4857 düzenlenen çeşitli form örnekleri

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
24
İŞ AVANSI/SEYAHAT DÖNÜŞÜ AVANS KAPATMA FORMU
Adı Soyadı
Bölüm Adı
Avansın Alındığı Tarih
Alınan Avans Miktarı
Masraf Toplamı
Kalan
Tanzim Tarihi
İmza
SIRA NO. HARCAMANIN CİNSİ BELGETARİHİ BELGENUMARASI TUTARI


TOPLAM
ONAY
Birim Müdürü Muhasebe/Finans Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel MüdürİŞ İSTEK FORMU

ADI SOYADI :.......................................................................................
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :............................................. / ......... / ..............
VATANDAŞLIK NO :.......................................................................................
NUFUS CÜZDAN NO :.......................................................................................
VERGİ KİMLİK NO :......................................................................................
SSK SİCİL NO :......................................................................................
DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA
GEÇEN HİZMET VARSA SİCİL/SANDIK NO :................................................................
TELEFON NO :.EV.:..............................CEP:........................................
VARSA EHLİYET NO :......................................
VARSA SENDİKA NO :......................................
ADRESİ :...................................................................................................
.................................................................................................................................................................
BOYUNUZ (.......................) KİLONUZ (.........................) KAN GURUBU (.......................)
MEDENİ DURUMU :........................................................................
EĞİTİM DURUMU :........................................................................
KATILDIĞINIZ EĞİTİM/KURSLAR:.................................................................................................
İŞ TECRÜBESİ BİLGİLERİ (İşyeri ünvanı,göreviniz,ayrılma tarihiniz)
1-

2-

3-

4-
ÖNCEKİ İŞYERİ ÜNVANI :.......................................................................
DAHA ÖNCE YAPTIĞI İŞ :.......................................................................
ÖNCEKİ İŞTEN AYRILIŞ NEDENİ :..............................................................................

REFERANSLARINIZ :.............................................................................

GECE SAATLERİNDE ÇALIŞABIİRMİSİNİZ? ................................................................
GEREKTİĞİNDE FAZLA MESAİ YAPARMISINIZ?.........................................................
BAYRAM VE TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞABİLİRMİSİNİZ?.......................................
SEYEHAT ENGELİNİZ VAR MI?........................................................................................
HALEN ÇALIŞIYORSANIZ AYRILMAK İSTEME NEDENİNİZ ?..................................
.................................................................................................................................................

Yukarıda yanıtlanan hususların gerçeğe uygun olduğunu,yanıltıcı bilgi vermem halinde her türlu
sorumluluğu kabul ettiğimi herhangi bir ihbar ve tazminata gerek kalmaksızın işime son verileceğini
ve bundan dolayı herhangi bir takip,talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında
beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul
ve beyan ederim. ........./........./.........
İMZA

EĞİTİM İSTEK VE İHTİYAÇ FORMU


İŞYERİNİN

Unvanı
Faaliyet konusu
Telefon no
Yetkili kişi
Adresi

İşyeri ( ) Kamu ( ) Özel
Katılımcı sayısı :............


TALEP EDİLEN EĞİTİM KONULARI
1-
2-
3-

Eğitim için belirlenen tarih:...../...../....

Eğitim ihtiyacı ( ) Önceden eğitim verildi ( ) Hiç eğitim görmediÇALIŞMA ÇİZELGESİARACIN PLAKA NUMARASI:..........................................

ARAÇTA GÖREVLİ PERSONELLER:
1-
2-
3-

ÇALIŞMA DÖNEMİ :..........................................

ÇALIŞMA SÜRESİ :.........................................

ARA DİNLENMESİ :..........................................

HAFTA TATİLİ :..........................................

İŞİN BAŞLAMA TARİHİ :........./......../..........

İŞİN BİTİM TARİHİ :........../......../.........

POSTALARIN SAYISI :.............................

POSTALARIN ÇALIŞMA SÜRESİ:................................

