zirve

29 Yaş Altı Vergi Kanunu İle İlgili Bir Sorum Olacak

Üyelik
7 Şub 2018
Mesajlar
12
Konum
Kocaeli
27 yasindayim ve ilk defa vergi mükellefi oldum home ofis olarak actik bu vergi indirimi kisaca nasil oluyor benim yillik 15 20 bin tl arasi gelirim oluyor
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
29 Yaşını doldurana kadar yararlanabilirsiniz.

6663 sayılı Gelir Vergisinde değişiklik yapan kanunun 1. maddesine istinaden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen mükerrer 20. maddesi uyarınca Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti yönünden kayıt olan ve Vergi kaydını açtığı tarih itibariyle 29 yaşını doldurmamış olan tam mükellefiyete sahip gerçek kişilerin, Ticari faaliyete başladıkları takvim yılından başlamak üzere üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 lirasına kadar olan kısmı, için gelir vergisinden istisna olacaklarıdır. Yani kişi kazandığı paranın 75.000 Lirası için vergi ödemeyecek. Üzerindeki kazançlar için vergi ödeyecektir.

[h=3]2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir ?[/h][h=3]1 ) İşe Başlama Bildiriminin Zamanında Yapılmış Olması Gerekir[/h]213 Sayılı Vergi Usul kanuna göre işe başlayan mükellefler işe başladığı tarihten itibaren on gün içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine işe başlama bildirimini yapmak zorundadırlar. Bu süreyi kaçıran genç girişimciler bu istisnadan faydalanamazlar.
[h=4]2) Kendi işinin Başında bilfiil bulunması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi Gerekmektedir[/h]İstisnadan Yararlanacaklar ya işin başında bulunacaklar. yada sevk organizasyon işlerini kendileri yaomak zorundadır.
[h=4]3) Genç girişimcinin tam mükellefiyete sahip olması gerçek kişi olması Gerekir[/h][h=4]4) Kazanç İstisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması Gerekir[/h]10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
[h=4]5) Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.[/h][h=4]6) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir.[/h][h=4]7) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devam ettirilmesi hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması halinde istisnadan yararlanabilir.[/h]2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası. Genç girişimciler mevcut bir işletmeyi ve mesleki faaliyeti devir almaları halinde istisnadan faydalanabilirler Faydalanabilmeleri için devir alınan iş yerinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir. Konuyla ilgili örnek verecek olursak. İstisna şartlarını taşıyan Genç Girişimci 10/02/2016 tarihinden sonra ki bir tarihte babasına ait bir işyerini devir alıyorsa. Babası 1.derece akrabası olması nedeniyle genç girişimci devir aldığı iş yeri için istisnadan faydalanamayacaktır.

Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devir alınması halinde, devir alan eş veya çocuklar istisnadan faydalanmaya ilişkin şartları taşımaları kaydıyla üç vergilendirme dönemi boyunca istisnadan faydalanabilirler.
[h=3]İstisnadan Kaç Yıl Yararlanılabilir ?[/h]2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası. Genç girişimciler kazanç İstisnasından, şartlarını sağladıktan sonra. Ticari faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimci istisnadan faydalanabilecektir.
[h=3]İstisnadan Hangi Mükellefler Yararlanabilir İstisna Tutarı Ne Kadardır ?[/h]2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası. Genç girişimciler kazanç İstisnasından, Tam mükellefler yararlanabilir. Genç girişimcilerin vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri ticari, zirai ve Serbest meslek kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
[h=3]Kazanç İstisnası Beyannamelerde Nasıl Göstereceklerdir ?[/h]2017 Genç Girişimcilere 75.000 TL Kazanç İstisnası. Genç girişimci kazanç istisnasından yararlanan mükellefler tarafından gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan miktar yazılacak. Bu kazanç istisnasından yararlanan mükellefler beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda da ticari, zirari ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek.
Kazanç istisnasından yararlanan ticari kazanç ile serbest meslek erbapları İstisna tutarları Geçici vergi beyannamelerinde de göstermeleri gerekir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Bunun uygulamasını yapmadım ancak, anladığım kadarı ile yıllık gelir vergi beyannamesinde istisnalar bölümünden kazançtan 75.000,00 TL istisna düşülerek uygulanıyordur. Tebliğini detaylı incelemek gerekir.
 
Üst