zirve

145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

Üyelik
18 Haz 2008
Mesajlar
11
merhabalar;

aranıza yeni katıldım, başlıkta geçen tebliğ ve aşagıda verilmiş olan görüşe göre hizmet erbabına verilen aile veya aile-çocuk yardımının g.v.k. karşısındaki durumunu yorumlamanızı ister teşekkür ederim.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI :B.07.1.GIB.0.42/4213-2009 08/07/2005

KONU :


İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


İLGİ : 10.05.2005 tarih ve B050MAH0710001/2320-30189 sayılı yazınız.

Yazınız ekinde yer alan Belediye-İş Sendikasının 08.04.2005 tarih ve 2005/1242 sayılı yazısında; Sendika ile Samsun İlkadım Belediye Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca çalışanlara aile yardımı adı altında yapılacak ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği konusunda duraksamaya düşüldüğü belirtilerek, yapılacak işlemin bildirilmesi istenilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 "inci maddesinde. "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve aynılar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminaiı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..."" hükmü yer almıştır.
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun ücretlerde istisnalarını düzenleyen bölümünde çalışanlara aile yardımı veya benzer adlarla yapılan ödemelerin, Gelir Vergisinden istisna edilmesini düzenleyen bir hükme yer verilmemiştir. Ancak. 657, 926 ve 2914 sayılı Kanunlarda, bu Kanunlara tabi hizmet erbabına ödenen aile yardımlarının vergiden istisna edilmesi hükme bağlanmıştır. Bu istisnanın ne şekilde uygulanacağı 9.3.1985 tarih ve 18689 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 145 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Bu açıklamalara göre. 657. 926 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlara ödenen aile yardımlarının vergiden istisna edilmesi, söz konusu Kanunlar dışında ödenen aile yardımlarının ise ücret kabul edilerek vergiye 'abı tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.


Ünal TAYLAN
Gelir İdaresi Grup Başkanı


Not: Konu başlığı açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanılmamalıdır.
 
Üyelik
18 Haz 2008
Mesajlar
11
Ynt: 145 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

büyük harf için özür dilerim. sayfadan kopyala yapıştır yaptığım için öyle oldu. tekrarı olmayacak.
 

Benzer konular

Üst