ARACIN GÜZERGAHI :..........................................
İŞVEREN PERSONEL
ADI SOYADI ADI SOYADIGÖREVLENDİRME VE HARCIRAH FORMU

…………………… ŞİRKETİ
MUHASEBE/MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

200…. yılının ……… ayına ait gündelik, haberleşme, konaklama ve yol giderlerinin tahakkuku yapılmış …………….-TL ayrıntısını gösteren hakediş cetveli ekte sunulmuştur.
Ekler :
1) … Adet Görev Belgesi Adı Soyadı
2) … Adet Konaklama Faturası İmza-Tarih
3) .... Adet Otobüs/Uçak/Tren/Feribot/Diğer Bileti
4) ……………...

Adı Soyadı
Departmanı/Görevi
Avansın Alındığı Tarih
Alınan Avans Miktarı
Masraf Toplamı
Kalan
Düzenlenme Tarihi

Görev Yeri Görev Tarihi Harcırah Ulaşım Giderleri Haberleşme ve Konaklama Toplam
Başlangıç Bitiş Gün Gündelik
../../… ../../...
../../… ../../...
../../… ../../...
../../… ../../...
../../… ../../...
../../… ../../...
TOPLAM
ONAY
Birim Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebe/Mali İşler Müdürü Genel Müdür
Tarih
İmza


İŞ GEREKLERİ FORMU
İŞİN ADI :Santral Hizmetleri çalışanı
BÖLÜMÜ :
BAĞLI OLUNAN YÖNETİCİ:
YETENEK FAKTÖRLERİ :
-Cinsiyet : Bayan olması tercih nedenidir.
-Eğitim : Lise ve dengi okul mezunu olması yeterlidir.
-Deneyim : En az bir yıl deneyim aranır.
-İletişim : İş ile ilgili bilgileri en kısa ve özlü biçimde sözlü
veya yazılı sunabilme yeteneği gerekir.Düzenli not
tutabilmeli,dağınık olmamalı.
-Fiziksel gerekler :Büro işleri için gerekli olan işleve sahip olmalı.
(oturma,yürüme,ayakta durma,yazma,konuşma)
-Düşünsel gerekler :Giyimine özen gösteren,bakımlı,şirket kültürüne
ters düşmeyen bir görünümü olmalı,az ve öz
konuşmalı,diksiyonu ve ses tonu rahatlatıcı ve
etkili olmalı.İş ile ilgili bilgileri toplayabilme
yöntemlerini kullanabilme.İşler üzerinde analiz
ve sentez yapabilme ve işin özünü ortaya
koyabilme becerisine sahip olmalıdır.İşin
niteliği dağınık çalışmama,düzenli ve zamanında
not almayı gerektirir.İşin içeriğinde gizlilik
prensipleri bulunabilir.
-Çalışma şartları :Çalışma saatleri ...... , ........ arasıdır.
Ara dinlenmesi ....... ,......... arasıdır
Hafta tatili...........................günüdür.
Çalışması bir yıl dolduğunda ücretli izin kullanır.

MESLEK HASTALIĞI / İŞ KAZASI FORMU

Dosya no :.....................
İşyeri sicil no :......................................................................
İşkolu kodu :.....................................................................
İşyeri risk gurubu :......................................................................
İşyeri Adresi :......................................................................
.......................................................................
ÇALIŞANIN
Adı Soyadı :........................................................................
SSK sicil no :........................................................................
Doğum tarihi ve yeri :......../......./........ ...........................................
Cinsiyeti :..........................
Çalıştığı bölüm :.........................................................................
Yaptığı işi :.........................................................................
Çalışma süresi :..........................
Meslek öyküsü :..........................................................................
...........................................................................

MESLEK HASTALIĞININ
Meslek hastalığı tanısı :.........................................................................
Tanı konulma tarihi :....../......./..........
Meslek hastalığının oluşma nedeni:.........................................................................
.................................................................................................................................
İş görmezlik durumu ve süresi :.........................................................................
Sağlık tesislerinde yatma süresi :.........................................................................

İŞ KAZASININ
İş kazasının oluşma tarihi ve saati :...../....../....... , ..............
İş kazasının oluşma nedeni ve şekli:...........................................................................
...................................................... ............................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kaza sonucu oluşan tahribat :..............................................................................
....................................................................................................................................
İş görmezlik durumu ve süresi :..............................................................................
Sağlık tesislerinde yatma süresi :..............................................................................

