Arama sonuçlarınız

 1. Y

  Vi̇rman Talebi̇nde Damga Vergisi İstenir mi ?

  Ltd. iken A.Ş.'ye dönüşen firma tüm cari hesap sahiplerine yazı ile virman bildirimi yapsa bu durumda temlikname sayılıp binde 9,48 damga vergisi istenir mi? iyi çalışmalar.
 2. Y

  Taşıma İrsaliyesi Fatura Süresi

  31.12.2014 tarihinde sevk edilecek malın taşıma irsaliyesi düzenlenmiştir. Malın taşıma hizmetinin teslim edildiği tarih ise 01.01.2015 tir. Bu durumda taşıma hizmetinin teslim edildiği tarih olan 01.01.2015 tarihine mi taşıma hizmet bedeli faturası düzenlenecektir. ? Ay, yıl sarkması...
 3. Y

  Bağışın Yapıldığı Ve Ödendiği Dönemde Fark Olması Halinde Kurum Matrahı

  Yapılan ödemenin mevzuat gereği bağış kabul edildiği, bir derneğe çek verilmiştir. Örnek olarak 2012 mali karı 500.000 tl mükellef , Aralık ayında 20.000 tl ilgili derneğe çek vermiştir. Çekin vadesi takip eden yılın Şubat ayıdır. bu durumda mali kar etkilenir mi? Kanaatimce etkilenmez...
 4. Y

  Karşılık Ayrılan Şüpheli Ticari Alacak Vadeli Çek İle Tahsil Edi

  Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacak diğer takvim yılına isabet eden vadeli çek ile tahsil edildiyse ; çekin alındığı dönemde ilgili çek tutarı kadar 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak verilmek suretiyle Gelir Tablosuna dahil edilmesi gerekir mi ? yoksa vadesinde mi gelir...
 5. Y

  KDV'den İstisna İşlem Bulunması Halinde Vergi Dairesine Tevsik İçin Verilecek Belgeleri Verdiniz mi?

  KDV Uygulama Genel Tebliği'nin Mal İhracı (KDV Uygulama Genel Tebliği II/A/1.1.2) bölümünde ilgili ayda mal ihracı olması halinde istisnanın tevsik edilmesi için belirtilen belgelerin Vergi Dairesine verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak vergi dairesince verilmesine gerek olmadığı ifade...
 6. Y

  GİB E-fatura Kullanımında Promosyon Bedelsiz Ürün Verilmesinde KDV İstisna Kod Seçimi

  GİB E-fatura sisteminde ; Müşteriye satın alınan 2 ürüne ek olarak, promosyon amaçlı 1 adet bedelsiz ürün verilmektedir. Ancak bedelsiz ürün sistemde faturada KDV istisna kodu seçilmeden kayıt edilememektedir. Bu konuda uygulamada karşılaşan ve sorunu çözebilen var mı?
 7. Y

  Gümrük Beyannamelerinin Gider Yazılması

  Gümrükleme hizmeti veren firmanın müşterileri için Gümrük Vakfından bedel ödeyerek satın aldığı boş gümrük beyannamelerini gidere yazamayacağına , beyannameler için ödenen bedel beyanname hangi firma için düzenlenirse o firmanın gideri olacağına dair bir vergi denetmenin beyanı olmuştur...
 8. Y

  Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında

  Gümrük müşavirlik firmasını incelemeye alan vergi denetmeni Gümrük Vakfından boş gümrük beyannamelerini parayla alan ve faturasını kendisine kestiren gümrükleme firmasına bunları gider yazamayacağını, gümrük mevzuatında bununla ilgili hüküm bulunduğunu belirterek satın alınan gümrük beyanlarının...
 9. Y

  Gümrük Beyannamesinin (maliyeti) Gider Yazılması Hakkında

  Gümrük müşavirlik firmasını incelemeye alan vergi denetmeni Gümrük Vakfından boş gümrük beyannamelerini parayla alan ve faturasını kendisine kestiren gümrükleme firmasına bunları gider yazamayacağını, gümrük mevzuatında bununla ilgili hüküm bulunduğunu belirterek satın alınan gümrük beyanlarının...
Üst