020 yılında kesin hesap yapılması öngörülmektedir. yani 2020 yılında da mükellefiyet devam edecektir. geçici kabulden yapıldığı için, geçici vergi...
 4. oky

  Envato Market Yapılan Ödemeler KDV Stopaj

  Envato Market'e (Avustralya) yapılan ödemeler kdv ve stopaj kesintisine tabi mi?
 5. oky

  Ltd.Şti Sermaye Arttırımı

  Merhaba arkadaşlar.. Ankara'da ltd.şti nakit sermaye artışı yapacağız. internette çeşitli sermaye arttırım raporu örnekleri mevcut. son zamanlarda sermaye arttırımı tescil ettiren arkadaş örnek gönderebilir mi?
 6. oky

  7143 Yapılandırma Düzeltme Beyannamesi

  Aralık/2017 dönemine ait damga vergisi beyannamemize düzeltme beyannamesi verip çıkan vergi farkı ve gecikme cezası için 7143 sayılı yapılandırma kanundan faydalanabilir miyiz?
 7. oky

  296 Nolu Hesap

  2016 yılında ortaklar cari hesabından doğan 296 nolu hesap bakiyesini 31.12.2017 de 689 nolu hesap (kkeg) ile kapatmamızda bir sakınca var mıdır? 296 nolu hesabın akıbeti nedir?
 8. oky

  Ltd. Şti. Alacaklı Ortak Hisse Devri

  Limited şirkette, hissesini diğer ortağa devir edip ayrılmak isteyen ortağın, şirketten alacağının bulunması, hisse devrine engel olur mu ? Hisse devrinden sonra alacağının gözükmesi ve şirketin bu borcunu mali durumuna göre zaman içinde kapatacak olması sıkıntı yaratır mı?
 9. oky

  Nev'i Değişkliği Vergi Borcu

  Gerçek kişi firmasından Ltd.şti'e nev'i değişikliği yapılmıştır. gerçek kişinin 30.000 TL.vergi borcu bulunmaktadır. gerçek kişinin borcu Ltd.Şti' e devir olur mu? Ltd.şti vergi borcu yoktur yazısı alabilir mi?
 10. oky

  Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu KKEG Sorunu

  Merhba, şirketin 2016 kar/zarar durumu aşağıdaki gibidir 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARI 103.292,08 2014 yılı Net Zararı 48.775,84 2014 yılı KKEG zararı 19.159,92 2015 yılı net zararı 28.132,52 2015 yılı KKEG zararı 7.223,80 590 DÖNEM NET KARI 56.791,66 2016...
 11. oky

  Bağımlı Mali Müşavir İşten Ayrılma

  Bağımlı SMMM olarak çalıştığım beyannamelerini gönderdiğim firmadan ayrılıyorum. Ne gibi işlem yapmam gerek. E-beyanname şifre şirketin adına vergi dairesi bilgi vermem gerekli mi? gerekli ise dilekçe örneği var mı? Şimdiden teşekkür ederim.
 12. oky

  Basit Usul Beyanname Takdire Sevk

  Herkese merhaba. Nakliye işi ile uğraşan basit usule tabi kişi 2015 yılı beyannamesini süresinde veriyor. Ancak mal müdürlüğü beyan edilen matrahı beğenmeyip takdir komisyonuna sevk ediyor. takdir komisyonu da 2.250 TL matrah tayin ediyor. ve mükellefe vergi ziyai cezası ile birlikte tebliği...
 13. oky

  Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar

  Mahkeme kararı ile ödenen kıdem tazminatı damga vergisi, ihbar tazminatı gelir ve damga vergisine tabi mi? ve Mahkeme kararına istinaden ödenen fazla mesai, ubgt nin SGK primleri ve gelir-damga vergisine tabi mi?
 14. oky

  Emlak Vergisi Ve Kiracı

  Tapuda konut olarak gözüken ve daha önce konut olarak gayrimenkulün Elçiliğe yada iş yeri olarak kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi neye göre hesaplanması gerekir?
 15. oky

  Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hatalı Kod.Bildirimi

  işyerinde devamsızlık yapan bir personel için noterden ihtar çekilmiş, devamsızlık tutanakları düzenlenmiş, ve noter kanalıyla iş akdine son verilmiştir. tüm yasal prosedür yasal süresi içinde yapılmıştır. Ancak İşten Ayrılışı bildirgesini onaylarken çıkış kodunu 29 (İşveren tarafından işçinin...
 16. oky

  İnşaat İşinde Taşeronun Kendi Adına Dosya Açması.

  İhaleli kanalizasyon işini alan müteahhit firma işin bir kısmını tamamlıyor. işin tamamı için gerekli olan asgari işçiliği sağlıyor. geri kalan işi taşerona veriyor. taşeron firma müteahhit firmanın altında taşeron sgk dosyası açtırmadan merkezde yada başka şantiyede çalışan mevcut personeli ile...
 17. oky

  İlk İşe Giriş Bildirgesi Hatası

  Personelin ilk defa işe girişini yapmaya çalışıyorum bilgileri girdikten sonra onaylamıyor. *TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ!!! HATA: İLK TESCİL İŞLEMİ YAPILAMAMIŞTIRSORUN OLUŞTU. çıkıyor. Böyle bir durum ile karşılaşan var mı?
 18. oky

  İş Güvenliği Uzmanı Cezası Uygulama

  İş güvenliği uzmanı bulundurmama tespiti ve cezası nasıl uygulanıyor?
 19. oky

  Geçici Kabul Ve İşin Bitim Tarihi

  İhaleli iş fiilen sona erdiğinden 11.09.2013 tarihinde iş bitti ve işçiler işten ayrıldı. 11.09.2013 tarihinden sonra çalışma olmadı. İdare ile yapılan yazışmalar dolayı ile Geçici Kabul 10.10.2013 tarihinde yapıldı. Geçici kabul tarihine kadar sigortalı işçi çalıştırma mecburiyeti var mı?
 20. oky

  Taşeron İşçilerinin Maaşlarında Banka Zorunluluğu

  Taşeron işçilerinin maaşını nakit olarak öderse yani banka ödeme zorunluluğuna uymazsa, müteahhit firmanın gelebilecek cezadan sorumluluğu var mıdır? ceza vergi dairesi tarafından mı sgk tarafından mı uygulanıyor? cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Üst