turkcell

4/b Sigortalılarının Beyan Yönteminde Yeni Değişiklikler

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
25.11.2008 Şevket TEZEL [email protected]

5510 sayılı Kanun sonucu 4/b sigortalılarının (Bağ-Kur?luların) ödedikleri prime esas basamak sistemi kalkmıştı. 1 Ekim 2008?den itibaren asgari ücretle asgari ücretin 6,5 katı arasında kendilerinin beyan edeceği matrah üzerinden prim ödemeye başlayacaklardı.

Beyan etmek üzere giden oldu, gitmeyen oldu ancak uygulama henüz başlamışken beyan hususunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) kapsamında değişiklik yapıldı.

SSİY?de 21.11.2008 tarihli RG?de yayımlanan değişiklik sonucu;

4/b sigortalılarının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınacak ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılacak.
Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkacak.
Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya aylık kazanç beyanları 16 yaşından büyükler için tespit olunan geçerli aylık asgari ücretin altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, bahse konu asgari ücret olacak.

Sigortalının, sigortalılığının başladığı ay içinde iş kazasına uğraması veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğinin başlaması hâlinde, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğin başladığı tarihten önce beyanda bulunmamış ise, sigortalılığının başladığı ayda yapacağı beyanı; ödeyeceği prim yönünden izleyen aydan başlanılarak dikkate alınacak.

Buna karşın iş kazası veya meslek hastalığı hâlinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirin hesabında aynı veya emsal sigortalının günlük kazancı esas alınacak.

4/b?linin primi için sınırlar

4/b sigortalısı işveren yine çalıştırdığı 4/a sigortalılarının prime esas kazançlarından en yükseğinden daha düşük prime esas kazanç beyanı yapamayacak.

4/b sigortalısı olmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi tehlike sınıf ve derecesi en yüksek olan işyeri üzerinden hesaplanacak.

Aynı ay içinde faaliyetini sonlandırıp yine aynı ay içinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi, son faaliyet konusu işine göre hesaplanacak ve ödenecek.

1 Ekim?den Önceden Kalan 4/b?liler

SSİY?de yapılan değişiklikle tarımsal faaliyetleri dolayısıyla 4/b sigortalısı olanlar hariç olmak üzere 1 Ekim 2008?den önce kayıt ve tescili yapılmış 4/b sigortalılarının prime esas kazançlarını beyan etmemeleri durumunda, ödeyecekleri aylık primler, beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınmaya devam edilecek. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde, beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılacak.

Yani önceki yazılarımızdaki uyarılarımızı dikkate alan 4/b sigortalıları zaten prime esas kazançlarını beyan edip, basamak sistemine göre hesaplanmasını sağladıklarından 1 Ekim 2008 sonrasına devredilen aylık primleri değil beyan ettikleri kazançlar üzerinden prim ödeme hakkına kavuşmuşlardı. Bu süre içinde beyanda bulunmayanlarsa, 1 Ekim 2008-31.12.2008 arasındaki süredeki primleri 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanacak primleri değil basamak sistemine göre belirlenmiş eski primleri ödeyecekler.

Sosyal güvenlikte bilinçlenme ve aydınlanmanın temelleri atıldı

Sn.Ali TEZEL?in öncülüğünde ve Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle sosyal güvenlik müşavirliği sertifika programı başladı. Başvuru koşulları için bilgi www.bilgi.edu.tr de ve 212 444 0 428 nolu telefondan yararlanabilirsiniz.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Hasan CÖMERT/MUĞLA ? 28.04.1960 doğumlu, 15.04.1988 ilk sigortalılık girişli, 1988-1993 arasında SSK?lı, 1999-2005 arasında 7 yıl Bağ-Kur?lu, 2006 yılı başından beri SSK?lı olan bir sigortalı olarak 01.10.2008?den itibaren isteğe bağlı prim ödeyerek değil çalışmaya başlayıp aktif 4/a sigortalısı olarak en az 7 ay prim öderseniz 50 yaşınızı dolduracağınız 28.04.2010 tarihinde emekli olabilirsiniz. Eğer Ekim 2008 ayı isteğe bağlı primini ödemişseniz bu defa 8 ay çalışan 4/a sigortalısı olarak prim ödemeniz gerekir. En az 16 aylık bir askerlik süreniz varsa 49 yaşında da emekli olabilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst