Arama sonuçlarınız

  1. S

    Genç Girişimci Kazanç İstisnası Geçici Vergi Beyanı

    Selamlar arkadaşlar, genç girişimci mükellefin geçici vergi beyanında, genç girişimci kazanç istisnasını hangi indirim sütununa yazıyorsunuz?
  2. S

    İşletmeye Konulan Demirbaş Amortismanı

    Selamlar arkadaşlar...2014 yılından itibaren bilanço usulüne göre defter tutan gerçek kişi çiftçinin, tevkifat suretiyle vergilendirildiği 2012 ve 2013 dönemlerinde aldığı makinaları işletmeye ayni sermaye olarak koyduk. Bunlarla ilgili amortisman ayırmamızda danıştayın kararı gereği sakınca...
Üst