6183/48 Teminat

Üyelik
20 Ağu 2012
Mesajlar
311
Konum
istanbul
Vergi borcunu 6183/48 ile taksitlendirmek istediğimizde teminat isteniyor. Bu teminat borcun ne kadarlık kısmı için verilmeli. Diyelim ki 150.000 TL'lik borç için ne kadarlık teminat göstermek gerekiyor????
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,800
Konum
İSTANBUL
TEMİNAT VE TEMİNAT ARANILMAYACAK DURUMLAR

Borçludan teminat alınması 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde sayılan tecil şartları arasındadır. Ancak, söz konusu maddeye 5766 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrada, "Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Türk Lirasını aşan kısmın yarısıdır. Bakanlar Kurulu; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, borçlunun tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının 50.000 Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranılmayacaktır.
Teminat aranılmaksızın yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, 50.000 Türk Lirası sınırı, işyeri ve borç türüne bakılmaksızın borçlunun veya işverenin alacaklı Kurum ünitesine olan borç toplamı esas alınarak belirlenir.
Örnek-1: Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören A.Y. Ltd. Şti.'nin Ünitede tescilli 2 ayrı işyerinden dolayı 15.12.2008 tarihi itibariyle birinci işyerinden Kurumumuza olan ve 25.000TL sigorta primi, ikinci işyerinden dolayı 20.000 TL işsizlik sigortası primi ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammından oluşan toplam 45.000 TL tutarındaki borcunun 36 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmesi için başvuruda bulunması durumunda, işyeri ve borç türüne bakılmaksızın borç toplamı 50.000 TL'nın altında olduğundan herhangi bir teminat istenilmeksizin Kurum alacağı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Ancak, bu borçlunun üçüncü bir işyerinden dolayı ayrıca 15.000 TL'sı tutarında idari para cezası ve gecikme cezası ve zammından oluşan borcunun bulunması durumunda toplam borç tutarı 50.000 TL'nı aştığı için aşan kısmın yarısı (10.000/2) 5.000 TL kadar teminat istenilecektir.
 
Üyelik
20 Ağu 2012
Mesajlar
311
Konum
istanbul
Yani diyelim ki 130.000 TL'lik borcu taksitlendirmek istiyorum. Teminat göstereceğim tutar (130.000-50.000)/2 yani 40.000 TL mi olacaktır.
 
Üst