zirve

2006 Gelir Vergisi oranlarındaki değişiklik hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
Merhabalar,

08.04.2006 tarihinde yeni gelir vergisi oranları resmi gazetede yayınlanmıştır. Mart ayı bordrosu bu oranlara göremi düzenlenecek. Mart ayından önceki aylarda hesapladığımız gelir vergileri bu oranlara göre düzeltilecekmi?

Teşekkürler
 
Üyelik
11 Eki 2005
Mesajlar
40
GEÇİCİ MADDE 70.- 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan Gelir Vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri Gelir Vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyannameyle beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca Damga Vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
 
Üst