SONUÇ :


İŞYERİ HEKİMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ TANIM FORMUİŞİN ADI :Santral Hizmetleri
BAĞLI OLDUĞU
YÖNETİM BİRİMİ :
İŞİN ÖZETİ :İşyerinde mevcut bulunan telefon santral sistemlerini kullanmak ve bu amaçla notlar ve kayıtlar tutmak.İşin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan iş öncesi hazırlıklar,işin yapılması amacıyla basit bilgisayar kullanımı.

İŞ GÖREVLERİ :
-İşletmenin telefon görüşmelerini idare etmek,
-Arayan kişileri aranan görevliye zamanında yönlendirmek,
-Eğer görüştürme mümkün olmuyorsa aranan kişiye saati ve arama notu ile birlikte mümkün olan en hızlı ve etkin biçimde bildirmek,
-İşletmeye gelen konuk ve kişileri karşılamak,ilgililere bildirmek,
-İşletmeye gelen evrakları ve giden evrakları ilgili deftere kaydetmek,
-Gelen evraklar ve talimatları ilgili defterlere kaydetmek,
-İşletme ile ilgili kurum ve kuruluşlar,çalışan personel ve ortaklar ile müşteri ve satıcılara ilişkin bilgi,telefon,faks,e-mail adreslerini düzenli bir şekilde tutmak ve değişiklikleri zamanında kaydetmek,
-Santral ile ilgili arızaları en kısa sürede ilgili kuruluşlara haber vermek,
-İletişim araçlarının gereksiz kullanımını önlemek ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak,
-Bu görev tanımında olmasa bile işin muhtevasına dahil olup,görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapılmalarından kaçınılamaz.
-Çalışma yerini düzenli ve temiz tutmak,
-Diğer çalışanlarla yapılması gerekli işbirliğini yapmak,
ÇALIŞMA KOŞULLARI :
-Çoğunlukla santral odasında oturarak çalışır.
-İşlerle ilgili bilgi toplamak amacıyla gittiği yer işyeri büro alanıdır.
-Çalışma saatleri....... , .............. arasındadır.
-Ara dinlenmesi ....... , ............. arasındadır.
-Hafta tatili .......................günüdür.

BÖLÜM YÖNETİCİSİ TARİH:..../...../......

İZİN DÖNÜŞ FORMU........../......./.........Sayı :..........
Adı Soyadı :.................................................
İşyeri no :...........
T.C Kimlik no :.................................................
Bölümü :.................................................
Görevi :.................................................
İzin cinsi :.................................................
İzine ayrılış tarihi :....../........./.......
İzinin bitim tarihi :....../........./........
İşe başlama tarihi :......./......../.......
Yol izni talebi :Yoktur./......gün verilmiştir.
İzin süresini geçirmişse sebebi :...................................................
......................................................................................................


Adı geçen belirtilen tarihte işine başlamıştır.

Bölüm SorumlusuİZİN PUSULASI


.............................ŞTİ.


Sigortalının
Adı Soyadı Bölümü
T.C Kimlik no Görevi

İzin türü ( )Ücretli ( ) Ücretsiz
( )Mazeret ( ) Yıllık izin

İşe giriş tarihi :..../...../...... İzne hak kazandığı tarih:..../...../....
İzne başlama tarihi :..../...../...... İzin bitiş tarihi :..../...../....
İşbaşı tarihi :...../...../...... Kullanılacak izin süresi :
İznin ait olduğu yıl :
İzinde bulunacağı
Adres Telefon no:İzne çıkması uygundur / değildir.....................Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü


............... dönemine ait yıllık ücretli iznimi kullandım.
Adı Soyadı-İmza
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMU
İşçinin İşverenin
Adı-Soyadı : Unvanı :
SSK Sicil No : İşyeri Sicil No :
İşe Giriş Tarihi : ../../........ Adresi :
İşten Ayrılış Tarihi : ../../........
Tazminata esas toplam kıdemi: ...Yıl...Ay...Gün
Tazminata esas toplam gün: ... Gün

