5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?

Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
88
Arkadaşlar biliyorsunuz ki VUK'nun 344/3 üncü maddesi vergi ziyaına 359.ncu madde yazılı fiillerle sebebiyet verilirse vergi ziyaı cezası 3 kat uygulanıyor ve uzlaşma kapsamına da girmiyordu.

8 şubat 2008 tarihli 26781 sayılı Resmi gazete ile
5728 sayılı Temel Ceza KAnunu değişikli ile ne değişti ?
vergi kaçakçısı 3 kat ceza yemiyor ve uzlaşmaya gidilebiliyormu ? 3 kat ceza 1 kata mı indi ?Vergi Ziyaı Cezası

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 344
Kapsam
(5728 sayılı Kanunun 275 inci maddesiyle birleştirilen fıkralar) 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.(**)

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.(*)

(4444 sayılı Kanunun 14/B-1 maddesiyle yürürlükten kaldırılan fıkra. Yürürlük; 14.08.1999)(**)


(*) Madde 344 _ (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle değişen madde) Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene aittir.
Aşağıda yazılı hallerden herhangi biri ile vergi ziyaına sebep olunması halinde kastın varlığı kabul edilir.
1. (4108 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen bent) Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya kısmen başka defter ve kağıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izlemek.
2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak.
3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak.
4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak.
5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak.
6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.)


(**) (5728 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişemeden önceki şekli) (4369 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, madde başlığı ile birlikte değişen madde Yürürlük: 01.01.1999) Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.

(5479 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere değişen fıkra. Yürürlük; 08.04.2006.) Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.(***)
 
Üyelik
19 Eki 2009
Mesajlar
47
Konum
Kayseri
Ynt: 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?

Hayır. 3 kat ceza uygulaması ve uzlaşma kapsamında olmaması aynen devam ediyor. düzenleme ile VUK ile T.Ceza Kanunu arasında uyum sağlandı. en önemli değişklik burada.
 
Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
88
Ynt: 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?

tesekkur ederım cevabınız için
biraz açabilirmisiniz ?
 
Üyelik
19 Eki 2009
Mesajlar
47
Konum
Kayseri
Ynt: 5728 sayılı yasayı yorumlarmısınız ?

1-)5728 Sayılı Yasa ile ceza alt sınırı 6 aydan önce bir yıla daha sonra da (5904 sayılı yasa ile) 18 aya çıkartıldı. ve ceza üst sınırı da 5 yıla çıkartıldı. Buna göre;

359/a-1 ve 359/a-2 deki filler için hapis cezası 18 ay - 3 yıl
359/b ve 359/c maddelerindeki fiiller için hapis cezası 3 yıl - 5 yıl

2-) 5728 sayılı Kanunla değişmeden önceki 359/a hkmünde erteleme hükmü vardı ve bu hüküm kaldırıldı.

3-) 5728 sayılı Kanunla değişmeden önceki 359/b hkmünde "ağır hapis" cezası vardı. yeni ceza kanununda ağır hapis cezası müeyyidesi olmadığından ceza kanununa uyumlu olarak ağır hapis cezası hükmü de değiştirildi. ve sadece hapis cezası getirildi.
 
Üst