zirve

4. Dönem Geçici Vergide 3. Döneme Göre Karın Azalması

greatviper

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Mar 2014
Mesajlar
103
Konum
Antalya
Merhaba,

2017-3. geçici vergi döneminde kar çıkmış , 2017-4. geçici vergi döneminde de kar çıkmış fakat kar azalmıştır.

2017-3. dönem geçici vergi

Ticari kar : 100.000
KKEG : 15.000
Geçmiş yıl zararları : 50.000
Geçici vergi matrahı : 65.000
Hesaplanan geçici vergi :13.000
Mahsup edilen tevkifat : 3.000
Ödenen geçici vergi : 10.000


2017-4. dönem geçici vergi

Ticari kar : 70.000
KKEG : 20.000
Geçmiş yıl zararları : 50.000
Geçici vergi matrahı : 40.000
Hesaplanan geçici vergi : 8.000
4.dönem tevkifat kesintisi : 1.000 (yalnızca 4. dönemdeki ödenen)
İade gereken g.vergi: 6.000


Muhasebe kayıtları:

--31.12.2017--
691 (B) ... 8.000
370 (A) ... 8.000
---------------------------------------
--31.12.2017--
690 (B) ... 70.000
691 (A) ... 8.000
692 (A) ... 62.000
---------------------------------------
--31.12.217--
692 (B) ...62.000
590 (A) ... 62.000
----------------------------------------
--31.12.2017--
371 (B) ...8.000
193 (A) ... 8.000 (14.000 bakiye vardı.)
----------------------------------------
--31.12.2017--
136 (B) ... 6.000
193(A) ... 6.000
----------------------------------------
--25.04.2018-- kurumlar vergisi
370 (B)... 8.000
371 (A) 8.000
----------------------------------------

Yaptığımız kayıt doğru mudur?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,268
Konum
Manisa
Kişi GV mükellefi ise artan oran yüzünden KV mükellefi ise oran yükseldiğinden karşılık hesabında daha yüksek rakam olması gerekir. (691/370)
 

greatviper

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Mar 2014
Mesajlar
103
Konum
Antalya
Sayın üyeler,
Ben rakamları temsili yazdım.Aslında rakamlar yüksek.Vergi dairesinden alacağımızda 121.000 Tl civarı.
Sadece kafa karıştırmamak adına küçük rakamlar yazdım.Kurumlar vergisi mükellefiyiz.
Ayrıca sayın merkür demek istediğinizi tam anlayamadım.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,593
Konum
İstanbul
%22 'lik oran 2018-2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri içindir.2017 kurumlar beyanında dikkate alınacak oran yine %20'dir.

23 Aralık 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30279
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 14)
MADDE 16 Aynı Tebliğin 36. Geçici Hükümler başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.
36.8. 5520 sayılı Kanuna 7061 sayılı Kanunun 91 inci maddesiyle eklenen geçici 10 uncu madde hükmü aşağıdaki gibidir.
Geçici Madde 10 (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.
(2) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir.
Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir.
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,593
Konum
İstanbul
Doğru.
Ancak anladığım kadarıyla bu 6.000 alacağı mahsup isterken, 2.000 lirasını ödenen geçici vergilerden yani 1B talepli ,4.000 lirasını kesinti yoluyla ödenen vergilerden yani 1A talepli dilekçelerle talep etmelisiniz.Yine de yanlış bilgilendirme yapmak istemem.Ama sanıyorum böyle olacak.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın greatviper,

Kurumlar vergisi beyannamenizde ödenen vergiler nedeniyle doğacak alacağınızı, kurumlar tahakkukunun kesinleşmesi sonrasındaki bir yıl içinde önce başka vergilerinize mahsup talebinde bulunacaksınız. Mahsup talebiyle alacaklarınızı ödedikten sonra bu süre zarfında tamamını eritemezseniz o zaman iade talebinde bulunabilirsiniz.
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Doğru.
Ancak anladığım kadarıyla bu 6.000 alacağı mahsup isterken, 2.000 lirasını ödenen geçici vergilerden yani 1B talepli ,4.000 lirasını kesinti yoluyla ödenen vergilerden yani 1A talepli dilekçelerle talep etmelisiniz.Yine de yanlış bilgilendirme yapmak istemem.Ama sanıyorum böyle olacak.

Günaydın Tahsin Bey,

İade alacağı; yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler ve ödenen geçici vergi toplamından oluşuyor olsa da, iade tutarını beyanname otomatik olarak iadesi gereken geçici vergi satırına atıyor ve iade talebini 1B olarak yapabiliyorsunuz.Biz iadelerimizin bir kısmını bu şekilde aldık sonra memur değişti, yeni memur yanlış olmuş bunlar dedi işlemleri hala neticelendiremedik.Neticelendiğinde paylaşırım.

