Arama sonuçlarınız

 1. F

  Ticari Alacak Sigortası

  Sigorta en genel tanımıyla, maddi varlıkların ileride meydana gelmesi muhtemel herhangi bir olumsuzluğa veya zarara karşı güvence altına alınması yöntemidir. Hayatın her alanında işlevsel olan sigorta ürünü, risklerin gerçekleşmesi halinde ilgili sigorta poliçesinin sunduğu şartlar paralelinde...
 2. F

  Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

  Bir ticari terim olan “Ciro” gündelik hayatımızda sıkça rastladığımız ve kullandığımız ekonomik bir göstergedir. Küçük esnaftan KOBİ’lere, kurumsal şirketlere uzanan bir yelpazede bütün işletmeler ciro hesabı yapar ve ciro artışı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütür. “Ciro nedir?” kavramı...
 3. F

  Kurumlar Vergisi

  Vergi Nedir? Vergi, genel tanımıyla, kamunun halka hizmet götürebilmek için vatandaşlarından ve kurumlarından topladığı fonu ifade eder. Vergi, devletin en önemli ve vazgeçilmez bütçe kalemidir. Vergi, doğrudan veya dolaylı olarak toplanarak kamu harcamaları finansmanı için kullanılır. En genel...
 4. F

  KOBİ Nedir?

  KOBİ Nedir? Girişimcilik ve iş dünyasında sık sık duyduğumuz KOBİ kavramı ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’ anlamına geliyor. KOBİ’ler birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de ekonomisinde kritik bir rol oynuyor. Çalışan sayısı...
 5. F

  Çek Ciro Etmek Ne Demektir? Nasıl Yapılır?

  Çekler, uzun yıllardan beri ticari dünyada ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle ödemenin hemen ve nakit yapılmak istenmediği durumlarda çeklere başvurulmaktadır. Çekler genelde iki taraf arasında düzenlense de bazen çek ile elde edilen hakların devredilmesi de söz konusudur. Çek ciro...
 6. F

  Senet Nedir, Nasıl Düzenlenir?

  Tarih boyunca ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, ödeme yöntemlerinde de bir dizi değişimlerin meydana gelmesine yol açmıştır. Her ne kadar yeni bir ödeme aracı olmasa da senetler halen yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Senetlerin geçerlilik arz edebilmesi açısından doğru bir şekilde...
 7. F

  Tüketici Güven Endeksi

  Tüketici Güven Endeksi Nedir? Bir İşletme Bu Değerden Nasıl Faydalanabilir? Ekonomik parametreler içinde yer alan Tüketici Güven Endeksi; bir ülkenin, o ülkede yaşayanların ve işletmelerin ekonomiye ilişkin genel durumunu değerlendirmek için kullanılan özel...
 8. F

  Cari Denge Nedir? Açık Vermesi Ne Anlama Gelir?

  Cari denge kavramını kısaca, bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki fark olarak açıklayabiliriz. Cari işlemler dengesi olarak da bilinen bu kavram, ödemeler dengesi bilançosunun ithalat – ihracat dengesi, yatırım gelirleri ve cari...
 9. F

  Bireysel ve Ticari Kredi Kartları Arasındaki Farklar

  Bireysel kredi kartları ile ticari kredi kartlarının işlem mantığı konusunda herhangi bir farkı yoktur. Her iki kart türüyle de kredi kartının geçerli olduğu tüm işletmelerde alışveriş yapabilmek mümkündür. Ancak iki kart türü arasında bazı farklar da mevcuttur, bunları şu şekilde sıralamak...
Üst