6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Merhaba,

6111 sayılı Yasa ile 4447 Sayılı Yasa?ya eklenen Geçici 10. madde ile getirilen teşvik uygulaması
Teşvikle beraber, prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının tamamı(brüt ücretin en az %19,5?luk işveren payı) karşılanacak ve ayrıca 5510 Sayılı Kanunda belirtilen % 5? lik indirimden de faydalanacaklardır.

KANUNUN AMACI
1-İşverenleri vasıflı eleman çalıştırmaya teşvik etmek
2-İş-kur? a kayıtlı elemanları işe almayı teşvik etmek
3-Çalışanların meslek edinmelerini teşvik etmek, meslekleri doğrultusunda çalışmaya yönlendirmek
4-Kadın ve genç erkek işçi (18-29 yaş arası) çalıştımayı teşvik etmek.

TEŞVİKTEN YARARLANMADA GENEL ŞARTLAR
1-İşe alınan sigortalının, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde sigortalı olarak çalışmaması gerekir (E-bildirge sitesinde otomatik olarak kontrolu yapılmaktadır)
2- Yine aynı 6 aylık dönemde işyerinde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış olması gerekir.(ilave istihdam şartı. Ancak ortalama personel sayısı sistem tarafından kontrol edilmiyor olabililir.Bordolardan son 6 ayın çalışanlarının ortalamasını kontrol edelim.)
3- 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılara uygulanabilir.
4-İşe alınan sigortalıların fiilen çalışması şarttır. Bu durumda izinli veya istirahatli sürelerde ödenen ücretler bu teşvikten yararlanamazlar.
5- 4447 Sayılı Yasa geçici 10.maddesinden sigortalıların yararlanabilmesi için sahip oldukları;
- mesleki yeterlik belgesi ,(mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilmektedir.Ancak şu ana kadar plastik kaynakçısı tanımı dışında kurumca verilmiş başka bir mesleğe ait mesleki yeterlilik belgesi bulunmamaktadır. myk.gov.tr)
-mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarından mezun oldukları bölüm veya
-Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.
6- Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz
Ancak,18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar yukarıdaki 5. Maddede sayılan belgeleri ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler.(Kalan süre için)
7- İşveren hissesine ait primlerin işsizlik fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
8-Bu teşvik sadece özel sektör işverenlerince işe alınan işçiler için uygulanabilir
9-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
10- Yapılan denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler 1 yıl süreyle yararlanamaz.

DESTEK MİKTARI
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı karşılanır.
İşveren , 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince %5 lik hazine prim teşvikinden yararlanıyorsa önce %5 lik teşvik uygulanır, kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak burada bahsedilen teşvik uygulanır.
Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
Bu teşvik unsurunun uygulanmasına ilişkin henüz SGK tarafından tebliğ yayımlanmamıştır.

Teşvik süresi, yaş cinsiyet ve mesleki belge kriterleri için excel tablosuna bknz.
Teşvikten yararlanan personellerin kuruma bildiriminin yapılması ile alakalı uygulamalar için önce personelin işe girişi yapılmalı, daha sonra http://internetd1.sgk.gov.tr/tk4447/4447SKG10MKK.doc adresindeki klavuzda belirtilen teşvikle ilgili işlemler e-bildirge sayfasından bildirilecektir.

01/03/2011 Tarihinden İtibaren İlave Olarak İşe Alınanlar
01/03/2011 Tarihinden İtibaren İlave Olarak İşe Alınanlar

18 - 29 Yaş Arası 18 - 29 Yaş Arası 29 Yaş Üstü 29 Yaş Üstü 18 Yaş Üstü 18 Yaş Üstü
İş-Kur'a Kayıtlı İş-Kur'a Kayıtlı İş-Kur'a Kayıtlı

CİNSİYET Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın Kadın

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ OLANLAR 48 AY 48 + 6 = 54 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY 48 AY 48 + 6 = 54 AY


İŞ-KUR KURSUNDAN
MEZUN OLANLAR 36 AY 36 + 6 = 42 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY 36 AY 36 + 6 = 42 AY

MESKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN ORTA VEYA YÜKSEK ÖĞRETİM
BİTİRENLER 36 AY 36 + 6 = 42 AY 24 AY 24 + 6 =30 AY 36 AY 36 + 6 = 42 AY

HİÇBİR BELGESİ
OLMAYANLAR 24 AY 24 + 6 = 30 AY 0 AY 0 + 6 = 6 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY


Halen Çalışmakta Olup 01/03/2011 Tarihinden Sonra Belge Alanlar

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ OLANLAR 12 AY


İŞ-KUR KURSUNDAN
MEZUN OLANLAR 0 AY

MESKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN ORTA VEYA YÜKSEK ÖĞRETİM
BİTİRENLER 12 AY

HİÇBİR BELGESİ
OLMAYANLAR 0 AY
 
Üyelik
3 Eki 2008
Mesajlar
117
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

eski dönemlere ait borçlarını 6111 S.K. göre taksitlendiren işveren bu teşviklerden ne zaman yararlanmaya başlayabilir?
 
Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Merhaba,
6111 sayılı kanunun 74.maddesinde borç yapılandırmanın teşvikten faydalanmaya engel olmadığı ifade edilmektedir.

''Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.''
 

HZLS_İK

Tanınmış Üye
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,022
Konum
Tekirdağ
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Çift teşvik uygulaması sadece 5510 ve 6111 teşviği olarak mı uygulanıyor..? Yoksa okuduğum bi mevzuat dergisinde yazdığı üzere hem 5510 hem de özürlü teşviğinden şeklinde yararlanabiliyor muyuz..? Bilen var mıııı , öyleyse eğer bu ayı kaçırmayım bari , iki özürlü personel çalıştırıyoruz.
 

HZLS_İK

Tanınmış Üye
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,022
Konum
Tekirdağ
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

HAZELSU ' Alıntı:
Çift teşvik uygulaması sadece 5510 ve 6111 teşviği olarak mı uygulanıyor..? Yoksa okuduğum bi mevzuat dergisinde yazdığı üzere hem 5510 hem de özürlü teşviğinden şeklinde yararlanabiliyor muyuz..? Bilen var mıııı , öyleyse eğer bu ayı kaçırmayım bari , iki özürlü personel çalıştırıyoruz.

yok mudur bir bilennn :(
 
Üyelik
30 Haz 2009
Mesajlar
95
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Merhabalar, 6111 teşviğinden yararlanmak için e-bildirge girişleri dışında SGK'ya kağıt ortamında başvuru yapılma zorunluluğu var mıdır?
 
Üyelik
8 Mar 2011
Mesajlar
130
Konum
istanbul
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Başvuru yaptığım her sigortalı için bağlı bulunduğum üniteye herhangi bir evrak götürmek zorunda mıyım?
Teşvikten faydalanmak için sigortalı adına belirttiğiniz eğitim durumunu gösterir belgeler mevcut ise bunları 30 gün içerisinde ünitenize teslim etmeniz gerekir. Fakat "Eğitim Durumu Yoktur/Uyuşmamaktadır" veya "İş-Kur Kursları" seçeneklerinden teşvik almış iseniz bu başvurular sistem tarafından otomatik olarak onaylanmaktadır. Ünitenize herhangi bir belge götürmenize gerek yoktur.

http://internetd1.sgk.gov.tr/tk4447/4447SKG10MSSS.htm
 
Üyelik
30 Nis 2006
Mesajlar
25
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Meslektaşlarım kolay gelsin,
6111 S.K. teşviğinden yararlanmak için işyerinde ortalama çalışan sayısının en az 3 olması gerektiğine dair bir bilginiz varmı. 170 danışma hattını aradığımda bu şartın varlığını söylediler. 4447 sk. geçici 10 md. de buna dair bilgi olduğunu söylediler, ancak ben buna rastlamadım. geçici 7. ve 9. maddelerde ilk açılan sgk dosyası için indirim alabiliyorduk. Bu durumda 10. maddeye göre alamayacağız.

Bu durumla karşılaşan varmı acaba ?

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
8 Mar 2011
Mesajlar
130
Konum
istanbul
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

ne kanunda ne de sgk'nın sıkça sorulanlar sayfasında böyle bir şey yok.
 
Üyelik
30 Nis 2006
Mesajlar
25
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Evet, mükellefede mahçup oluyoruz.
 
Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Merhaba,

Değerli meslekdaşlarım bu teşvikle ilgili Sgk da genelge hazırlığı tamamlanmak üzere,oldukça kapsamlı ve örnek açıklamalı bir çalışma yapıldığı ifade edildi.Sanırım önümüzdeki günlerde yayınlanacak,dikkat edilmesi gereken önemli bir teşvik bu nedenle uygulamayı yapabildiğimizde işverenlere çok ciddi fayda sağlayabileceğiz.Genelge çıktıktan sonra uygulamayı hep birlikte tamamlarız.Bu süreçte en çok dikkat edilmesi geren işe alınan personelleri vasıflı yada vasıfsız eğer son 6 ayda çalışması yoksa işkura kaydını yaptırdıktan sonra işe alın,bu size teşvikten 6 ay daha fazla faydalanmanızı sağlayacak.İşyeri bazında son 6 ayın ortalaması üzerinde çalışacak her işçi bu teşvikten faydalanacak.Bizlerde meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarını bu kapsamda bürolarımızda işe alıp %14 sgk işçi kesintisi dışında sgk'na ödeme yapmadan teşvikden faydalanabileceğiz.
 
Üyelik
3 Nis 2011
Mesajlar
6
Ynt: 6111deki İşveren Prim Teşviki Hk..

Arkadaşlar Merhaba,

Bir yakınım Nisan ayında işe başlattığı işsiz bir bayan personel için teşvikten yararlanmak için e-bildirgede yapılması gereken işlemleri yaparak kişiyi bildirmiş ve teşvikten yararlanabilmek için gerekli evrakları kuruma göndermişti. Ancak; teşvikten yararlandığı bu personelin 31 Mayıs 2011 tarihinde ödemesi gereken sigorta primini 03 Haziran 2011 tarihinde geç yatırdığı için teşvikten yararlanamadı. Benim sorum şu; işveren Mayıs ayı prim tahakkukunu 23 Haziran'a kadar yaptığı ve primi de yasal süresi içinde ödediği takdirde teşvik kapsamındaki personelin Mayıs 2011 dönemine ait primini teşvikten yararlanarak indirimli olarak yatırabilir mi? SGK primini 1 kereye mahsus geç yatırması bundan sonraki aylarda teşvikten yararlanmasına engel midir? Bir defa geç yatırdığı için bundan sonra teşvikten hiç yararlanamayacak mı?

Konu hakkında bilgisi olan ya da başına böyle bir olay gelmiş arkadaşlar görüşlerini paylaşırlarsa çok çok sevinirim.

Hepinize şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
6 Haz 2007
Mesajlar
69
Konum
Antalya
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Daha önceki 4447 ile gelen 18-29 yaş teşvik uygulamasından fiili çalışma şartı vardı. Yani yıllık izinlerde geçen sürelere ait işveren payları teşvik hesabı dışında tutuluyordu.
Geçmiş iki ay için bu teşvikten yararlananlar böyle bir detayı göz önünde bulundurdular mı acaba. Kanunda bahsedilmese de genelgede böyle istemeyecekleri kesin midir?
 

HZLS_İK

Tanınmış Üye
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,022
Konum
Tekirdağ
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

Şu genelge çıksa da , sorulardan çok cevaplar olsa ??? bıktımmm , bıktımm
 
Üyelik
30 Haz 2009
Mesajlar
95
Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 Uncu Maddesinde Öngörülen Teşvik Kapsamına Giren Sigortalıların Veri Girişleri

Eyüp Sabri DEMİRCİ- S.G.K. Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Şube Müdürü tarafından hazırlanmış olan makale aşağıdadır.

genelge öncesi bir rehber olabilir.

1- Giriş
Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde ile özel sektör işverenlerince 1/3/2011 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Sözkonusu teşvikten yararlanma süresi, kapsama giren sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine yahut Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre değişmektedir.
Halen uygulamada olan kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanılması sırasında Sosyal Güvenlik Kurumunca, kapsama giren işyerleri sisteme tanımlanmakta ve işyeri sicil numarası sisteme tanımlanmış işyerleri ilgili Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmakta idi. Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca işyeri bazında tanımlamadan vazgeçilmiş ve sigortalı bazlı tanımlamaya geçilmiştir.
Bu şekilde yapılacak tanımlama vasıtasıyla geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten yalnızca sisteme tanımlanmış olan sigortalılardan dolayı ve sistem tarafından belirlenen süre zarfında yararlanılacaktır. Bu yazımızda, geçici 10 uncu madde kapsamına giren sigortalıların SGK?nun sistemine ne şekilde kaydedileceği, sigortalıların sisteme kaydedilmesi sırasında dikkat edilecek hususlara ve sigortalıların sisteme kaydedilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan belgelere yer verilmiştir.
2- Geçici 10 uncu madde kapsamına giren sigortalıların sisteme tanımlanması ve teşvikten yararlanma süreleri
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların veri girişleri www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen ?4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır.
Sözkonusu seçenek işaretlendiğinde, 1/3/2011 ve sonrasında işe alınan sigortalıların tümü ekrana getirilmektedir. Bu sigortalıların her biri için ?incele? butonuna basılmak suretiyle geçici 10 uncu madde kapsamına girip girmediğinin, giriyor ise anılan maddede öngörülen teşvikten ne kadar süreyle yararlanılacağı belirlenmesi gerekmektedir.
?4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla öncelikle 1/3/2011 ve sonrasında işe alınan her bir sigortalı için ?incele? butonuna, ardından ?Kişi işe yeni başlayan bir sigortalıdır.? butonuna basılacak, daha sonra sigortalının eğitim durumu ile meslek bilgilerinin sorgulandığı ekrana geçilecektir.

