15 Milyon $ Kredi Kullananlar TCMB Sistematik Veri Takip Sistemi

Üyelik
6 Mar 2019
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Arkadaşlar ,

Biliyorsunuzki 15.mil$ üzeri kredi kullananlar her geçici verginin verilmesinden itibaren ( 14 ) o ayın son gününe kadar dönemler itibari ile tcmb sistematik risk veri takip sisteminden girip formları dolduracakmış ve bağımsız denetime tabi şirketler TFRS ye uygun olarak. Bu kısa zaman için verilerini TFRS ye uygun olarak hazırlaya bilen oldumu.

Çoğu firma VUK a göre kayıtlarını tutuyor, yıl sonu denetimlerinde bağımsız denetim firmaları gelip mali tablolarını onlar TFRS ye dönüştürüyor.

Şimdi bağımsız denetimcilerin dahi yıl sonu denetimlerinde firmaya 3-4 kişi gelip 1 ay kalarak hazırlaya bildiği verileri biz mükelleflerden geçici veri bitiminden sonra maksimum 15 gün içinde hazırlayabilmemiz ne derece mantıklı.
Geçici vergiyi yetiştirip, rutin ay içi işlemlerimizi yapmaya çalışıp birde TFRS ye uygun olarak tüm verileri oluşturmaya çalışacağız yani başımızı kaşıyacak vakit yok. Bir de biz TFRS ye uygun hale getireceksek raporları denetim firması elemanları gelip neyi yapacaklar, hazır olan verileri kullanıp raporu imzalayacaklar.

Görüşlerinizi bekliyorum, kolay gelsin.


