Arama sonuçlarınız

 1. M

  Bazı Hizmetlerde Uygulanan İndirimli KDV Oranı

  BAZI HİZMETLERDE UYGULANAN İNDİRİMLİ KDV ORANI 30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.10.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüştü. Başkaca bir Süre Uzatımı...
 2. M

  7256 Varlık Barışı

  Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır Bu işlemde Taşınmazların tescilinde hangi değer üzerinden tescil edileceği ve devir işleminde tapu harcı alınıp alınmayacağı...
 3. M

  Nakliye Şirketlerinde Kdv Tevkifatı

  Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları da KAPSAM DAHİLİNDEDİR .Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 4. M

  Nakliye Şirketlerinde Kdv Tevkifatı

  Genel Tebliğin 2.1.3.2.11.2 Maddesine göre. Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifat kapsamına girmemektedir.
 5. M

  Elektronik Ortamda Oluşturulacak Kayıtlar.

  Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi ile ilgili 431 Sıra Numaralı VUK tebliği hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizi....
 6. M

  2 Sınıf Bir Gerçek Kişinin Ltd.Şti Kurması

  Öteden Beri 2. Sınıf İşletme Hesabı Esasına tabi olan bir Vergi Mükellefi, Yeni TTK göre tek başına bir Ltd.Şti kurmak istiyor. Bunun mümkün olup olamayacağı ile şirketin kuruluş ve tescili ile ilgili konularda bilgilerinizi paylaşırmısınız...
 7. M

  Ltd. şti kuruluş sermayesi üzerinden alınan harç.

  kuruluş sermayesi 50.000 TL ve iki ortaklı ( iki imzalı) olan bir ltd şirketinin ödemesi gereken harç miktarı kaç liradır.
 8. M

  Akaryakıt ist. fişin faturaya dönüştürülmesi

  68 no.lu ökc. tebliği ile ....altında veya üstünde olsa dahi ?fatura yerine geçen belge? olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür şeklinde deki...
 9. M

  Potansiyel Numaraya Vergi levhası

  Sayın formdaş arkadaşlar yeni kurulan bir şirkete vergi dairesi potansiyel vergi numarası verecek olursa Potansiyel vergi numarasına vergi levhası tasdik etmenin bir sakıncası varmı?
 10. M

  Sözleşmenin süresi ve Dönemi

  Merheba Sayın Meslektaşlarım TÜRMOB tarafındaün standartlaştırılan Sözleşmelerin Süresi ile ilgili 6.Maddesinde İşbu sözleşme anılan yerle sınırlı olmak üzere ...........?????.......süreyi/dönemini kapsar iş bu sözleşme ............ ......... günü düzenlenmiştir.2010 yılının Nisan ve sonraki...
 11. M

  Düzeltme Beyannamesi ile indirimli oranda kdv iadesi talebi.

  Değerli arkadaşlar indirimli oranda kdv iadesinin ilgili olduğu yılı takip eden yılın engeç ocak-kasım dönemlerinden herhangi bir dönemde talep edilmesi gerekir. Herhangi bir nedenle bu dönemlerde talep edilmeyen iadenin daha sonraki yıllarda düzeltme beyannamesi ile talep edilmesi mümkün...
 12. M

  Kooperatifin Arsasını Satması

  satınaldığı arsayı elden çıkaran kooperatif bu satıştan elde ettiği geliri hangi hesaplara kayıt yapması gerekir. Kooperatif Kurumlar vergisinden muaftor
 13. M

  Büfelerin Gazete Satışında Belge Düzeni

  206 No.lu V.U.K. tebliğ ile sigara ile birlikte diğer emtia (gazete vs..... ) satışının da yapılması halinde, sigara için toplu fatura düzenlenmesi mümkün olup, diğer tür emtianın her bir satışı için perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) veya fatura...
 14. M

  Yatlar ve Feribotlarda kdv oranı % 1

  30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere ; Maliye Bakanlığının 22 ağustos 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararı ile - 8901.10. ve 89.03 .00 G.T.İ.P. numaralı gemiler ve suda yüzen taşıt va araçların tesliminde katma değer vergisi oranı %1 özel tüketim vergisi oranı %...
 15. M

  Altın İhraç Etmek

  Yurt dışına altın ihraç etmenin prosedörü nedir.
 16. M

  Yap satçılık

  mükellef 2005 yılında, tapu harcına esas olarak 100 tl alış değeri beyan ederek bir arsa satın almıştır. inşaat müteahhidi olan şahis bu arsa üzerine 2009 tarihinde konut ve işyeri yapıp satacaktır 1- Konut yapımına tahsis edilen Arsanın işletmenin envanterine dahil edileceği değer (Maliyet...
 17. M

  İşletme Hakkı Satışı

  Gerçek Kişi Mükellefien Ozel Halk Otobüsü İşletme Hakkının satışı nasıl vargilendirilir. Örnek olarak beş yıl önce 100 TL satın alınan işletme hakkı bu gün 400 liraya satılıyorsa ve eğer bu işlem vergilendirilecek ise bu işten elde edilen kar veya kazanç kaç liradır. alış bedeli ayrıca...
 18. M

  Zararlı Blanço

  Şirketin Blanhçosunda bulunan geçmiş yıl zararlarını nasıl yok edebiliriz. ( Dönem karları dışında) Bu konuda uygulamasını yapan formdaşlar bilgilearini paylaşabilirlermi
 19. M

  Vadeli çekte reeskont

  Maliye Bakanlığı 12/05/2009 tarihinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu 41 No.lu Sirkü ile ileri tarihli olarak düzenlenmiş bulunulan çeklerin, Vergi Usul Kanunu'nun reeskont hükümlerine göre reeskont uygulanmasına tabi tutulmasının mümkün olmadığına karar vermiştir. (Sürkinin tam metni G.İ.B)...
 20. M

  Özel Halk Otobüslerinde Yolcu Bileti Uygulaması

  314 No.lu Vergi Usul G. Tebliğinde; gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan;dolmuş işletmecilerinden günlük hasılatlarını dip koçanlı yolcu taşıma bileti ile belgelendirmek istemeyenlerin günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun...
Üst