%100 yabancı sermaye ve yabancı ortak

Üyelik
26 Mar 2010
Mesajlar
20
merhabalar ,
%100 yabancı sermaye ve yabancı ortak ile kurululacak bir anonim şirket için kuruluşunda hangi evraklar gereklidir.teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: %100 yabancı sermaye ve yabancı ortak

Alıntıdır

3. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI

Yabancı Sermayeli bir şirketin kuruluşlarını aşağıdaki ana başlıklar altında toplayabiliriz:

? Fizibilite etüdünün hazırlanması, gerekli ön iznin alınması.
? Ana sözleşmenin hazırlanması.
? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na kuruluş için Müracaat edilmesi.
? Ticaret siciline müracaat ve tescil ve ilan işleminin gerçekleşmesi.
? Vergi Dairesine müracaat edilmesi.
? Kanunen kullanılması zorunlu olan defterlerin tasdiki.
? Şirket kuruluş izin belgesinin tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde 5. Maddede belirtilen şekilde bir şirket kurulacak ve şirket kuruluşunun ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Yabancı Ortak sermaye payının (her bir yabancı ortak için 50.000 USD) döviz olarak getirildiğine ve karşılığının şirkete ödendiğine dair Döviz Alım Belgesi ve ilgili banka dekontu veya Döviz hesabında tutulduğuna dair (Yabancı Sermaye Çerçeve kararı hakkında 2 sayılı tebliğin 10.maddesinin b fıkrasında belirtilen bilgileri ihtiva eden) banka dekontu Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü?ne ibraz edilerek belgenin vize ettirilmesi gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı?nın vermiş olduğu izin belgesinde belirtilen 3 aylık sürenin mücbir sebepler dolayısıyla geçmesi halinde tekrar süre uzatımı için müracaat edilir. Süre uzatımı dolayısıyla yapılan müracaatta daha önce alınan izin belgesinin aslı ve bir dilekçe ile başvurulur.


3.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Yapılacak İşlemler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na yapılack başvuruda eklenmesi gereken belgeler aşağıda sunulmuştur:

? Şirket ana sözleşmesi (6 suret eklenmesi gerekir.)
? Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü?nden alınan izin belgesi.
? Yabancı ortağın nakdi sermayesinin Türkiye?ye geldiğine dair Döviz Alım Belgesi (DAB).
? Yabancı ortak sermaye taahhüdünü ayni olarak karşılıyorsa; ayni sermayenin tamamının ülkemize getirilip, tescilinin yapıldığına dair Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü?nün yazısı.
? Kurucu yabancı uyruklu şahıs Türkiye?de yerleşik ise döviz getirmesine gerek bulunmadığına dair Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı?nın yazısı ile oturma izni belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.


İsmmonun arşivinde güzel bir döküman var
 

Benzer konular

Üst