B) YABANCI PARA POZİSYONU BİLGİLERİ Açıklama Formu - II


GENEL B İ L G İ L E R

Açıklama Formu - II
I- YABANCI PARA CİNSİNDEN VARLIKLAR AÇIKLAMALAR
1. Nakit Varlıklar """Nakit Varlıklar"" bölümüne;
İşletmenin Kasa, alınan çekler ve banka hesaplarında bulunan nakit para tutarı ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak yazılacaktır.
"
2. Nakit Benzeri Varlıklar "Nakit Benzeri Varlıklar" bölümüne; İşletmenin yurtiçi (Türkiye'de mukim) ve yurtdışı bankalar ile finans kurumlarında bulunan, vadesi 3 aydan kısa olan yabancı para mevduat ile kredi kartı alacakları ile vadeli mevduat faiz tahakkukları ("Gelir Tahakkukları" hesabında yer alan işletmenin yurtiçi ve yurtdışı vadeli mevduatları nedeni ile bilanço tarihinde hesaplanan yabancı para cinsinden vadeli mevduat faiz tahakkukları), edinilme tarihinde vadesine 3 aydan az kalmış yabancı para menkul kıymetler, ters-repo işlemlerinden alacaklar, likit fonlar ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak yazılacaktır.
3. Finansal Yatırımlar """Finansal Yatırımlar"" bölümüne; nakit ve nakit benzerleri, finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar, ticari ve diğer alacaklar ile özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar ve türev varlıklar dışında kalan varlıklar ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) gösterilecektir. 1-Vadesi 3 aydan uzun olan yabancı para mevduat ile vadeli mevduat faiz tahakkukları , işletmenin döviz cinsinden ve dövize endeksli bono ve tahvilleri, DİBS, Eurobond ve yurtdışı fonları, diğer menkul kıymetleri ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak yazılacaktır.
2- Menkul kıymetlerin aktif bir borsası olması durumunda, menkul kıymetlerin bilanço tarihi itibarıyla borsa değerleriyle taşınması gerekmektedir. Yasal kayıtlarda taşınan değeri ile bilanço tarihi itibariyle borsa değeri arasındaki fark bu kaleme ilave edilerek gösterilecektir.
3- Gelir Tahakkukları hesabında yer alan menkul kıymet faiz tahakkukları dahil edilecektir."
4. Ticari Alacaklar "4.1 ve 4.2 kalemlerinin toplamı görülmelidir.
Bu bölümde ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak;
1- ""Alıcılar"", "" Alacak Senetleri"" ve ""Verilen Sipariş Avansları"", "" Vadeli/Ciro edilen Çekler"" , ""Diğer Ticari Alacaklar"" hesaplarında bulunan, işletmenin ilişkili olan ve olmayan taraflar ile ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan sözleşmeye dayalı alacakları ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
İşletmenin herhangi bir ticari nedene dayanmayan işlemleri nedeniyle ortaya çıkan sözleşmeye dayalı, senetli ve senetsiz alacakları ile ""Verilen depozito ve teminatlar"" ""6. Diğer Alacaklar"" bölümüne yazılacaktır.
2- ""Alacak Senetleri Reeskontu"" hesaplarında bulunan işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan yabancı para cinsinden senetli ve senetsiz alacaklara ilişkin reekontlar dahil edilecektir. Vadesi gelmemiş uzun vadeli senetli ve/veya senetsiz ticari alacakların bilanço tarihinde bügünkü değerlerinin bulunmasını sağlamak üzere, ticari alacak reeskont tutarları hesaplanacaktır. Yabancı para cinsinden işlemlerin reeskont hesaplaması için, senette veya faturada faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa bilanço tarihinde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)/EURO Bankalar Arası Faiz Oranı (EURIBOR) veya ilgili diğer yabancı para reeskont faiz oranı esas alınacaktır. TL cinsinden ticari alacaklar için yasal mali tablolarda hesaplanan reeskontlar bu bölüm altında sunulacaktır.
3- Bu bölüme ""Gelir Tahakkukları"" hesabında yer alan işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan gelir tahakkukları yazılacaktır.
4- İşletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar için ayrılan karşılıklar yazılacaktır.
"
4.1 Yurt İçi Ticari Alacaklar """Yurt İçi Ticari Alacaklar"" bölümüne;
Yurt içinde ilişkili olan ve olmayan taraflardan işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ticari alacakları, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Sadece döviz olarak takip edilen bakiyeler, yani döviz cinsinden tahsil edilecek olanlar veya ödeme günündeki kur ile TL cinsinden tahsil edilecek bakiyeler yabancı para olarak kabul edilecektir."
4.2 Yurt Dışı Ticari Alacaklar """Yurt Dışı Ticari Alacaklar"" bölümüne;
Yurt dışında ilişkili olan ve olmayan taraflardan işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ticari alacakları, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
Sadece döviz olarak takip edilen bakiyeler, yani döviz cinsinden tahsil edilecek olanlar veya ödeme günündeki kur ile TL cinsinden tahsil edilecek bakiyeler yabancı para olarak kabul edilecektir."
5. İlişkili Taraflardan Alacaklar """İlişkili Taraflardan Alacaklar"" bölümüne ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak;
Yurt içinde ve yurt dışında ilişkili taraflardan, işletmenin herhangi bir ticari nedene dayanmayan ve finansal yatırımları dışında kalan işlemleri nedeniyle ortaya çıkan yabancı para cinsinden alacaklar ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
Bu bölüme ""Gelir Tahakkukları"" içerisinde yer alan işletmenin ticari ilişkisi dışında ortaya çıkan ilişkili taraflardan olan alacaklarına ilişkin gelir tahakkukları yazılacaktır. "
6. Diğer Alacaklar """Diğer Alacaklar"" bölümüne;
Yurt içinde ve yurtdışında, ilişkili olmayan taraflardan işletmenin herhangi bir ticari nedene dayanmayan ve finansal yatırımları dışında kalan işlemleri nedeniyle ortaya çıkan yabancı para cinsinden diğer alacakları ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Vadesi gelmemiş uzun vadeli senetli ve senetsiz diğer alacakların bilanço tarihinde bugünkü değerlerinin bulunmasını sağlamak üzere, diğer alacak reeskont tutarları hesaplanmalıdır. Yabancı para cinsinden işlemlerin reeskont hesaplaması için, senette veya faturada faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa bilanço tarihinde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)/EURO Bankalar Arası Faiz Oranı (EURIBOR) ve ilgili diğer yabancı para reeskont faiz oranı esas alınır. "
7. Stoklar " ""Stoklar"" bölümüne;
İşletmelerin doğrudan yerel ve uluslararası piyasalarda işlem gören emtia ve ham maddeleri (petrol, doğalgaz, kömür, altın, gümüş, bakır, alüminyum, demir gibi) bilanço tarihi itibarıyla piyasa değerleri üzerinden kaydedilecektir. "
Türev Varlıklar Türev Varlıklar bölümüne; Para Swap İşlemleri ve Vadeli Döviz İşlemleri (FX Forward/Futures) için nominal taahhüt değerleri; Düz (Vanilya) Döviz Opsiyon İşlemleri için delta ile düzeltilmiş nominal taahhüt değerleri girilecektir. Diğer Türev İşlemlerde ürün yapısı opsiyon olanlar ve opsiyonlar ile yapılandırılmış ürünler için delta ile düzeltilmiş nominal taahhüt değerleri, diğer ürünler için ise nominal tahhüt değerleri girilecektir.

