2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

Üyelik
6 Şub 2007
Mesajlar
21
Konum
İZMİR
arkadaşlar,
bir mükellefe vergi dairesi 2006/1-3 döneminde hesaplanarak ödenmeyen kurum geçici verginin 2006/4-6 döneminden mahsup edilmesi nedeniyle vergi ziyaı cezası kesmiş ve
2006/1-3 döneminde fazla hesaplanan geçici vergi için de düzeltme fişi düzenleyerek ihbarname ve düzeltme fişini tebliğ etmiş.
mükellef 1.dönemdeki geçici vergiyi ödememişti. bizde ödenip ödenmediğine bakmaksızın 2.dönemde hesaplanan geçici vergiden 1.dönemdeki geçici vergiyi mahsup etmiştik. aynı konu ile karlışaşan başka arkadaşlar varmı? nasıl bir yol izlediniz? vergi dairesi dava konusu yapın diyor. Teşekkürler
Arkadaşlar asıl sebebi belirtmeyi unuttum. biliyorsunuz 1.dönemde %30 ikinci dönemde %20 geçici vergi hesaplamıştık.Vergi dairesinin gerekçesi "2006/1-3.döneminde %30 hesaplanarak ödenmeyen geçicic verginin %10 nun terkini gerekir." şeklinde 5520 s.k. geçici 1.madde
İlgilenen herkese teşekkür ederim
ancak, sanırım herkes genel anlamda uygulamayı yazmış, benim bahsettiğim sorun 5520 s.k. geçici 1.maddesinin 11 numaralı bendi, yani 2006'da yürülüğe girdiği için durum önceki yıllardaki uygulamalardan ve geçici vergiyle ilgili genel durumdan farklı. durumu geçici 1.madde uyarınca değerlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: 2006/1.dönemde ödenmeyen geçici vergi

Yazınızdan anladığım kadarıyla Vergi Dairesi haklı gözüküyor. Pişmanlıkla ödeyebilirsiniz.

Acaba anlayamadığım bir husus mu var diye düşünüyorum. Davayı hangi gerekçeyle açacağınızı merak ettim.
 

sim

Üyelik
19 Ocak 2007
Mesajlar
13
Ynt: 2006/1.dönemde ödenmeyen geçici vergi

2006-1. dönem hesaplanan geçici vergi (ödensin veya ödenmesin) 2. dönem önceki aylar hesaplanan geçici vergi bölümüne yazılır ki son 3 aylık kardan dolayı hesaplanan geçici vergi ortaya çıksın. sayın butterfly benimde kafama takılıdı şimdi. 4 dönemde de geçici vergiyi tahakkuk ettirip ödenmeyenleri kurumlar vergisinden mahsup etmiyecez şeklinde biliyorum. yanlışmı acaba ???
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

Sn. Aysdln,

Olay, yukarıda belirttiğiniz gibi ise, V.Dairesi hata yapmış görünüyor.

Uygulama dayanağını, tekniğini aşağıdaki açıklamadan almaktadır bilgilerinize,


Gelirler.gov.tr adresinde Beyanname örnekleri kısmında "Geçici Vergi beyannamesi" nin arka kısmı şöyledir:

AÇIKLAMALAR
1) 7 ve 10 numaralı satırlara mükellefin durumuna göre 3, 6, 9 veya 12 aylık ticari kazanç, serbest meslek kazancı toplam tutarı yazılacaktır.
2) 15 numaralı satıra yazılacak olan mahsup edilecek geçmiş yıl zararları, aynı yıla ait geçici vergi beyannamelerinin tamamında yer alacaktır.
3) 26 numaralı satıra mükelleflerce gelir vergisi tarifesinin ilk dilimine uygulanan oran esas alınarak hesaplanacak geçici vergi tutarı yazılacaktır.
4) 27 numaralı satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı yazılacaktır.
5) 29 numaralı satıra aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile aynı yıl içinde önceki dönemlerde yapılan ancak mahsup edilemeyen tevkifat tutarları toplamı yazılacaktır.
6) Muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen gelir tablosunda yer alan "Dönem Kar veya Zararı" ile vergi kanunlarına göre hesaplanarak geçici vergi beyannamesinin 7 numaralı satırına yazılan ticari kar veya zararı arasında farklılık bulunması halinde, farklılığın nedeni gelir tablosunun altında belirtilecektir.
7) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu beyannameye, geçici vergisinin ilgili olduğu dönem sonu itibarıyla çıkaracakları gelir tablosunu; işletme defteri tutan mükellefler, beyannamenin ilgili olduğu dönemin son günü itibarıyla çıkaracakları işletme hesabı özetini; serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler ise beyannamenin ilgili olduğu dönemin son günü itibarıyla çıkaracakları serbest meslek kazanç bildirimini ekleyeceklerdir.
8) 4325 sayılı Kanun kapsamında vergi indiriminden yararlanacak olan mükellefler, "4325 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARA AİT GEÇİCİ VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM" i doldurarak beyannameye ekleyeceklerdir.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

Yani, geçici vergide, önceki döneme ilişkin vergi ödemesi varsa, illa ödenmişse bir sonraki dönemde düşülür diye birşey yok.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

“Kurum Geçici vergi beyannamesi” arkası Açıklamada şöyle:

AÇIKLAMALAR
1) 7 numaralı satıra mükellefin 3, 6, 9 veya 12 aylık dönem kar veya zararı yazılacaktır.
2) 14 numaralı satıra yazılacak olan mahsup edilecek geçmiş yıl zararları, aynı yıla ait geçici vergi beyannamelerinin tamamında yer alacaktır.
3) 24 numaralı satıra kurumlar vergisi oranı esas alınarak hesaplanacak geçici vergi tutarı yazılacaktır.
4) 27 numaralı satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı yazılacaktır. Ancak, 25 numaralı "4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirilecek Geçici Vergi" satırına yazılacak bir tutar bulunması halinde, 27 numaralı satıra, aynı yıl içinde önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan 26 numaları "İndirim Sonrası Hesaplanan Geçici Vergi" satırında yer alan tutarlardan en yüksek olanı yazılacaktır.
5) 29 numaralı satıra aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile aynı yıl içinde önceki dönemlerde yapılan ancak mahsup edilemeyen tevkifat tutarları toplamı yazılacaktır.
6) Muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen gelir tablosunda yer alan "Dönem Kar veya Zararı" ile vergi kanunlarına göre hesaplanarak geçici vergi beyannamesinin 7 numaralı satırına yazılan ticari kar veya zararı arasında farklılık bulunması halinde, farklılığın nedeni gelir tablosunun altında belirtilecektir.
7) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu beyannameye, geçici vergisinin ilgili olduğu dönem sonu itibarıyla çıkaracakları gelir tablosunu; işletme defteri tutan mükellefler, beyannamenin ilgili olduğu dönemin son günü itibarıyla çıkaracakları işletme hesabı özetini; serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler ise beyannamenin ilgili olduğu dönemin son günü itibarıyla çıkaracakları serbest meslek kazanç bildirimini ekleyeceklerdir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: 2006/1.dönemde ödenmeyen geçici vergi

sim ' Alıntı:
2006-1. dönem hesaplanan geçici vergi (ödensin veya ödenmesin) 2. dönem önceki aylar hesaplanan geçici vergi bölümüne yazılır ki son 3 aylık kardan dolayı hesaplanan geçici vergi ortaya çıksın. sayın butterfly benimde kafama takılıdı şimdi. 4 dönemde de geçici vergiyi tahakkuk ettirip ödenmeyenleri kurumlar vergisinden mahsup etmiyecez şeklinde biliyorum. yanlışmı acaba ???

Kesinlikle doğru biliyorsunuz.

217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yukarıda yer verilen açıklamalar ayrıntılı olarak yer almıştır. Ayrıca geçici vergi uygulamasının düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde de “… Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir ….” denilmek suretiyle, mahsupta fiilen ödeme şartı Kanun maddesine de derc edilmiş.

Beyannamelerin arkasında yazan doldurma prespektüsü ödenmiş kabul etmektedir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

Gürbüz AÇIKBAŞ ' Alıntı:
Sn. Aysdln,

Olay, yukarıda belirttiğiniz gibi ise, V.Dairesi hata yapmış görünüyor.

Uygulama dayanağını, tekniğini aşağıdaki açıklamadan almaktadır bilgilerinize,

Vergi dairesi hata yapmamış sanırım.

Üçer aylık kazançlar üzerinden tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilmemesi dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarlarının vergi dairelerince terkin edilmesi gerekiyor.

Öte yandan terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar gecikme zammı uygulanacağı da tabiidir.

Ve vergi dairesinin vergi ziyaı burdan kaynaklanıyor. Ancak vergi ziyaı cezasına itiraz edip bu tutara sadece gecikme zammı uygulanacak diye itiraz edebilirsiniz.

Kaldıki

Söz konusu tutarı pişmanlık ile ödemeyi kabul ederseniz zaten vergi ziyaı alınmayacağı için itiraza da gerek kalmaz. Sadece pişmanlık hükümleri çerçevesinde 15 içinde filan ....ödemeniz gerekir.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

aysdln ' Alıntı:
..........................................
..........................................
..........................................
Arkadaşlar asıl sebebi belirtmeyi unuttum. biliyorsunuz 1.dönemde %30 ikinci dönemde %20 geçici vergi hesaplamıştık.Vergi dairesinin gerekçesi "2006/1-3.döneminde %30 hesaplanarak ödenmeyen geçicic verginin %10 nun terkini gerekir." şeklinde 5520 s.k. geçici 1.madde
İlgilenen herkese teşekkür ederim
ancak, sanırım herkes genel anlamda uygulamayı yazmış, benim bahsettiğim sorun 5520 s.k. geçici 1.maddesinin 11 numaralı bendi, yani 2006'da yürülüğe girdiği için durum önceki yıllardaki uygulamalardan ve geçici vergiyle ilgili genel durumdan farklı. durumu geçici 1.madde uyarınca değerlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler

En üstteki mesajınıza, bu bölümü sonra eklemeyipte, daha önce yazsaydınız (bizde hataya düşmezdik), cevaplarda farklı gelebilirdi...

5520 sa. Kanun'un geç yayınlanması nedeniyle, Geçici 1. maddenin 11. bendine ihtiyaç duydular, ancak, maalesef mahsup için, 2006/I. dönem geçici verginin yatmış olması şartını koymuşlar.

Yalnız burada birde şöyle bir durum var; 2006/I. dönem geçici vergi tutarı sonradan yattımı? ne zaman yattı? halen borç olarak duruyormu?

Eğer bu mahsubu 2006/II. dönemden sonrada sürdürmüşseniz, bu arada ortada ödeme halen yoksa, bakarsınız Daire, uygulamasını 2006/III. ve 2006/IV. dönemede yapabilir. Dikkat...
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: 2006/ 1. Dönemde Ödenmeyen Geçici Vergi

geçici 1. 11. paragraf sizi bağlamazki.

Ödememmişsinizki vergiyi. Gecikmeyi isterler her durumda. Yukarıda yazdıklarım geçerli.

Ama sanırım sanırım siz yavuz muhasebeciyi oynayıp gecikme zammının anaparası % 30'dan değil %20 den hesaplanmalı diyorsunuz. :))
 
Üst