13 Ocak Gurur Günümüz,

Üyelik
28 Eki 2012
Mesajlar
9
Konum
Ankara
13 OCAK GURUR GÜNÜMÜZ, KUTLU OLSUN
Smmm Gökhan DEDE
ASMMMO eski Oda Sekreteri

Değerli meslektaşlarım, 13 Ocak Ankaralı SM ve SMMM’ler için önemli bir gündür. Bu yazıyı okuma zahmetine katlananlar, üç gün sonra 23. kuruluş yıl dönümü kutlanacak olan odamızın tarihi hakkında o günü yaşamamış genç meslektaşlarımız ön bilgileri bulacak, benim gibileriyse birazcık nostalji yapacaksınız. Kim bilir, belki de kimileriniz katılımda bulunacaksınız.
Yazıya, Odamızın kurucu yönetim kurulu başkanı Turan Veldet Velidedeoğlu ile eski Oda başkanımız Mehmet Çelik’i rahmetle anarak başlamak istedim.
Değerli meslektaşlarım,
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine karşın, Türkiye genelinde diğer odaların kurulması ve örgütlenebilmesi epey zaman aldı. Kimi iller bu örgütlenme sürecini çabuklaştırmak anlamında şanslıydı. Bu şanslı illerden birisi, belki de en şanslısı Ankara idi.
Zira, Ankara’da birkaç yıldan bu yana faaliyet gösteren, meslek mensuplarını bünyesinde toplamayı başarmış bir mesleki dernek vardı. İşte bu dernek bugün hâlâ faaliyetine devam eden Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) idi.
Tarihi gelişmelere şöyle bir bakacak olursak, bu Dernek, ASMMMO’nun kuruluş ve örgütlenme sürecini oldukça hızlandırmıştır.
Hatta, 13 Ocak 1990 tarihinde yapılan ASMMMO Müteşebbis Heyet (Kurucu Yönetim Kurulu) seçimlerine damgasını bu Dernek örgütlenmesi vurmuştur, denebilir.
Öyle ki, MMMB Dernek Yönetim Kurulu önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adaylarla seçimlere girildi. Bu dönem Dernek Yönetim Kurulu’nda, 15.04.1989 tarihinde yapılan Genel Kurul’da seçilen Mahir Yalçınkaya, M. Salih Kızar, Zeynel Akkaya, Ali Rıza Kaybaki, Kenan Yurdakul, Sebia Bektaş (Özkoç), Mehmet Koç, Muzaffer Şakar ve Ali Gözen bulunmaktadır.
Nitekim, Geçici Kurul Kararı gereğince 13 Ocak 1990 günü Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) resmen kuruldu.
Hiç şüphesiz, 13 Ocak 1990 ASMMMO açısından tarihi bir gün olmuştur. Çünkü, o güne değin ülkemizde herhangi bir SMMM odası kurulmamıştır.
Bu durumda ASMMMO, Türkiye'de kurulan ilk Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası unvanını da almış oldu.
Oda’nın kuruluşunun ardından sıra ASMMMO Kurucu Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine yani seçimine gelmişti.
Nitekim, Ankara Kocatepe Camisi’nin konferans salonunda ASMMMO’nun kurucu yönetim kurulu (o tarihteki adıyla Müteşebbis Heyet) seçimi yapılması kararlaştırıldı.
Meslek örgütlerinden MMMB Derneği genel kurullarını saymazsak, bu seçim yasal kimlikle yapılan ilk seçimdi. O nedenle, mesleki politikası ve hatta dünya görüşü, inancı ne olursa olsun, o gün tüm meslek mensuplarının heyecanı doruktaydı.
Oluşturulacak yeni meslek örgütüne bakıldığında, insan unsuru konusunda önemli bir sıkıntı yoktu. Çünkü kim seçilirse seçilsin, kuruluşu için yıllardır özlemi çekilen meslek odasını yönetecek iyi niyetli, özverili, hatta çoğu da Dernek örgütlenmesinden gelen yönetim tecrübesi, birikimi ve heyecanı olan meslek mensupları vardı.
Önemli olan insan unsuru olmakla beraber, asıl sorunlardan birisi ve belki de en önemlisi ekonomik sorundu. Ekonomik sorunu kısmen de olsa çözebilmek için üyelerden alınan aidatlar ve harçların yanı sıra, Kocatepe Camii Konferans salonunda yapılan ruhsat dağıtımı sırasında üyelerden alınan bağışlar önemli bir katkı idi. Üyelere ruhsatları teslim edilirken, önceden aldıkları Geçici İzin Belgeleri iade alınarak, o günün koşullarında, o zamanın parasıyla (sondaki sıfırların kaç tane olduğunu tam hatırlayamıyorum ama 35 ve elliyi biliyorum) SMMM’lerden 50.000 TL, SM’lerden ise 35.000 TL bağış isteniyordu. Her üye, istenen bu bağışı yaptıktan sonra Geçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Orhan Morgil’in elinden ruhsatını büyük bir sevinç ve gururla alıyordu.
Seçim heyecanı meslek mensuplarını aylar öncesinden sarmıştı. Bu ilk seçim döneminde ASMMMO’yu yönetmeye talip iki ayrı grup vardı. Bu gruplar Oda kurulmadan önce aynı çatı altında bulunulan MMMBD genel kurullarında da yarışan, genellikle sol kesime mensup meslek mensuplarının oluşturduğu Çağdaş Demokratik Birlik Grubu ve sağ siyasi yapıya mensup meslek mensuplarının oluşturduğu Meslekte Birlik Grubu idiler. (Şimdilik bu kadar, devam edebilir.)

Saygılarımla.
Smmm Gökhan Dede
 
Üst