2016 İnceleme İle Değişen Devir Kdv Sonucu Nisan 18 Dönemi Kdv Yargı Ve Ceza

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,113
Konum
istanbul
2016 yılında vergi incelemesine girdik
2016 ile ilgili Müfettiş kdv ve v.ziyaı cezası kesti ve ayrıca 2016 yılı kdv devri değişti
Kdv devri değiştiği için vergi dairesi nisan 2018 dönemine 5.500 tl kdv ve 5.500 tl vergi ziyaı cezası kesti
Bu kdv ve v.ziyaı için 7143 ile ilgili indirim veya başka hangi yollarla indirim alabiliriz
Not: inceleme mart 18 de başladı ve 20 temmuz 18 de bitti
Teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

SMMM.01

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
159
Konum
ADANA
2016 yılında vergi incelemesine girdik
2016 ile ilgili Müfettiş kdv ve v.ziyaı cezası kesti ve ayrıca 2016 yılı kdv devri değişti
Kdv devri değiştiği için vergi dairesi nisan 2018 dönemine 5.500 tl kdv ve 5.500 tl vergi ziyaı cezası kesti
Bu kdv ve v.ziyaı için 7143 ile ilgili indirim veya başka hangi yollarla indirim alabiliriz
Not: inceleme mart 18 de başladı ve 20 temmuz 18 de bitti
Teşekkürler

A- KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANILDIĞI HÂLDE BU TARİHE KADAR TAMAMLANAMAMIŞ OLAN VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ
7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan ancak tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükmünden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, bu işlemler sonucunda düzenlenen ve Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih hariç) sonra tebliğ edilen ihbarnameler üzerine mükelleflerin bu fıkralardan yararlanma taleplerini maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde vergi dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.
1- Başvuru Süresi ve Şekli
7143 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (Ek:4/A) ile başvurmaları gerekmektedir.
Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde tebliğ edilen ihbarnameler için özel bir başvuru süresi düzenlenmiş ve 4 üncü maddenin birinci ila yedinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde, bu sürenin otuz günden az kalmış olması halinde otuz gün içinde, başvuruda bulunmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, Kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden (bu tarih hariç) 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tebliğ edilen ihbarnameler için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuruda bulunmaları, ihbarnamenin tebliğ tarihi (bu tarih hariç) ila 31 Temmuz 2018 tarihi (bu tarih dâhil) arasındaki sürenin 30 günden az kalmış olması halinde ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Üst