zirve

6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Maliye Bakanlığından:
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
TASLAĞI
(Seri No: 6)Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla değişiklikler yapılmıştır.21. ?15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı? başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır. Kesilen vergiler, avans kâr payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Avans kâr payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kâr dağıtım kararı uyarınca dağıtılan kârdan mahsup edildiği tarihte gerçekleşecektir. Şu kadar ki; bu süre, ilgili hesap dönemine ilişkin beyannamenin verildiği hesap döneminin sonunu geçemeyecektir.

Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır.

Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır. Aynı husus, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin bitiminde zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük olması halinde de geçerlidir. Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflerin, dağıtılabilecek avans kâr payı tutarlarını, devam eden işlerin gerçekleşen maliyet ve hakedişleri arasındaki müspet farktan, kesinti suretiyle ödenen vergiler, varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı ile kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın yarısı üzerinden hesaplamaları gerekmekte olup bu hesaplamanın yapılması için ayrıca bir bilanço düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.?

www.ozmconsultancy.com
Kooperatif danışmanlığı
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Aslında bu avans kar payı dağıtımı meselesi 1 Seri Nolu KVK Genel Tebliğinde de vardı, ancak o zaman TTK buna izin vermiyordu. Sonra Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği tebliğin bu bölümünün iptali için Danıştaya başvurdu, Danıştay 4. Dairesi, 18.10.2007 tarih ve 2007/2364 Esas No.lu kararında Maliye Bakanlığının yetkisini aşması gerekçesiyle iptal kararı verdi.

Şu anda durum farklı, Yeni Türk Ticaret Kanunun 509/3'üncü maddesine göre mümkün görünüyor, Maliye Bakanlığı da bu yeni duruma uyumlu olarak 6 Seri Nolu Genel Tebliğ taslağını yayınladı.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,934
Konum
ADANA
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

YTTK'daki, ortakların şirketten keyfi olarak para çekme yasağının değişmeyeceği bu tebliğle daha net ortaya çıktı. Ancak avans kar payı olarak çekilebilecek, bunun için de ana sözleşmelerin avans kar payı dağıtılabilmesine uygun hale getirilmesi gerekecek.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Değerli Üstadlar

Yeni ttk çıkmadan kurumlar vergisi 6 seri numaralı tebliğe istinaden avans kar dağıtılabilir mi ?

Teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Sayın Ant Z daha önceki mesajımda da belirttiğim üzere Maliye Bakanlığının yayınladığı bir genel tebliğ ile Türk Ticaret Kanunun konusuna giren bir alanda düzenleme yapılamaz, zaten Danıştay'ın iptal kararında da bu sonuca varılmış.

Bu nedenle avans kar payı dağıtımı yapabilmek için yeni TTK'nın yürürlüğe girmesini beklememiz lazım.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Neler sorulmuş diye forumda geziyordum ve bu soruyu gördüm.

Halka açık şirketler yönünden dava idare lehine sonuçlanırken halka kapalı şirketler yönünden avans kar payı dağıtımı yapılamayacağına karar verildi. zira, SPK mevzuatı halka açık şirketler yönünden avans kar payı dağıtımına izin veriyor.

Dolayısıyla, halka açık bir şirket söz konusu ise avans kar payı dağıtım yapabilirsiniz.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

Yeni TTK 1/7 de yürürlükte
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Ynt: 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü

TTK'nın yürürlük tarihinden önceki dönemlerde de halka açık şirketler avans kar dağıtımı yapabiliyorlardı.
 
Üst