Sözkonusu ekranda;
?Eğitim Belgesi Yoktur/Uyuşmamaktadır?
?İş-Kur Kursları?
?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim?
?Mesleki Yeterlilik Belgesi?
Başlıklı dört ayrı seçenek ile karşılaşılacaktır.
?Eğitim Belgesi Yoktur/Uyuşmamaktadır? seçeneği ile, işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş olan sigortalılar ile sözkonusu belgelere sahip olmalarına rağmen, meslekleri dışındaki işlerde çalıştırılan sigortalıların veri girişi yapılacaktır. Bu seçenek vasıtasıyla giriş yapıldığında;
a) Sigortalının 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
-İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 24 ay olarak
-İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 30 ay olarak
belirlenecektir.
b) Sigortalının 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
- İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 6 ay olarak
- İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 0 ay olarak
belirlenecektir.
?İş-Kur Kursları? seçeneği ile, işe alındığı tarih itibariyle Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ve mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan sigortalıların veri girişi yapılacaktır.
?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? seçeneği vasıtasıyla, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş ve mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan sigortalıların veri girişi yapılacaktır.
Bu iki seçenek vasıtasıyla giriş yapıldığında,
a) Sigortalının 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
-İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 36 ay olarak
-İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 42 ay olarak
belirlenecektir.
b) Sigortalının 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
-İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 24 ay olarak
-İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 30 ay olarak
belirlenecektir.
?Mesleki Yeterlilik Belgesi? seçeneği vasıtasıyla, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan ve mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan sigortalıların veri girişi yapılacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumunca halen yalnızca ?Plastik Kaynakçısı? sertifikasyonu verildiğinden, başka alanlarla ilgili kurslar açılıncaya kadar sözkonusu seçenek vasıtasıyla, yalnızca ?Plastik Kaynakçısı? sertifikasyonu almış ve mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan sigortalıların girişi yapılacaktır.
Bu seçenek vasıtasıyla giriş yapıldığında,
a) Sigortalının 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
-İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 48 ay olarak
-İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 54 ay olarak
b) Sigortalının 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması halinde, sistem tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sorgulanacak ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
-İşsiz olmayanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 24 ay olarak
-İşsiz olanlardan dolayı, teşvikten yararlanma süresi 30 ay olarak
belirlenecektir.
3- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip, mesleği ile ilgili alanda çalıştığı halde ?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? seçeneği vasıtasıyla girişi yapılamayan sigortalılarla ilgili yapılacak işlemler
Bilindiği gibi, sigortalı işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında ?Sigortalı meslek adı? bilgilerinin de girişi yapılmaktadır. İşe giriş bildirgesine kaydedilen bu bilgi, sigortalının işyerindeki görevini, başka bir ifade ile yapmış olduğu işi göstermektedir. Dolayısıyla, veri girişi yapılan sigortalı için ?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? seçeneği vasıtasıyla ?Çıraklık?, Orta Öğretim?, Yüksekokul? veya ?Üniversite? seçeneklerinden herhangi biri seçilerek, sigortalının eğitim bilgileri sisteme girildiğinde, işe giriş bildirgesine kaydedilen meslek kodu ile öğrenim görmüş olduğu alanla ile ilgili meslek kodu sistem tarafından karşılaştırılmaktadır.
Bu karşılaştırma sonucunda, sigortalının yapmış olduğu iş ile eğitim gördüğü mesleğin birbiriyle
- Örtüşmesi halinde, veri girişine izin verilmekte ve sigortalının yaşına, cinsiyetine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına bakılarak, teşvikten yararlanma süresi 36, 42, 24 veya 30 ay olarak sistem tarafından belirlenmektedir.
- Örtüşmemesi halinde ise, veri girişine izin verilmekte ve sistem tarafından ?Kişinin işe giriş bildirgesindeki meslek kodu ile eğitim durumuna ait meslek kodu uyuşmamaktadır. Eğitim Belgesi Yok/Uyuşmamaktadır seçeneğinden giriş yapabilirisiniz.? şeklinde uyarı mesajı verilmektedir.
