zirve

Arama sonuçlarınız

 1. ferhat

  Yurtdışı Firmadan Sağlanan Hizmetlerin Vergisel Durumu

  Bu asagidaki ozelgeyi Fillandiyali firmamiz icin istemistik. Icinde hersey var. Meslekdaslarimizla hayirli olmasi dilegiyle T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-125[30-2019/99]-159465 Tarih...
 2. ferhat

  Muhasebenin ve Muhasebedeki Kayıdın Önemi

  Sevgili Formdaslarim Muhasebe ve Vergi Hukuku meslegimiz acisindan oldukca onemli bir konudur. Asagidaki yazi da meslegimizdeki ozen,dikkat ve bilginin ne kadar onemli oldugunu anlatan aslinda isimizin onemni anlatan ibretlik bir yazidir. Faydali olmasi dilegi ile; Zamanında Yapılmayan Bir...
 3. ferhat

  7326 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Esaslara Alınanlar Özel Esaslardan Nasıl Çıkar ?

  – Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname...
 4. ferhat

  SMMM Deneyimli Eleman

  Sevgili Formdaşlarim Şişli'deki Mali Müşavirlik ofsimize dolgun maaşla deneyimli SMMM arkadaşlar aramaktayiz. Iligilenen arkadaşlar SMMM Aşkin Bulduk ile temasa geçebilirker Askin Bulduk cep: 0530 892 09 47
 5. ferhat

  Eczanelerin ve Sağlık Sunucuların E-Defteri Geçişi

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) gereğince, Eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu...
 6. ferhat

  Etsy Ebay Amazon vb. Firmalardan Gelen Komisyon Faturası

  ETSY bundan sonra satış yapanların banka hesaplarına Türk lirası cinsinden ödeme yapacak. Buna gore Yıllık 35.316 TL den az satış yapıyorsanız ve aşağıdaki kanunda belirtilen şartları taşıyorsanız ve vergi dairesinden ESNAF VERGI MUAFIYETI BELGESINI alirsaniz vergi mükellefi olmanıza gerek...
 7. ferhat

  Kira Gelirinde İndirilecek Giderler

  Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer Kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek...
 8. ferhat

  Gelir Vergisinde Bağış ve Yardımların İndirilmesi

  Bağış ve yardımların yıllık beyannamede vergiye tabi gelirden indirilmesi bazı şartlara bağlıdır.Bu şartlardan birincisi, beyannamede toplanan gelirin pozitif olmasıdır. Başka bir deyişle; Zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim konusu yapmaları mümkün...
 9. ferhat

  KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri

  KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. 1) Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik...
 10. ferhat

  Yurtdışına Çalıştırılmak Üzere Götürülen Türk İşçileri

  Ülkemizdeki işverenlerce yurtdışındaki iş yerlerine çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin sigortalılığı o ülke ile yapılan sözleşme olup olmadığına göre değişmektedir. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere götürülen işçilerin sigortalılıkları ikili anlaşma hükümlerine...
 11. ferhat

  Eşine Ait Aracın İşyerinde Kullanılması Durumunda Yakıt,Tamir vb. Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler...
 12. ferhat

  Sona Eren Iş Ortaklığına Ait Dev.KDV'nin Ortaklar Tarafından Indirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

  3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 3/a maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla...
 13. ferhat

  Yatırım Amaçlı Taşınmaz Alımında Odenen KDV'nin Indirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

  KDV Kanununun; 29/1 maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve...
 14. ferhat

  Kur Farkında KDV Uygulaması

  3065 sayılı KDV Kanununun; 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun...
 15. ferhat

  E-Arşiv Faturası Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura Hk.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların, esas itibariyle, mezkûr Kanunun 229 ve...
 16. ferhat

  Sulh Protokolüne Göre Ödenen Geçmiş Yıl Kiralarının Hangi Yılın Gideri Olarak Dikkate Alınacağı.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasıyla da safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki...
 17. ferhat

  Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması

  KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve...
 18. ferhat

  E-arşiv Faturası Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura İçin Gider Pusulası Düzenlenir mi ?

  I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; - (1/1) maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, - (29/1) maddesinde; mükelleflerin...
 19. ferhat

  Aktifte Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Leasing Şirketine Satışı, Kiralanması ve Geri Alınmasında KDV ve Kurumlar Vergisi Uygulaması hk.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle değişik (söz konusu değişiklik 5/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir) (e) bendine göre, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer...
 20. ferhat

  Kasa, Stok , Ortak Affı Geliyor mu ?

  Sevgili formdaşlarım Bu başlık ''Kasa, Stok , Ortak Affı Geliyor mu'' ? sizi heyecanlandırmasın ancak böyle bir affın çıkması muhtemel onun için bilançolarınızı şimdiden hazır tutun
Üst