18-19 Kasım 2006 Temel Hukuk Soruları ve Cevapları

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
19
SORU 1:HUKUKUN UYGULANMASI DEDİĞİMİZ ZAMAN HANGİ BAKIMDAN UYGULANMASINDAN SÖZ EDİYOR OLABİLİRİZ ? SAYINIZ.HUKUKUN "ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASIN" DA YORUM NE DEMEKTİR.İKİ CÜMLE İLE AÇIKLAYINIZ.KAÇ TÜRLÜ YORUM VARDIR ? SAYINIZ.


SORU 2 : SÖZLEŞME "AKİT" NE DEMEKTİR ? BİR CÜMLE İLE TANIMLAYINIZ.BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞME NE ZAMAN TAMAM OLUR?BİR CÜMLE İLE AÇIKLAYINIZ.SÖZLEŞMEDE , İRADE VE BEYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUK HALLERİNİ YAZINIZ.


SORU 3 : "ÇEK" KAVRAMINI TANIMLAYINIZ.ÇEKİN TARAFLARINI SADECE YAZINIZ.

CEVAPLAR :

CEVAP 1 : Hukukun ,

1)Nitelik Bakımından
2)Yer Bakımından
3)Zaman Bakımından
4)Anlam Bakımından uygulanmasından söz edilebilir.

medeni kanunun birinci maddesi kanun , lafzile ve ruhile temas ettiği bütün meselelerde meridir demektedir.yani hakim kanun maddesini uygularken maddenin sadece lafzını (sözünü) değil aynı zamanda ruhunuda gözönünde bulunduracak , bir başka deyişle maddenin sözünü özüyle değerlendirecektir.

Üç türlü yorumdan söz edilebilir.

1)sözel Yorum
2)Tarihsel Yorum
3)Amaçsal Yorum.

CEVAP 2 : iKİ TARAFIN KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN İRADE AÇIKLAMALARIYLA MAYDANA GELEN HUKUKİ İŞLEME SÖZLEŞME DENİR.

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İKİ TARAFIN KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN SURETTE RIZALARININ BEYAN ETTİKLERİ AN SÖZLEŞME TAMAM OLUR.

SÖZLEŞMEDE İRADA İLE BAYAN ARASINDAKİ UYUMSUZLUK HALLERİ :

1)MUVAZA (DANIŞIKLILIK)
2)İRADE FESADE HALLERİ (HATA,HİLE,KORKUTMA)
CEVAP 3 :
III. ÇEK

Poliçe bir kredi aracı olduğu halde, çek bir ödeme aracıdır. Bu nedenle çekin, muhatap tarafından kabulü söz konusu olmaz. Keşidecinin, muhatap nezdinde bir provizyonu olması gerekir.

Çek de poliçe gibi çifte yetki veren bir havaledir. Çekte de üç kişi vardır:

- Keşideci (çeki düzenleyen kimse),

- Muhatap (çeki ödeyecek olan kimse. Bu, bir banka veya özel finans kurumudur),

- Lehdar (çek kendisine ödenecek kimse).

Çek bir ödeme aracı olduğu için, derhal ödenmesi gerekir. Çekte, vade yoktur, Buna karşılık çekler için öngörülmüş bulunan ibraz süreleri vardır (TK m.707,708).

Çek bir ödeme aracı olduğu için, damga resmine tabi tutulmamıştır.
 

Benzer konular

Üst