Dolayısıyla, sigortalının yapmış olduğu iş ile eğitim gördüğü mesleğin birbiriyle örtüşmemesi halinde, ?Eğitim Belgesi Yok/Uyuşmamaktadır? seçeneği vasıtasıyla veri girişi yapıldığı takdirde, sigortalının yaşına, cinsiyetine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına bakılarak, teşvikten yararlanma süresi 24, 30, 6 veya 0 ay olarak sistem tarafından belirlenmektedir.
Hal böyle olmakla birlikte, sigortalının eğitim gördüğü alanda çalıştırılmasına rağmen, işe giriş bildirgesindeki ?Sigortalı Meslek Adı? bilgisinin hatalı girilmiş olması nedeniyle ?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? seçeneğinden giriş yapılamadığı durumlarda, sigortalı meslek adı bilgilerinin, sigortalı işe giriş bildirgesi programında yer alan ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme ? seçeneği vasıtasıyla düzeltilmesi gerekmektedir.
?Sigortalı Meslek Adı? bilgileri düzeltildikten sonra, ? 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? ekranlarında yer alan ?Sigortalı Listesini Yenile/Göster? butonuna basılıp ?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? seçeneğinden tekrar giriş yapıldığında, bu defa veri girişi yapılmasına izin verilecektir.
4- Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Belgeler
?İş-Kur Kursları? seçeneği vasıtasıyla yapılan girişler sırasında, sigortalının Türkiye İş Kurumunca düzenlenmiş iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediği, bitirmiş ise hangi kursu bitirdiği ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sistem tarafından sorgulanmaktadır. ?Eğitim Belgesi Yoktur/Uyuşmamaktadır? seçeneği vasıtasıyla yapılan girişler sırasında ise, sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı yine sistem tarafından sorgulanmaktadır. Dolayısıyla, her iki seçenek vasıtasıyla yapılan girişler için, gerekli sorgulamalar sistem tarafından yapıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
?Çıraklık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim? ve ?Mesleki Yeterlilik Belgesi? seçeneği vasıtasıyla yapılan girişler sırasında ise, sigortalıların eğitim ve öğretim bilgileri işverenlerinin beyanına istinaden sisteme girildiğinden, sözkonusu bilgilerin doğruluğunun mezuniyet belgesi/diploma ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden ibraz edilmesi veya noter tasdikli bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5- Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de, sigortalının işe alındığı tarihten önceki son altı ayda çalışan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmasıdır. Ancak kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi gereken süre bittikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacak listeler vasıtasıyla kontrol edilebilmektedir. Dolayısıyla, işverenlerce kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının belirlenmiş olması ve kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısının altında kaldığı aylara ilişkin bildirimlerinin 06111 sayılı Kanun numarası ile değil, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile yapılması gerekmektedir.
Aksi halde, kapsama giren sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmamasına rağmen 06111 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilerek geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten yersiz yararlanılması halinde, sonradan beş puanlık prim indiriminden de yararlanılamayacağı gibi Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış prim tutarları da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgililerden geri alınacaktır.
6- Sonuç
4447 sayılı Kanun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, işverenlerce, 1/3/2011 ve sonrasında işe alınan sigortalıların, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen ?4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanması gerekmektedir.
Yeni işe alınan sigortalıların, sisteme tanımlanması sırasında, sigortalının, altı aylık sürede işsiz olup olmadığı, yaşı, cinsiyeti, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilmektedir.
Buna karşın, sigortalının mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmiş olup olmadığı ve sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverence beyan edilen bilgilere bakılarak alınmaktadır. Ancak işverenlerin beyanına bağlı olarak alınan bilgiler daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunca kontrol edilerek hatalı yapılmış olan bildirimler iptal edilemektedir.
Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması amacıyla yapılacak girişler sırasında, sigortalılara ilişkin bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi halinde, sonradan yaşanabilecek olumsuz gelişmelerde önlenmiş olacaktır.
 
Üst