İyi çalışmalar,
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Sayın greatviper,

Kurumlar vergisi beyannamenizde ödenen vergiler nedeniyle doğacak alacağınızı, kurumlar tahakkukunun kesinleşmesi sonrasındaki bir yıl içinde önce başka vergilerinize mahsup talebinde bulunacaksınız. Mahsup talebiyle alacaklarınızı ödedikten sonra bu süre zarfında tamamını eritemezseniz o zaman iade talebinde bulunabilirsiniz.

Ben bu 1 yıl mevzusunu anlayamadım,bu bir yıl herhangi bir şekilde hak kaybına neden oluyor mu?Benim bir firmanın 2014 yılından alacağı var mahsup yoluyla tüketemedik.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Ben bu 1 yıl mevzusunu anlayamadım,bu bir yıl herhangi bir şekilde hak kaybına neden oluyor mu?Benim bir firmanın 2014 yılından alacağı var mahsup yoluyla tüketemedik.

Sayın Zeynep Elif,

Evet bir yıl içinde mahsup talebinde bulunmazsanız zaman aşımına uğruyor, bu başvurma süresi, Kurumlar vergisi beyannamesini verip alacağın kesinleşmesiyle, mahsup talebi tüm vergiler için yapılabilir, mahsup talebinden sonra işlemler devam eder.
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Sayın Zeynep Elif,

Evet bir yıl içinde mahsup talebinde bulunmazsanız zaman aşımına uğruyor, bu başvurma süresi, Kurumlar vergisi beyannamesini verip alacağın kesinleşmesiyle, mahsup talebi tüm vergiler için yapılabilir, mahsup talebinden sonra işlemler devam eder.

Aşağıdaki paragraftan lehime bir şey umabilir miyim:)

b) Nakden İade

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın Zeynep Elif,

Gelir Vergisi Yasası mükerrer 120. madde;

......
Bir önceki takvim yılında (4444 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 1.1.2000) altışar aylık(8) (2000/1514 sayılı BKK ile üçer aylık. Yürürlük; 01.01.2001)(9) dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.
.......


Bu uygulamada alacağın kesinleşmesi KV beyannamesine bağlı ve süre buna göre hesaplanıyor.
 

greatviper

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Mar 2014
Mesajlar
103
Konum
Antalya
Sayın greatviper,

Kurumlar vergisi beyannamenizde ödenen vergiler nedeniyle doğacak alacağınızı, kurumlar tahakkukunun kesinleşmesi sonrasındaki bir yıl içinde önce başka vergilerinize mahsup talebinde bulunacaksınız. Mahsup talebiyle alacaklarınızı ödedikten sonra bu süre zarfında tamamını eritemezseniz o zaman iade talebinde bulunabilirsiniz.

Sayın Kevork,
Mahsup talebinde bulunmak için genel kurul kararı almamız gerekli miydi?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ben bir yıl geçtikten sonrada iade talebinde bulundum, mahsup yapabildim, sorun çıkmıyor. Oradaki 1 yıl mevzu, vergi dairesi size yazı yazıyor, iade alacağınız var, bunu mahsup veya nakit talep edin diye, eğer bu yazının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra iade almaya kalkarsanız işte o zaman alamıyorsunuz.

Daha önceden bu yazılardan geldi bana, ona göre hareket edip aldık. Yazı gelmediği sürece 1 yıllık süreniz başlamamış oluyor, bilginize.

Ancak kısa zamanda da almak gerekir, çok bekletmemek gerekir, vergi dairelerindeki uygulamaların farklılığını düşünecek olursak, haklılığınızı izah edene kadar, göbeğiniz çatlar, vazgeçersiniz almaktan.
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Mahsup veya nakit iade talebinde bulunmadan önce GEKSİS'e giriş yapmak gerekiyor.Bir yıl içinde buraya giriş yaptıkan sonra sorun olmayacağını düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Günaydın Tahsin Bey,

İade alacağı; yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler ve ödenen geçici vergi toplamından oluşuyor olsa da, iade tutarını beyanname otomatik olarak iadesi gereken geçici vergi satırına atıyor ve iade talebini 1B olarak yapabiliyorsunuz.Biz iadelerimizin bir kısmını bu şekilde aldık sonra memur değişti, yeni memur yanlış olmuş bunlar dedi işlemleri hala neticelendiremedik.Neticelendiğinde paylaşırım.

İyi çalışmalar,

Sayın Tahsin Kurt,

İşlemler neticelendi, tamamını 1B ile aldık.
 
Üst