06 Kasım 2010 SPK Bağımsız Denetim Sınavı Hakkında

Üyelik
8 Eki 2010
Mesajlar
6
?Bağımsız Denetim Lisansı? Artık TÜRMOB?da1 Kasım 2010 tarihinde TÜRMOB tarafından yayımlanan tebliğ ile ?Bağımsız Denetim Lisansı?na ilişkin önemli değişiklikler olmuştur. Yayımlanan tebliğ ile birlikte Bağımsız Denetim Lisansı verme yetkisini TÜRMOB almıştır. Yeni dönemde sınavlar TÜRMOB tarafından yapılacaktır. Tebliğde yer alan geçici 4. Madde gereğince SPK sınavlarına girmiş veya girerek bağımsız denetim yetkisi almış olanlar Tebliğ kapsamında bağımsız denetçi unvanına hak kazanmış sayılırlar. Buradan çıkarılabilecek sonuç; SPK kapsamında sınava girmiş olanların veya 6 Kasım 2010 tarihinde gireceklerin haklarının korunacağıdır. Ancak, 6 Kasım 2010 sınavında bazı konulardan veya tamamından (bilindiği üzere mevcut sistemde 3 konu yer almaktadır, her bir konudan en az 60, ortalamanın ise 70 olması gerekmektedir) başarılı olamayanların nasıl bir işleme tabi tutulacağı henüz net değildir.Tebliğ ile birlikte sınavların içeriği şu şekilde değişmiştir;

Denetim Lisanslama Sınavı
MADDE 23- (1) Sınav komisyonu Bağımsız Denetim Merkezi tarafından önerilen ve Birlik tarafından onaylanan belirlenen beş üyeden oluşur.(2) Sınav A Grubu dersler; B Grubu dersler ve C Grubu dersler olmak üzere üç aşamalıdır.A Grubu dersler;
-Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartları

-Denetim Güvence Standartları

-İç Denetim Standartları

-İç Kontrol Sistemi

konularını kapsar.B Grubu dersler;
-Türk Ticaret Kanunu (Şirketler ve Denetim Hukuku)

-Denetim Deontolojisi ve Etik Uygulamaları

-Kurumsal Yönetim

konularını kapsar.C Grubu uzmanlık dersler;
-SPK Mevzuatı

-BDDK Mevzuatı

konularını kapsar.A Grubu derslerin sınavlarını tamamlayanlar, B Grubu derslerin sınavlarında da başarılı olmaları halinde ?TÜRMOB Bağımsız Denetçilik Lisansı?nı almaya hak kazanırlar. ?TÜRMOB Bağımsız Denetçilik Lisansını? alan bağımsız denetçiler isterlerse C Grubu derslerinden her biri için açılan özel bağımsız denetçilik sınavına girerek ayrıca ?TÜRMOB Bağımsız Denetim Uzmanlık Lisansı?nı da alabilirler.

(3) Sınavlar öncesi TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından açılan eğitimlere katılmak zorunludur. Bu eğitimler A Grubu dersler için 60 saatten, B Grubu dersler için 45 saatten, C Grubu uzmanlık alanlarının her birisi için 12 saatten az olamaz. Merkez Yönetim Kurulu eğitim saatlerini yüzde elli azaltabilir veya artırabilir.

(4) Sınavlar yazılı olarak düzenlenir. Sınavda başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan (dersten) 100 üzerinden en az 50 puan almak ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Denetim Lisans Belgesi
MADDE 24- (1) Bağımsız denetim sınavında başarılı olanlara TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından ?Bağımsız Denetim Lisans Belgesi? verilir. Bağımsız denetçiler ?Bağımsız Denetim Lisans Belgesi? olmaksızın TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi bünyesindeki bağımsız denetçi kütüğüne kayıt olamazlar.
 
Üyelik
8 Eki 2010
Mesajlar
6
Ynt: 06 kasım 2010 spk bağımsız denetim sınavı hakkında

yukarıdaki uygulamaya göre A ve B gurubu derslerini verdim sadece spk mevzuatı veremedim bu durum karşında bize Bağımsız Denetim Belgesi verme gibi birşey sözkonusu olabilirmi?
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
394
Ynt: 06 kasım 2010 spk bağımsız denetim sınavı hakkında

Merhaba Arkadaşlar

Sermaye piyasasında bağımsız denetim konusunda düzenleme yapma yetkisi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16, 22/d ve 22/e maddeleri uyarınca SPK'ya verilmiş olup, Sermaye Piyasasında bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik 13.12.1987 tarih ve 19663 sayılı Resmi Gazetede yayınlarak yürürlüğe girmiştir.
Daha sonra Seri:X No:16 sayılı Tebliğ yürürlüğe girmiştir. Sonunda da Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları ile uyumlu Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ 12/06/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Şimdi yukarıdaki düzenlemeleri niye saydım? Arkadaşlar görülüyor ki Ülkemizde halka açık şirketlerin borsa şirketlerinin denetimi SPK'ya verilmiştir. Bu gelişmelerden sonra Turmob 01/11/2010 tarihinde Bağımsız Denetim Merkezi Tebliğini çıkarmıştır. Hukukta bir tebliğ ile kanun hükümleri ortadan kaldırmamaktadır Şimdi benim kanaatimce Turmobun yaptığı düzenleme SPK'nın yaptığı düzenlemeleri ortadan kaldırmamaktadır. Şuanda görülen fotograf Halka açık şirketlerin ve borsa şirketlerinin denetiminde yetkili SPK bunun dışında kalan denetimlerde özellikle çıkması düşünülen Yeni Ticaret Kanunu denetiminde ise Turmob'un yetkili olduğudur. Bu tablodan çıkan sonuç halka açık şirketlerin denetimi için verilecek bağımsız denetim belgesini spk vermeye devam edecek Turmob da borsa şirketleri denetimi dışında özellikle yeni ticaret kanunundaki denetçilik için belge verecektir. Meslek örgütü olarak atılan adım olumludur Fakat yukarıda anlattığım üzere bağımsız denetimde birden çok yetki söz konusudur. Yukarıdaki tesbitlere ek olarak banka denetiminde BDDK Sigorta şirketlerinin denetiminde Hazie Müsteşarlığı yetkilidir. Benim bu tablodan çıkardığım sonuç budur
Bu tablodaki parçalanmışlık ancak TBMM'deki Türkiye Denetim Standartları Kurulu yasa tasarasının kanunlaşması ile mümkün görülmektedir.
Farklı görüşler varsa tartışıp doğruyu bulma amacıyla görüş alış verişinde bulunabiliriz
Paylaşım her zaman gereklidir
Saygılarımla
 
Üyelik
10 Kas 2010
Mesajlar
11
Ynt: 06 Kasım 2010 SPK Bağımsız Denetim Sınavı Hakkında

Ben de 6 kasım sınavında kalan tek dersimi vererek belgeyi almaya hak kazandım. Yalnız değilsiniz. Benim önerim 2-3 kişilik gruplar halinde dilekçe vermek. Etkisi daha fazla olur. Kazandığımız hakkı sonuna kadar takip edelim ve ek düzenlemenin biran önce yapılmasını sağlayalım.
 
Üyelik
6 May 2010
Mesajlar
85
Ynt: 06 Kasım 2010 SPK Bağımsız Denetim Sınavı Hakkında

Şu konu bir an evvel netleşse,
Ben ortalam yükseltmeye girmiştim mevzuattan,görünen o ki bir soru ile kaçıracağım.Bu durumda C grubu mu kalıyor girmem gereken,nasıl olacak? Sil baştan olmayacağına göre böyle olur herhalde.
 
Üst