Ödemeler/Brüt ÖdemeninŞekli ÖdemeninŞekli Bir Günlük Tutarı
Çıplak Ücret Aylık ÷ 30
İkramiye Yıllık ÷ 365
Yemek Bedeli Aylık İş Günü Aylık ÷ İş GünüYem B.
Yakacak Yardımı Yıllık ÷365
Yol Parası Aylık İş Günü Aylık ÷ İş GünüYol P.
Erzak Yıllık ÷365
Diğer...................
Diğer...................
Günlük Tutar Toplamı (A)
Tazminata Esas Aylık Tutar=30*(A) Günlük Tutar Toplamı =) (B)
Tazminata Esas Günlük Ücret = Tazminata Esas Aylık Tutar ÷ 365=) (C)
İHBAR SÜRESİ :
( ) Verilmiştir : … ../…../…...... - ..../..../….....
( ) Verilmemiştir: ...x 7 = .....Gün x Bir Günlük Tutar (A) =.............................TL KIDEM TAZMİNATI :
…Yıl için =) Tazminata Esas Yıl * Tazminata Esas Aylık Tutar (B)= ………….. TL
…Gün için =) Tazminata Esas Gün * Tazminata Esas Günlük Tutar (C)= +………….. TL

KIDEM TAZMİNATI TOPLAMI=..………….. TL

KESİNTİLER İHBAR TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI
Matrah
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
NET TAZMİNAT
Ödenecek Toplam Tazminat Tutarı...............................TL’dir.
Hazırlayan İnsan Kaynakları Müdürü Genel Müdür
../../20..-İmza ../../20..-İmza ../../20..-İmza
NOT : İbraname alındıktan sonra ödenecektir.

……….. ŞİRKETİ
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER ÜCRET BİLGİLERİ
ADI SOYADI : ÜCRET :
SİGORTA SİCİL NO : İKRAMİYE :
İŞE GİRİŞ TARİHİ : ÇOCUK YARDIMI :
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ : YEMEK YARDIMI :
ÇALIŞMA SÜRESİ (GÜN) : ULAŞIM YARDIMI :
İŞYERİ ADRESİ : YAKACAK YARDIMI :
SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI : TOPLAM BRÜT ÜCRET :

KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI
TOPLAM TUTAR : TOPLAM TUTAR :
GELİR VERGİSİ (-) : GELİR VERGİSİ (-) :
DAMGA VERGİSİ (-) : DAMGA VERGİSİ (-) :
ÖDENECEK TUTAR : ÖDENECEK TUTAR :

DİĞER ALACAKLARI
ÖDEME TÜRÜ İLGİLİ AY GÜN / SAAT SAYISI TUTARI
MAAŞ :
MESAİ (SAAT) :
İZİN :
DİĞER :
AVANS KESİNTİLERİ :
TOPLAM :
İŞTEN AYRILIŞ SEBEBİ : YAPILACAK TOPLAM ÖDEME :


SENELİK İZİN FORMU

........./....../.......
Adı Soyadı :

İşyeri sicil no :

İşe giriş Tarihi :

Çalıştığı bölüm :

Görevi :

İzine hak kazandığı tarih :........./......./......

İzin kıdemi :

İzne başlama tarihi :......../......../......

İzin gün sayısı :

İznin bitiş tarihi :......../........./......

Yol izni isteği :

İzni nerede geçireceği :

Telefon no :

İşe başlama tarihi :........../......./......

Çalışanın imzasıONAYLAR


Bölüm şefi İşveren vekili
ÜCRET KESME FORMU

İŞYERİNİN
Unvanı :.................................................................................
ÇSGB Bölge no :............................................
SSK Sicil no :............................................
Telefon no :............................................
Adresi :.................................................................................
..................................................................................
İŞÇİNİN
Adı Soyadı :.............................................
T.C kimlik no :..............................................
SSK Sicil no :..............................................
Telefon no :..............................................
Adresi :..................................................................................
...................................................................................
ÜCRET KESME
Brüt ücreti :..............................................
Aykırı davranış :..................................................................................
Verilen ceza :...............................................


......../......./........ Tarihinde tespit edilen yukarıda belirtilen davranışınız İş sözleşmesinin
..........maddesine aykırılık teşkil ettiğinden aynı sözleşmenin ekli cetveline göre .................
gündeliğiniz ceza olarak kesilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim....../....../......