II- YABANCI PARA CİNSİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.1 Krediler "Krediler bölümüne, İşletmenin banka ve finansal kuruluşlardan sağladığı yabancı para kredilerin anapara ve faiz ödemeleri, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
Bu bölüme "" Maliyet Gider Karşılığı"", "" Diğer Borç ve Gider Karşılıkları"" ve ""Gider Tahakkukları"" içerisinde yer alan tüm banka kredileri ve diğer mali borçların faiz tahakkukları eklenecektir.
"
1.1.a.Yurtiçinden Sağlanan "Yurt İçinden Sağlanan Krediler bölümüne; işletmenin Türkiye'de mukim banka ve finansal kuruluşlardan sağladığı yabancı para kredileri ile bu kredilerin anapara taksitleri ve faizleri, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
Gayri nakdi kredi kapsamında olan krediler dahil edilmeyecektir."
1.1.b.Yurtdışından (Doğrudan+Aracılık+Garanti) Yurt Dışından Sağlanan Krediler bölümüne; , işletmenin yabancı (Türkiye'de mukim olmayan) banka ve finansal kuruluşlardan doğrudan, aracılık veya garanti yoluyla sağladığı yabancı para nakdi kredileri ile bu kredilerin anapara taksit ve faizleri, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Gayri nakdi kredi kapsamında olan krediler dahil edilmeyecektir.
1.1.c. Dövize Endeksli Tutarı döviz cinsinden belirlenip, ödemeleri cari döviz kurundan TL karşılığı ile yapılan kredi tutarları ile bu kredilerin anapara taksit ve faizleri ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır.
1.2 Tahvil / Bono / Diğer İhraçlar "Tahvil/Bono/Diğer İhraçlar" bölümüne; işletmenin yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul değerleri ve bunların anapara borç, taksit ve faizleri, ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) varsa karşılık ve faiz tahakkukları ile birlikte yazılacaktır.
1.3 Diğer Finansal Yükümlülükler """Diğer Finansal Yükümlülükler"" bölümüne;
Krediler, ihraç edilen menkul değerler ve türev yükümlülükleri hariç işletmenin diğer yabancı para finansal yükümlülükleri ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. "

2. Ticari Borçlar "2.1 ve 2.2 kalemlerin toplamı görülmelidir.
""Ticari Borçlar"" bölümüne;
Yurt içinde ve yurt dışında ilişkili olan ve olmayan taraflara, işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan sözleşmeye dayalı ""Satıcılar"", ""Vadeli Çekler"", ""Borç Senetleri"", ""Diğer Ticari Borçlar""ı, gider tahakkukları ve borçların reeskontları ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. ""Alınan depozito ve teminatlar"" bu kalem altında değil, ""Diğer Borçlar"" altında gösterilmelidir. 1-Vadesi gelmemiş uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari borçların bilanço tarihinde bugünkü değerlerinin bulunmasını sağlamak üzere, ticari borç reeskont tutarları hesaplanmalıdır. Yabancı para cinsinden işlemlerin reeskont hesaplaması için, senette veya faturada faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa bilanço tarihinde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)/EURO Bankalar Arası Faiz Oranı (EURIBOR) ve ilgili diğer yabancı para reeskont faiz oranı esas alınır.
2- Bu bölüme ""Gider Tahakkukları"" hesabında yer alan işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan gider tahakkukları yazılacaktır.
3- İşletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçlar için ayrılan karşılıklar yazılacaktır.
Sadece döviz olarak takip edilen bakiyeler, yani döviz cinsinden ödenecek olanlar veya ödeme günündeki kur ile TL cinsinden ödenecek bakiyeler yabancı para olarak kabul edilmelidir."
2.1 Yurtiçi Ticari Borçlar """Ticari Borçlar"" bölümüne;
Yurt içinde ilişkili olan ve ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Sadece döviz olarak takip edilen bakiyeler, yani döviz cinsinden ödenecek olanlar veya ödeme günündeki kur ile TL cinsinden ödenecek bakiyeler yabancı para olarak kabul edilmelidir."
2.2 Yurtdışı Ticari Borçlar """Ticari Borçlar"" bölümüne;
Yurt dışında ilişkili taraflara ticari borçlar ile yurt dışında ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar ilgili TMS ve TFRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Sadece döviz olarak takip edilen bakiyeler, yani döviz cinsinden ödenecek olanlar veya ödeme günündeki kur ile TL cinsinden ödenecek bakiyeler yabancı para olarak kabul edilmelidir."
3. İlişkili Taraflara Diğer Borçlar """İlişkili Taraflara Diğer Borçlar"" bölümüne;
Yurt içinde ve yurt dışında ilişkili taraflara , herhangi bir ticari nedene dayanmayan işlemleri nedeniyle olan yabancı para cinsinden borçlar ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır."
4. Diğer Borçlar """Diğer Borçlar"" bölümüne;
Yurtiçinde ve yurtdışında ilişkili olmayan taraflara herhangi bir ticari nedene dayanmayan işlemleri nedeniyle ortaya çıkan borçları ilgili TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) yazılacaktır. Vadesi gelmemiş uzun vadeli senetli ve senetsiz diğer borçların bilanço tarihinde bugünkü değerlerinin bulunmasını sağlamak üzere, diğer borç reeskont tutarları hesaplanmalıdır. Yabancı para cinsinden işlemlerin reeskont hesaplaması için, senette veya faturada faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa bilanço tarihinde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR)/EURO Bankalar Arası Faiz Oranı (EURIBOR) ve ilgili diğer yabancı para reeskont faiz oranı esas alınır. Bilanço tarihi itibari ile hesaplanan diğer borç reeskontlarının döviz ve dövize endeksli değerlerinin toplamı bu bölüm altında gösterilmelidir.
"
Türev Yükümlülükler Türev Yükümlülükler bölümüne; Para Swap İşlemleri ve Vadeli Döviz İşlemleri (FX Forward/Futures) için nominal taahhüt değerleri; Düz (Vanilya) Döviz Opsiyon İşlemleri için delta ile düzeltilmiş nominal taahhüt değerleri girilecektir. Diğer Türev İşlemlerde ürün yapısı opsiyon olanlar ve opsiyonlar ile yapılandırılmış ürünler için delta ile düzeltilmiş nominal taahhüt değerleri, diğer ürünler için ise nominal taahhüt değerleri girilecektir.

