Arama sonuçlarınız

 1. Hava Kuvvetleri

  Hafriyat İşlerinde Yüksek Elektrik Faturasının Gider Gösterilmesi

  Herkese merhaba İşiniz gereği kullandığınız elektriğe ait yüksek tutarlı faturanın kanuni defterlere işlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Hafriyat inşaat gibi sektörlerde kullanılan alet,makina ve teçhizatlar yüksek motor gücüne sahip olup elk.tüketimi(kw)bazında yüksek cihazlardır...
 2. Hava Kuvvetleri

  Anonim Şirket Genel Kurul

  Herkese merhaba 1-Toplantı başkanı ile bakanlık temsilcisinin olması gerektiği veya davet edildiği toplantıda imza atabilir.(ynt.krl.imzalaması mecbur değil.) 2-Ana sözleşmede madde tadilatı yeterlidir. Nama yazılı hisse senetleri ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 7262 nu.lı kanun...
 3. Hava Kuvvetleri

  KDV Düzeltmesi Sonucu Çıkan KDV ve Ceza Muhasebe Kaydı

  Herkese merhaba 131 14.500(B) 689 4.200(B) 368 14.500(A) 369 4.200(A) 2017-2018 dönemine ait ödenecek kdv ve vzc tahakkuk kaydı 368 14.500(B) 369 4.200(B) 100/102 18.700(A) ödeme kaydı
 4. Hava Kuvvetleri

  Şube Tescil Ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir ?

  Herkese merhaba Sorunuzun cevapları aşağıda belirtilmiştir. 1-Ticaret Sicil Gazetesinde şube açılışı yayımlanacaktır.(Çorlu TSM) 2-Kimse kontrole gelmeyecek.(TSM) 3-İnteraktif v.d. üzerinden şube açılış dilekçesini gönderin.(ek ticaret sicil gazetesi örneği,işyeri kira ise kira sözleşmesi,mülk...
 5. Hava Kuvvetleri

  Askerlik Borçlanması(Yükümlü Erbaş-Er Askerliğini Yapanların İkinci 6 Aylık Hizmet Süresini Borçlanma)

  Herkese merhaba Kamuoyunda fazla bilinmeyen bir konuyu paylaşacağım. 26.06.2029 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'na göre yükümlü erbaş-er olanlardan mecburi 6 aylık hizmet süresini tamamlayıp 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu...
 6. Hava Kuvvetleri

  SMMM Stajı ve Bedelli Askerlik hk.

  Herkese merhaba Mevzuata(kısaca kitaba)göre konuşalım. Meslek stajı 7179 sayılı Askeralma Kanununa 20.maddesinde belirtilen erteleme nedenlerinden biridir.(askerlik yönünden sakıncası yoktur ibare stajı bozmaz.) Yeterlilik sınavına girmek için gerekli belgelerden biri askerlik durum...
 7. Hava Kuvvetleri

  İthalatda Ödenen KDV Dönemi.

  Herkese merhaba Fiili olarak ithalat işleminin gerçekleşmesi için mala ait vergilerin tam olarak ödenmesi ve gümrüklü ardiye-antrepo'dan malların çekilmesi gerekir. 2022 nisan ayında kdv indirimi yapılabilir.
 8. Hava Kuvvetleri

  İkramiye Bordrosu SGK Hk.

  Herkese merhaba 1-Hem mülga 506 sayılı kanun hem de yürürlükte bulunan 5510 sayılı kanuna göre asıl ücretin eki niteliğinde bulunan ikramiye ile ödemelerde tahakkuk esası yerine fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. 2-İkramiye bordrosunu 2022 temmuzda düzenleyip 2022 mayıs dönemi yerine 2022...
 9. Hava Kuvvetleri

  Kayıt Dışı İstihdam

  Merhaba SGK tarafından sigortalı işe giriş yapılıp yapılmadığını sigortalı işe giriş bildirgesinden sorgulayın.(eğer sgk tarafından yapıldı ise giriş yapmayın.) Sadece sigortalı işten ayrılış bildirgesini gönderin.(elektronik ortamda) 2021/11.dönemine ait muhtasar ve prim hiz.byn. defter beyan...
 10. Hava Kuvvetleri