YETKİLİ İMZALAR


Bir nüshasını elden aldım.
İŞÇİ

ÜCRET VE POZİSYON DEĞİŞİKLİK FORMU

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
İşe giriş tarihi
Bölümü
Yaptığı işD E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R

ÖNCEKİ DURUM SONRAKİ DURUM
-------------------------- ---------------------------
Bölümü :

Yaptığı işi :

Brüt ücreti :AÇIKLAMA:...........................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................


....../...../...... Tarihinde ilgili işçinin bölümü/yaptığı işi/B.ücreti yeniden düzenlenmiş olup,
...../...../....... tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
DEPARTMAN PERSONEL MUHASEBE
Onay
İŞVEREN veya vekiliÜCRETSİZ İZİN FORMU
İŞÇİNİN
İşyeri no :........................................
Adı Soyadı :.........................................
S.S.K sicil no :..........................................
T.C Kimlik no :..........................................
İşe giriş tarihi :....../........./...........
Çalıştığı Bölüm :.........................................
Görevi :.........................................
İZNİN
Başladığı saat :....................... Bittiği saat:.......................
Başladığı tarih :......./....../........ Bittiği tarih:....../......./.......
İşe başlanacak tarih ve saat:.........................................
İzin nedeni :....................................................................................


İZİN İSTEYEN TARİH BÖLÜM SORUMLUSU
BÖLÜM AMİRİ


ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ FORMUİZİN İSTEYENİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Çalıştığı bölüm
AdresiSAYI :........ TARİH:...../...../.....
KONU :Ücretsiz izin talebiniz hakkında.
İLGİ :..../...../......tarihli dilekçeniz.


Doğum nedeniyle 4857 Sayılı İş Yasasının 74.maddesi uyarınca ...../...../...... tarihinden itibaren 6 ay süreyle ücretsiz izin talebiniz incelendi.
...../...../...... , ....../...../...... tarihleri arasında 6 ay süre ile ücretsiz izin kullanmanız uygun görüldü.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İŞVEREN veya vekili
Kaşe-imza


YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU EK-1
(4 nüsha doldurulacaktır)
A.İŞVEREN / KURUM / KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER
1. Adı / Unvanı:
2. Türkiye’deki Merkez Adresi:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
3. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon ve e-posta adresi : -----------------------------------------------------------------
4. Yabancının İkamet Ettiği Adres : (Bu bilgi il ve ilçe bazında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca getirilen bildirim yükümlüğü kapsamında, Bakanlığa bildirilecektir. Daha sonra adres değişikliği olması durumunda, Bakanlık ayrıca bilgilendirilecektir. )
5. Çalışacağı Yerin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (22/09/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Kararname uyarınca):
Düzey III !__! Düzey II !__! Düzey I !__!
6. Sermaye Yapısı : Yerli Sermayeli !__! Yabancı Sermayeli !__!
7. Şirket Türü : 1-Adi Ortaklık !__! 2-Kollektif Şirket !__!
3-Limited Şirket !__! 4-Anonim Şirket !__!
5-Diğer, Belirtiniz ................................
8. Fiili İştigal Konusu :
9. İşyeri SSK Tescil Numarası :
10. Vergi Dairesi ve Nosu :
11. Kuruluş Tarihi :
12. Kayıtlı Sermayesi (TL) :
13. Ödenmiş Sermayesi (TL) :
14. Son Yıl Cirosu (TL) :
15. Son Yıl İhracatı (ABD Doları) :
16. Kuruluşta Halen Çalışan Toplam Türk Personelin; (Ek liste verilebilir.)
Sayısı Mesleği Görevi
............... .................. ...................
............... .................. ...................
............... .................. ...................
17. Kuruluşta Halen Çalışan Yabancı Personelin; (Ek liste verilebilir.)
Adı / Soyadı Uyruğu Mesleği Görevi Çalışma İzni
Aldığı Kuruluş / Tarih-sayı
..................... ............... ................ .............. ....................................
B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
1. YABANCI PERSONELİN
- Pasaport No :
- Adı ve Soyadı :
- Baba Adı :
- Ana Adı :
- Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, ay, yıl) :
- Uyruğu : __ __ __ __ __
- Cinsiyeti : K !__! E !__!
- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__! Boşanmış !__! Eşi ölmüş !__!
- Evli ise, Eşinin Uyruğu : __ __ __ __ __
- Çocuk : Var !__! Yok !__!
- Çocuk Varsa Sayısı : K !__! E !__!
- Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Varsa Sayısı :
Çocuk : K !__! E !__!
Yaşlı : K !__! E !__!
Özürlü : K !__! E !__!
2. İLGİLİ ŞAHIS DAHA ÖNCE İZİN ALMIŞ İSE
- İzni Veren Merci :
- İzin Yazısı Tarih-Sayı :
- İznin Geçerlilik Süresi :
( Başlangıç ve Bitiş Tarihi )
3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER (Sondan itibaren üçünü yazınız)
İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:

İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:

İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:
4. TAHSİL DURUMU
- Son Mezun Olduğu Okul ( Adı / Yeri ) :
- İhtisas Konusu:
5. İKAMETGAH ADRESİ
- Yurt içi :
- Yurt dışı:
6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE
Bulunduğu Yer (ler) :
- Tarihleri :
- Sebepleri :

7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ
KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
( Adı - Soyadı / Adres / Telefon numaraları / e-posta adresi )
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ
İş :......................................................
Meslek :......................................................
9. ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULAN SÜRE
10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt)
(Ücret mutlaka yazılacaktır)
C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ

YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ .../.../...


İŞVEREN KURUM / KURULUŞ SORUMLUSU YABANCI PERSONEL
(Yetkilinin Adı–Soyadı-Unvanı/Şirket Kaşesi ve İmza) (Adı-Soyadı ve İmza)


NOT: Form ekinde belirtilen, yabancıdan ve yabancı personel istihdam edecek kuruluştan istenilen belgelerin tümü forma eklenecektir.


FORMUN DOLDURULMASINDA UYULACAK ESASLAR


1- Yabancı Personel Başvuru Formları, 4 adet olmak üzere hazırlanacak ve formların her biri Türkçe olarak, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurulacaktır. Her bir form, istihdam edilecek personelin son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını ve formların tamamı Yabancı Personelin ve işverenin orijinal imzasını içerecektir. (Fotokopi olan imzalar kabul edilmeyecektir.)

2- Yabancı Personel ya da firmaya uymayan şıklar için mutlaka açıklayıcı not düşülecektir.

3- Form doldurulduktan sonra, ilgili yönetmelik ve ekinde belirtilen belgeler (Noter onaylı ve Türkçe tercümeli) eklenerek müracaat edilecektir.

YETKİNLİK GELİŞTİRME VE EĞİTİM FORMU


EĞİTİME KATILAN PERSONELİN

Adı Soyadı
Bölümü
Görevi
Sicil No
İŞYERİNİN
Adresi
Unvanı
EĞİTİMİN
Tarihi ......./........./ 200.. - ........../........./ 200..
Süresi ....... saat
EĞİTİM KONULARI
£ İşe uyum / Tanıtım ve iş başı eğitimi
£ Genel güvenlik kuralları / 3 T ilkesi: Temizlik, Tertip, Takip
£ Makine, tezgah ve cihazlar›n güvenli kullanımı / Tehlike ve riskler / Bakım ve ayar..............................................................................
£ Kişisel koruyucular
£ Sivil Savunma / Yangın tatbikat› / Alarm ve tahliye
£ Genel sağlık kuralları / İlk yardım

EĞİTİMCİLER

Görevi Adı Soyadı İmzası
SONUÇ
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
paylaşılan bilginin gücü

sn recep bey verdiğiniz formların çıktılarını aldım çok yararlı dosyalar bizimle paylaştıgınız için teşekkürler ben işyerimize sistemli personel birimi kurmak istiyorum bununla ilgili iş akışı diğer türlü talimat yönetmelikler olması gereken sistem hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim sizden yararlanabileceğim kaynak site ve dökümanları mail adresime yollarsanız sevinirim

saygılarımla
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
paylaşılan bilginin gücü

sn recep bey verdiğiniz formların çıktılarını aldım çok yararlı dosyalar bizimle paylaştıgınız için teşekkürler ben işyerimize sistemli personel birimi kurmak istiyorum bununla ilgili iş akışı diğer türlü talimat yönetmelikler olması gereken sistem hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim sizden yararlanabileceğim kaynak site ve dökümanları mail adresime yollarsanız sevinirim

[email protected]

saygılarımla
 

Benzer konular

Üst