Arama sonuçlarınız

 1. B

  Sözleşmeye Konu Malın Fiyat Değişiminin Korunması hk.

  Sözleşmede 2 ton fueloil'le ilgili bir madde var mı? En azından teslim edildiği ile ilgili. Yakıtla ilgili özel madde yoksa, ben yakıt dahil kiraladım, yakıt kira bedelinin içinde denilebilir. Veya teslim alınan deponun kira sözleşmesi bitiminde aynı şekilde teslim edileceğine dair bir madde var...
 2. B

  Harç Ödemeleri

  Bankaya gelen havaleyi 102 B / 349 A hesaplarına kaydedersiniz, harç vs. ödemeler yapıldığında da 349 B/ 100 veya 102 A şeklinde kayıt yaparsınız. Bu ödemeleriniz için borç dekontu düzenleyip, imza karşılığı teslim edersiniz.
 3. B

  Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatının Muhasebeleştirilmesi

  Kıdem tazminatları da ücret kapsamında olduğundan bankadan ödenmesi zorunludur.
 4. B

  Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatının Muhasebeleştirilmesi

  Bordro yeterlidir. Damga vergisi 302 koda eklenir. Ayrıca kıdem tazminatlarının ödendiği dönemde gider yazılabildiğini hatırlatırım. Özellikle geçici vergi dönemlerinde dikkat edilmesi gerekir.
 5. B

  Hamiline Hisselerin MKK'ya Bildirimi

  Ana sözleşmelerinin sermaye maddesinde hisse senetleri "HAMİLİNE" yazılı olan anonim şirketlerin bu hisseleri 31.12.2021 tarihine kadar mkk ya kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı duruma düşülecektir. Bildirim yapılmasında hisse senetlerinin daha önce bastırılıp bastırılmaması...
 6. B

  Gerçek Kişi Geçici Vergi Vermenin Unutulması

  Bilindiği gibi ödenmeyen geçici vergiler yıllık beyannamede terkin ediliyor. Ödenmeyen vergi için sadece gecikme zammı alınıyor. Sizin durumunuzda; yıllık gelirde de zarar beyan edildiği için ilgili dönemin geçici vergi beyannamesini vermenize gerek yok. Zaten beyanname vermemekten ceza tahakkuk...
 7. B

  30.000 Usd Altı İhracat Döviz Getirme Hangi Bedel Dikkate Alınır ?

  Sn.Sergök, ben ihracatın EURO olduğunu atlamışım, USD ihracata göre cevaplamışım. Haklısınız. Bu arada pariteye dikkat etmek lazım İBKB ye bağlanmayan kısmı tam sınırda yapmamak daha iyi olur.
 8. B

  30.000 Usd Altı İhracat Döviz Getirme Hangi Bedel Dikkate Alınır ?

  İhracat bedelinin yurtdışından banka kanalıyla gelmesi gerekir. Elden bedel alınması kanunen uygun değil, ancak en az 25.001 USD nin banka kanalıyla gelip İBKB düzenlenmesi durumunda kalan 29.999 için İBKB zorunlu değil banka terkin edebilir.
 9. B

  30.000 Usd Altı İhracat Döviz Getirme Hangi Bedel Dikkate Alınır ?

  Bazı ülkeler tebliğ kapsamı dışında tutulmuş. İBKB ye tabi değil. Öncelikle malın gönderildiği ülke önemli, cevap ülkeye göre değişir. GB Tutarı ve ülkeyi de belirtmenizde fayda var...
 10. B

  Ev Satışı

  Satın alma (iktisap) tarihinden itibaren 5 yılı aştığı için değer artış kazancı uygulanmaz. Bu kazanç için beyanname verilmez.
 11. B

  Gümrükde Devir

  İthal edilen malın Gümrük ’de başkasına devri 10 Ekim 2019 Yurt içinde yerleşik firmalarca zaman zaman yurt dışından ithal edilen mallar çeşitli nedenlerle serbest dolaşıma sokulmadan gümrüklerde yurt içinde mukim başka firmalara satış yoluyla devredilebilmektedir. Bu gibi durumlarda...
 12. B

  Gerçek Kullanıcı Bildirim Formunda Bu Durumu Nasıl Beyan Edebilirim ?

  529 Nolu VUK Tebliğinin 6.Maddesine göre değişikliğin bir ay içerisinde bildirilmesi gerekiyor. (13.07.2021/31540 RG)
 13. B

  Finansman Gider Kısıtlaması.

  Sn.Simkesyan, örnek paylaşırsanız sevinirim...
 14. B

  Anonim Şirket Yönetim Kurulu Vefat

  Yönetim kurulu karar alıp, yeni bir üye atayabilir. Yeni üye de bahsettiğiniz gibi 2023 yılına kadar görev yapar. İlave imza sirküleri çıkarılır.
 15. B

  Damga Vergisi-Konşimento Hk.

  Gümrük müşaviriniz işin kolayına kaçmış, işi sizin üzerinize yıkmış. İthalat işlemleriniz az sayıda oluyorsa bu şekilde devam edebilirsiniz, fazla ise müşaviriniz kendi damga vergisi defterine yazıp ödesin size de dekont etsin... Siz yapmayın..
 16. B

  Finansman Gider Kısıtlaması.

  Tebliğe göre; Yabancı kaynakları hesaplarken, yatırım için alınan krediler yabancı kaynaklar içerisinde gösteriliyor. Ancak bu krediye ilişkin yatırımın maliyetine verilen faiz,kur farkı vs. hesaplamalar toplam finansman giderlerinden düşülüyor, oranlamaya dahil edilmiyor.
 17. B

  Finansman Gider Kısıtlaması.

  Sn.Simkesyan, Hesaplama tablosunun 4.maddesi yanlış yerde gibi... Bence 4.maddedeki finansman giderleri 9.maddeden düşülmeli diye düşünüyorum...
 18. B

  30.000 Usd Altı İhracat Döviz Getirme Hangi Bedel Dikkate Alınır ?

  Tebliğde GB'nin 22 hanesindeki tutar esas alınır diyor. Bu tutarda mal bedeli+varsa navlun+sigorta bedelini kapsıyor.
 19. B

  Damga Vergisi-Konşimento Hk.

  Gümrük müşaviri firmanız ltd. veya a.ş. midir. Genelde müşavirler kendi damga vergisi defterine yazarlar, daha sonra ithalatçı firmaya dekont ederler.
 20. B

  Ücret Pusulalarından Damga Vergisi Kesintisi Kaldırılamaz mı ?

  Devlet çeşitli vergi, harç, fon vs. gibi adlarla gelir elde etmek için yasa çıkarır. Bilindiği gibi toplanan vergilerin büyük bir kısmı ücretlilerin vergileri ve dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Asıl toplanması gereken vergi, gelir ve kurumlar vergilerinden oluşmalıdır. Maalesef ülkemizde...
Üst