16 Yaşındaki Bir İşçiyi Nasıl Sigortalı Yapacağız?

Üyelik
5 Eki 2006
Mesajlar
17
mrb
16 yaşında bir işçi aldık bunu nasıl sigortalı yapacağım?kanuna göre 18 yaş altı yasak ama 16 yaşıda hafif işlerde tekstil gibi bir işte çalıştırabilirmiyiz?bunun sigorta primini 531 ytl göstersek sorun çıkarmı?18 yaş altı çalıştırmadan ceza olurmu? :roll:

Not: Forum’da konularınızı doğru kategorilere yazınız. Yanlış kategoride bulunan konular, yöneticiler tarafından konu sahibine haber vermeksizin taşınabilir.

Konu başlıklarını konunun içeriğini ifade edecek şekilde seçmeniz gerekiyor
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
herhangi bir sorun olmaz asgari ücret üzerinden gösterebilirsiniz 1 ay önce ssk'ya böyle bir giriş yaptım ssk olabileceğini söyledi
 
Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
147
sayın gökhan64 arkadaşımın bilgilerine de bir ilave yapayım.
ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI

Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı:

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak on dört yaşını doldurmuş ve İlköğretimi tamamlamış çocuklar, bedensel ve zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde, güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.

Çocuğun gördüğü ş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, Onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

On sekiz yaşını doldurmamış çocuk veya genç işçiler bakımından yasak olan işler ile on beş yaşını tamamlamış ancak on sekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, On dört yaşını bitirmiş İlk öğretimi tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz.

Ancak 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8 ve haftada 40 saate kadar arttırılabilir.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir.

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıdaki 1. fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.

ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN RAPOR

14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın SSK. Sağlık Ocağı, hükümet veya belediye hekimlerince muayene ettirilerek, işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar 6 ayda bir defa doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur.

Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın SSK. Hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur.

Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

YASAĞA RAĞMEN ÇALIŞTIRMA

....Yaşı veya kadın oluşu gibi sebeplerle herhangi bir işte çalışması yasak bulunan işçinin yasağa rağmen çalıştırılmış olması halinde, işçi sayılacağına ve bundan dolayı işçi sigortaları kanununun işçilere tanıdığı haklardan istifade edeceğine ....... şeklindeki karar, Yargıtay kararı olup, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre de Çocukların haftada 10 saatlik teorik eğitime devamlarının sağlanması ile hem çırak devlet tarafından sigorta ettirilecek hem yukarıda yazılı olan işverene yönelik cezai yükümlülük ortadan kalkacaktır.
 
Üst