646- Değerleme

Üyelik
14 Eki 2009
Mesajlar
127
Konum
Ankara
Arkadaşlar geçen yılın son döneminde yanlış bir değerleme yapmışım.
---------------------&----------------
120 - 8.000
646- 8.000
----------------------&----------------

Bu kaydı bu dönem nasıl nasıl düzeltirim. Bunu geçen yıl gelire yazdığımdan bu yıl 656 hesaba borç kaydedip, 120 yi ters bakiye ile mi kapatmalıyım, yoksa geçen yıla özgü olduğu için bu yıl düzeltemeyeceğimden 689 hesaba borç kaydedip, 120 yi ters bakiye ile mi kapatmalıyım?
Sizce doğru olanı kanuna göre nedir?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: 646- Değerleme

681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: 646- Değerleme

EVET KKEG DİR
önceki dönemin gideri bu dönem gidere atılamaz
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: 646- Değerleme

Sayın Apaçi

ocak ayında ödenen ssk yıda bu hesaba mı atacağız ?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: 646- Değerleme

.ÖDENMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİSigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili olduğu dönemde gider veya maliyet hesabına borç 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir.Örnek: Bir hizmet erbabının ücret gideri aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir. Ücret gideri maliyet unsuru ise 720 (7/B seçeneğinde 791) no.lu hesaba borç yazılır.


_______________________________/_____________________________


770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ335-PERSONELE BORÇLAR/VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI


360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR


360.01-Gelir Vergisi


360.02-Damga Vergisi

361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ


361.01-SSK İşveren Payı


361.02-SSK İşçi Payı


361.03-Tasarruf Fonu

______________________________/_____________________________

A. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Primlerin Muhasebeleştirilmesi1. Zamanında Ödenmeyen Sigorta Primlerinin MuhasebeleştirilmesiTahakkuk ettirilen ücret gideri yukarıdaki şekilde gider yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınacaktır.
_____________________________31/12/__________________________


361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ


368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ

VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

_________________________________/____________________________


950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

950.01-Ödenmeyen SSK Primi951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN

GİDER KARŞILIĞI

________________________________/______________________________
Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır.2. Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi


________________________________/_______________________________


368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA

TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

YÜKÜMLÜLÜKLER100-KASA / BANKA

________________________________/______________________________


960-İNDİRİLECEK GELİRLER

960.10-Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri961-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI

________________________________/______________________________

Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde ?indirim? olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olmalıdır. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası geçerli olduğu için ödenmeyen sigorta primleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Bu durum Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gereğidir. Bu bakımdan mali kara ilişkin düzenlemeler beyanname üzerinde yapılmalıdır. Gider kaydedilen tutarın fiilen ödeme yapılmadığı için giderlerden çıkartılıp başka bir hesaba alınması (Gelecek Yıl Giderleri veya Ortaklardan Alacaklar gibi?) mümkünse de, bu tür kayıtlar işletmecilik prensiplerine, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygun değildir.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: 646- Değerleme

Teşekkür ederim sormak istediğim şu sürekli devreden kdv olduğu için sadece damga vergisi var aralık ayı kdv sının damga vergisini ocak ayında gider hesabına atabilir misiniz ?
 
Üst