III- FAİZ, AMORTİSMAN VE VERGİ ÖNCESİ KAR Bildirim dönemine ait Faiz ve Vergi Öncesi Kâr tutarı TL cinsinden yazılmalıdır. Söz konusu tutar, TFRS ve BOBI FRS kuralları uyarınca hesaplanan dönem kârı/zararı hesabına, vergi, faiz ve amortisman gideri eklemek suretiyle hesaplanacaktır.


IV. Toplam Varlıklar Bildirim dönemine ait TL ve yabancı para toplam varlık tutarı TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak TL cinsinden yazılacaktır.

V.ÖZ KAYNAK Bildirim dönemine ait öz kaynaklar toplamı TFRS ve BOBI FRS kurallarına uygun olarak TL cinsinden yazılacaktır.

VI. NET BORÇ Bildirim dönemine ait TFRS ve BOBI FRS kuralları uyarınca hesaplanan TL ve yabancı para toplam kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerden toplam nakit ve nakit benzeri varlıkların çıkarılması ile TL cinsinden yazılacaktır.


VII. BRÜT KÂR/ZARAR Bildirim dönemine ait TFRS ve BOBI FRS kuralları uyarınca hesaplanan TL ve yabancı para toplam hasılat tutarından satışların maliyeti düşülerek TL cinsinden yazılacaktır.

VIII. DÖNEN VARLIKLAR-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Bildirim dönemine ait TFRS ve BOBI FRS kuralları uyarınca hesaplanan TL ve yabancı para toplam dönen varlıklar tutarından kısa vadeli yükümlülükler düşülerek TL cinsinden yazılacaktır.

XI. KÖİ KREDİLERi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Kapsamında alınan kredilerin anapara ve faiz ödemeleri, ilgili vadesinde (0-3, 3-6, 6-12, 1 yıldan uzun) ve döviz ayrımında yazılacaktır.
C) İHRACAT VE İTHALAT
1) I.a. İlgili Dönemde Yapılan İhracat Bildirim dönemi itibariyle, geçmiş son 0-12 ay içinde, 13-24 ay içinde ve 25-36 aylar içinde tahsilatı gerçekleşen ihracat bedelleri ilgili döviz cinsinden yazılacaktır.
Geçmiş 3 yıla ilişkin veri: SON 12 AY, 24 AY ve 36 AY
2) II.a İlgili Dönemde Yapılan İthalat Bildirim dönemi itibariyle, geçmiş son 0-12 ay içinde, 13-24 ay içinde ve 25-36 aylar içinde ödemesi gerçekleşen ithalat bedelleri ilgili döviz cinsinden yazılacaktır.
Geçmiş 3 yıla ilişkin veri: SON 12 AY, 24 AY ve 36 AY
 
Üst