  Hgs Ödemeleri

  3065 sayılı kdv kanunu 58.madde gereği indirilecek KDV’nin gider yazılması sonucunu doğuracağını ve dolayısıyla bu gider kanunen kabul edilmeyen gider hükmündedir. Dipnot:Kamu özel sektör işbirliği ile yapılan otoyol ve köprülerde kdv oranı %8,devlete ait olanlarda ise %18
 11. Hava Kuvvetleri

  Muhtasar Beyannamesi Hakkında

  Herkese merhaba 2022/03.ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde(ek) yapılması gerekir.(stopaj tutarı) 2022/04.ayına ilave edilemez.(dönemsellik ilkesi gereği) 2023 yılında mal sahibi 2022 yılı kira stopaj listesi istediği zaman fark ortaya çıkar veya vergi dairesi tarafından tespit...
 12. Hava Kuvvetleri

  Hgs Ödemeleri

  Herkese merhaba 760/770 700(B) 191 126(B) 689(KKEG) 354(B) 102 1.180,00(A) OGS ve HGS ücretleri için bankalarca düzenlenen dekontlar VUK’da sayılan fatura veya fatura yerine geçen belgeler arasında yer almamakla birlikte, 243 ve 246 Sıra...
 13. Hava Kuvvetleri

  Bilgi Fişi Ogs-Hgs

  OGS ve HGS ücretleri için bankalarca düzenlenen dekontlar VUK’da sayılan fatura veya fatura yerine geçen belgeler arasında yer almamakla birlikte, 243 ve 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara göre bankalarca düzenlenen dekont ve hesap bildirim cetvelleri fatura yerine geçen...
 14. Hava Kuvvetleri

  Yevmiye Kaydı Hakkında

  Herkese merhaba Alan vergisi kdv matrahına dahil edilmemektedir. Kdv tutarından kdv matrahını hesaplayıp kalan miktar alan vergisi sonucuna ulaşılır.(Matrahta ve alan vergisinde +0.02/-0.02 kuruş yanılma payı vardır.)
 15. Hava Kuvvetleri

  Yevmiye Kaydı Hakkında

  Herkese merhaba 770.01. Seyahat Gideri 831.97(Yakıt harcı+biletleme servis ücreti bilinmediği için bu kısma dahil edilmiştir.) 770.02 Alan Vergisi 58.26 191.01 İnd. Kdv 149.75 102...
 16. Hava Kuvvetleri

  Saatlik Apartman Görevlisi Çalıştırmak

  Herkese merhaba 1-Apt. görevlisi ile kısmi süreli iş sözleşmesi düzenlenecek.(ileride ihtilaf yaşamamak için her ay puantaj listesi düzenlenebilir.) 2-Çalışma saat ücreti yürürlükte bulunan günlük asgari ücret/7.5 az olamaz.(22.24 TL) 3-Ücreti apt.'nın banka hs. var ise çalışanın banka...
 17. Hava Kuvvetleri

  SMM ve Stopaj Usulüyle Alakalı

  Herkese merhaba Gelir vergisi kanunu 94.maddesinde stopaj ile ilgili hükümler vardır.Serbest meslek faaliyeti icra edenlere yapılan ödemelerden %20 oranında stoaj yapılmak zorundadır.Yapılan kesintiler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmektedir. Düzenlediğiniz serbest meslek...
 18. Hava Kuvvetleri

  20 Seri Nu.lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı(28.04.2022)

  14.05.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 19. Hava Kuvvetleri

  Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

  537 sayılı VUK Genel Tebliği 14.05.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 20. Hava Kuvvetleri

  Yeniden Değerlemenin Şirkete Nasıl Faydası Olur ?

  Herkese merhaba 7338 sayılı kanun ile 213 sayılı vergi usul kanununda mükerrer 298.maddeye ek fıkra ile geçici 32 madde eklenmiştir. GİB ilgili maddelerin uygulanması için 537 sıra nu.lı VUK genel tebliği hazırlamış olup resmi gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmiştir...
Üst